အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ နဂါး

in #myanmar3 years ago

အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ နဂါး

ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ရိုးစြန္းေဒသမွ ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္းဟာ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာေရ ျမင့္တက္လာႏိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္.. အဲ့ဒီ့ထက္ ပိုျပီး အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ရွိိေနပါေသးတယ္..။

အဲ့ဒါကေတာ့... ေရခဲျပင္ေအာက္မွာ ေအးခဲျပီး ပိတ္မိေနတဲ့ ကာဗြန္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Permafrost carbon လို႔ ေခၚပါတယ္။

ေရခဲေခတ္ တစ္ေခတ္ကို ျဖတ္သန္းေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ကမၻာမွာ ေတာင္ နဲ႔ ေျမာက္ ဝင္ရိုးစြန္းေဒသေတြမွာ ေရခဲျပင္ေတြရွိပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား အဆမတန္ ထုတ္လႊတ္မွဳေၾကာင့္ ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းေဒသ (ဆိုက္ေဘးရီးယား၊ အလက္စကား) မ်ားမွာရွိတဲ့ ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္ခဲ့လွ်င္.. ပိတ္မိေနတဲ့ ကာဗြန္ေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္.. အဲ့ဒီ့ထဲမွာ ရွိတဲ့ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ျပန္လည္ ရွင္သန္လာျပီး ေအာ္ဂဲနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ နဲ႔ မီသိန္း ကဲ့သို႔ေသာ အားေကာင္းတဲ့ ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား စြန္႔ထုတ္ၾကဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ေလထုထဲေရာက္ သြားတဲ့အခါ ေနမွ လာေသာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္မ်ားကို စုပ္ယူၾကပါတယ္။ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ဟာ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ရေပမယ့္.. ခံစားလို႔ေတာ့ရပါတယ္။

အဲ့ဒါကေတာ့ "အပူ" ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနပူထဲ သြားတဲ့အခါ သိသာပါတယ္။ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာတာဟာ ေန နဲ႔ ပိုနီးသြားလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ေလထုထဲမွာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ေတြကို စုပ္ယူထားႏိုင္တဲ့ ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔ေတြ မ်ားျပားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးဟာ လာမယ့္ ရာစုႏွစ္ တစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုအတြင္းမွာ မုခ် ျဖစ္ေပၚေတာ့မယ့္ အရာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအပါအဝင္၊ မိမိရဲ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ ခံစားရမဲ့ ျပႆနာ ကို ေရွာင္လႊဲလို႔ေတာ့ မရပါ။