ေမွာ္ဆန္ေသာ အပ္ခ်ဳပ္စက္ေလး

in myanmar •  6 months ago

မေအးလွသည္ ဆင္းဂါးအမွတ္တံဆိပ္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ေခါင္းကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈ႕ေနေလသည္။ သံေခ်းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ေဆးကြာေနေသာ္လည္း ဆင္းဂါးဟု ေရးထိုးထားေသာအမွတ္တံဆပ္ေလးကေတာ့ျဖင့္ ေဆးပ်က္ေသးပါ။ မပ်က္ဆို အသားတံဆပ္ခပ္ႏွိပ္ထားသည့္ အဂၤလန္မိတ္ ရွားပါး ေရွးလက္ရာေလးကို

'' က်မ စမ္းခ်ဳပ္ၾကည့္မယ္ေနာ္''

''ဟုတ္ အမ ရတယ္ ခ်ဳပ္ပါ ၾကိဳက္မွယူေပါ့''

မေအးလွလည္း စက္ကေလးကို အပ္ခ်ဳည္ပင္ထိုးကာ အစတစ္စျဖင့္ စမ္းခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္သည္။ အစိက္အက်ဲ ညီညြာလွပစြာျဖင့္ ထြက္လာေသာ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းေလးကိုၾကည့္ကာ မေအးလွ သေဘာက်သြားသည္။ စက္နင္းရသည္ကလည္း နင္းရသည္ဟုပင္ မထင္ရ ေပါ့ပါးသြားလက္လြန္းလွသည္။ ဘိေအာက္က ေခြးသြားစိပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးေကာင္းမႈေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ရသည္မွာ ျမန္ဆန္လွသည္။ ေျပာစရာက ေဆးကြာေနကာ အျမင္အလွပျခင္းသာ။

'' စက္ကေတာ့ မဆိုးပါဘူး က်မ ၾကိဳက္ပါတယ္ ဒါေပမ့ဲ ေစ်းနည္းနည္း ထပ္ေလ်ာ့ပါအံုး''

'' အမက ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့ေစခ်င္တာလည္း က်ေနာ္က ေစ်းကုန္ ေျပာထားတာ အမ''

'' ၃ေသာင္း အတိ ရရင္ ယူလိုက္မယ္ေလ''

'' ကဲပါ အမဘက္လည္း မသာ က်ေနာ့ဘက္လည္း မနာေအာင္ ၃ေသာင္း ၃ေထာင္ေတာ့ ေပးလိုက္ ၂ေထာင္ေလ်ာ့ေပးလိုက္မယ္''

သို႔ႏွင့္ ထိုအပ္ခ်ဳပ္စက္ေလး အေရာင္းအဝယ္တည့္သြားသည္။ အေဟာင္းတန္းမွ စက္ေရာင္းသူက ေသခ်ာစြာထုတ္ပိုးေပးျပီး မေအးလွ၏ ျခင္းထဲသို႕ ထည့္ေပးသည္။ မေအးလွလည္း စက္ထည့္ထားေသာ ျခင္းေတာင္းကို ဆြဲကာ ျပန္မည္အျပဳတြင္ ဆိုင္ရွင္ ကုလားေလးမွ

'' အမ အမ ညဘက္ေတြ စက္ခ်ဳပ္တက္လား''

မေအးလွလည္း ေကာင္ေလးကို ျပန္ၾကည့္ကာ

'' စက္ခ်ဳပ္သမဘဲေအ အပ္ထည္ အေရးၾကီးရင္ေတာ့ ခ်ဳပ္တာေပါ့
ဘာျဖစ္လို႔လည္း ေကာင္ေလး'''

ထိုအခါ ဆိုင္ရွင္ကုလားေကာင္ေလးမွ မ်က္ႏွာ အမူအရာေျပာင္းသြားကာ

'' ဘာမွ အေထြအထူးအထူး မဟုတ္ပါဘူး အမၾကီး ညဘက္ေတြ ခ်ဳပ္ေတာ့ မ်က္စိအားနည္းတာေပါ့ဗ်''

မေအးလွလည္း တစ္စံုတရာ ျပန္ျပန္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အပ္ခ်ဳပ္စက္ အေဟာင္းတန္းမွ ျခင္းၾကီးဆြဲကာ ထြက္ခဲ႕ေလေတာ့သည္။

IMG_20180903_163339.png
source

မေအးလွသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါတည္းက စက္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးလာသူျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားရွိစဥ္ကထဲကပင္ ကိုယ္႔အားကိုယ္ကိုးလာသူျဖစ္ရာ ခင္ပြန္းဆံုးပါးသြားျပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း သားအမိ ၂ေယာက္ အေျခမပ်က္ဘဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ယခုဆိုလၽွင္ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေလး မသူဇာပင္လွ်င္ ေက်ာင္းဆရာမၾကီး ျဖစ္ေနေပျပီ။ သမီးကေလး မသူဇာသည္ မႏွစ္ကအထိ မိခင္ၾကီးႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း ဒီႏွစ္ေတာ့ျဖင့္ အလယ္တန္းျပရာထူးတိုးကာ ၄င္းတို႕ေနထိုင္ရာ ျမိဳ႕ကေလးႏွင့္ အနည္းငယ္ေဝးေသာ ရြာကေလးတြင္ တာဝန္က်သြားရာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ စေန တနဂၤေႏြမွပင္ မိခင္ၾကီးရွိရာသို႔ ျပန္ႏိုင္ေလသည္။ မေအးလွကလည္း သမီးကေလးႏွင့္အတူ လိုက္မေနႏိုင္ေပ။ အေၾကာင္းမူကာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။

အသက္အရြယ္ေထာက္လာေသာ မေအးလွသည္ စက္ခ်ဳပ္ျခင္းထက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္လာေလသည္။ အပ္ထည္မ်ားကိုမူ လူရင္းလည္းျဖစ္ ပြဲတက္လည္း ျဖစ္မွသာလ်င္ ကိုယ္တိုင္ ခ်ဳပ္လုပ္ေလေတာ့သည္။ မေအးလွ၏ အသင္အျပေကာင္းမႈ ခ်ဳပ္ပံုဆန္းသစ္မႈ ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သား ေကာင္းမြန္မႈတို႕ေၾကာင့္ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းေလးသည္ နာမည္ရေလသည္။ မေအးလွကလည္း သူတန္းလာတက္သူမ်ား အေပၚေစတန္ထားကာ မခ်ြင္းမခ်န္ သင္ၾကား ျပသေပးေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင္တန္းကေလးသည္ အျမဲပင္ လူသစ္ လူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ဝင္ေနေပေတာ့သည္။

IMG_20180903_163528.png
source
ဆက္ရန္...

@suhlaing
msc 175

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by suhlaing from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

ကုလားေလး စကားက အဆန္းသား တစ္ခုခု လြဲေခ်ာ္ျမင္မိလို႔မ်ားလား

·

ဆက္ရန္လာပါမယ္

ေစတနာစကားေတြက ေပၚလြင္လာတာေပါ့ဗ်ာ

·

ဟုတ္ပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္သာဆုိ လွည့္ျပန္သြားျဖစ္ေလာက္တယ္ သူ႕ဖက္က်ေတာ့ ေျပာတတ္တယ္ ဘာတဲ့

အမဘက္လည္း မသာ ☺☺☺

·

သူက မနာ အမက မသာ 😊😊😊😊

စိတ္ဝင္စားၿပီ အဆက္ကိုေမွ်ာ္ေနပါတယ္ဗ်

·

ဆက္ေရးမယ္ ေမာင္တိုးတက္ေရ အားေပးတ့ဲ အတြက္ ေက်းဇူးပါ

ေစတနာထားျပီး သင္ေပးေတာ့ နမည္ျကီးလာတာေပါ့မစုေရ

·

ဘယ္အလုပ္မဆို ေစတနာက အဓိကဘဲ ကိုေအးေရ

စိတ္‌ဝင္‌စားစရာ‌ေတြ ခ်န္‌ခ့ဲ ျပန္‌ၿပီ။ ‌ေၾကာက္‌ပါတယ္‌ဆိုမွ။

·

နည္းနည္းေတာ့ ေျခာက္ျပေဇ

ဆက္​ရန္​႐ွိ​ေသးလား?​ေမွာ္​ဆန္​​ေသာအပ္​ခ်ဳပ္​စက္​​ေလးဆို​ေတာ့ဘယ္​လိုထူးျခားမလဲသိခ်င္​မိ.....

·

ဆက္ရန္ ရွိေသးတယ္ ညီမေရ

သရဲဆို​ေၾကာက္​တယ္​မမစု

·

အပ်ိဳၾကီးေတြ သတိၲေမြးထားေနာ္ မအိ

စက္ခ်ဳပ္ျခင္းအနုပညာစေတာ့မယ္ေပါ့ေနာ္

ဂမၻီရေတြမ်ားလား