အဆံုးသတ္​

in #myanmar6 years ago

img1.jpg
ပ​ေယာဂ မဟုတ္​ဘူးကြယ္​
နာတာ႐ွည္​လို ကင္​ဆာလိုမ်ိဳး​ေပါ့ ။

​ေရႊရည္​စိမ္​ ဒိုင္​းနမိုက္​ကို
အ​ေတာင္​့လိုက္​မ်ိဳခ်
၀ုန္​းခနဲ႔​ တစစီ​ေပါက္​ကြဲမွ
မင္​း ကို မီးခိုးလုံးအျဖစ္​နဲ႔ ျပဳံးျပမယ္​ ။

​ေပ်ာ္​ပါရဲ႕လား ခ်စ္​သူ
​ေနျပည္​​ေတာ္​မွာမိုးခါး​ေတြရြာ​ေနတယ္​ ။

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66222.23
ETH 3563.16
USDT 1.00
SBD 3.10