Wordfast Anywhere ကို စတင္အသံုးျပဳနည္း Intro-1

in #myanmar6 years ago

(Computer Aided Translator တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ)

ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဦး...CAT အေၾကာင္း ေေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားပါမယ္)


http://www.freetm.com မွတစ္ဆင့္ သင္၏ browser တြင္ wordfast Anywhere ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အျပည့္အဝစိတ္ခ်ရေသာ SSL (https) လိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈကို ရရွိေအာင္ https://www.freetm.com URL ကို အသံုးျပဳပါ။ WFA ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ သင့္အေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပပါစခရင္ႏွင့္အတူ ေပၚလာပါမည္။

Page ၏ မူလစာကိုယ္သည္ သင္၏အေကာင့္အီးေမးလ္ႏွင့္ စကားဝွက္ထည့္ရမည့္ login form ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ဘက္တြင္ အေကာင့္သစ္ဖြင့္ဖို႔ႏွင့္ သင္၏စကားဝွက္ျပန္ရေစသည့္ လင့္ခ္မ်ားရွိပါသည္။

ညာဘက္ထိပ္ဘက္တြင္ icon တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။
- Wordfast Anywhere Twitter : ဝန္ေဆာင္မႈအဆက္ျပတ္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ထိုေနရာတြင္ တင္ေပးပါသည္။
- Wordfast Facebook page : Wordfast အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္
- Wordfast youtube channel
- Contact form : log in မဝင္ခင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ရန္။ နည္းပညာပိုင္းအေထာက္အကူသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ရွိပါသည္။
- Information : စတင္အသံုးျပဳနည္းကို ဖြင့္ရန္

ညာဘက္ေအာက္နားတြင္ page ၏ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာင္းရန္ အလံမ်ားကို ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။


image


Before Login (login မဝင္ခင္)
How to create an account ( အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္နည္း)

အစပိုင္း page (အေပၚကို ၾကည့္ပါ) တြင္ အေကာင့္ဖြင့္သည့္ပံုစံေပၚလာရန္ Create a new account ကို ႏွိပ္ေပးပါ။

ထည့္ေပးရန္ :
- ရွိထားေသာခိုင္လံုသည့္အီးေမးလ္လိပ္စာတစ္ခု။ အေကာင့္ကို အသက္သြင္းရန္ႏွင့္ သင္၏စကားဝွက္ကို ျပန္ရရန္ ၄င္းကို အသံုးျပဳပါမည္။
- လံုျခံဳစိတ္ခ်ေသာစကားဝွက္။ ၄င္းတြင္ စကားလံုး အနည္းဆံုး ၈လံုးႏွင့္ ဂဏန္းအနည္းဆံုး ၁ လံုး ပါဝင္သင့္ပါသည္။
- သင္သည္ စက္ရုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ captcha ကို အမွန္ျခစ္ေပးပါ။
ျဖည့္ထားသည္မ်ား မွန္ကန္ပါက သင့္အေကာင့္ကို အသက္သြင္းရန္ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ ပို႔ေပးပါမည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားမွာ :
- အီးေမးလ္လိပ္စာမွားျခင္း
- စကားဝွက္မွားျခင္း။ ၄င္းတြင္ စကားလံုး အနည္းဆံုး ၈လံုးႏွင့္ ဂဏန္းအနည္းဆံုး ၁ လံုး ပါဝင္သင့္ပါသည္။
- Captcha ကို အမွန္ျခစ္မျခစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ေသျပမႈ မေအာင္ျမင္ျခင္း
onditions & terms လင့္ခ္ကို နွိပ္ျခင္းျဖင့္လည္း စည္းကမ္းႏွင့္ မူမ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။


Login in to WFA account (WFA အေကာင့္ကို login ဝင္ျခင္း)

သင္၏အခမဲ့အေကာင့္ကို ဖြင့္ျပီးသြားလွ်င္ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ သင္၏စကားဝွက္ကို ထည့္ျပီး Log In ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ အေကာင့္အထဲ ဝင္ပါ။

ပထမဆံုးအၾကိမ္ login ဝင္ရာတြင္ အေကာင့္၏ ကနဦးအစီအစဥ္ကို သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိျပီး ခ်က္ခ်င္း စတင္ဘာသာျပန္ဆို၍ ရေစပါသည္။ သင္၏အစီအစဥ္ကို ေနာက္မွ ေျပာင္းလဲႏိုင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

သင္ဘာသာျပန္သည့္ ဘာသာစကားအတြဲ (မူလႏွင့္ျပန္ဆိုသည့္ဘာသာ)ကို သတ္မွတ္ရမည္။ အဂၤလိပ္သည္ ကမၻာတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုးဘာသာစကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္း၏ကုတ္ ( EN ) ကို ပံုေသသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ အဂၤလိပ္အတြဲစာရင္းကို ရရွိရန္ Source Lanuage code အကြက္ရွိ EN ၏ ညာဘက္တြင္ မ်ည္းရွည္တစ္ခုကိုထည့္ပါ။


image


အကယ္၍ သင္ျပန္ဆိုသည့္စာရြက္စာတမ္းတြင္ မူလဘာသာစကားက အဂၤလိပ္မဟုတ္လွ်င္ ၄င္း၏ကုတ္ကို ထည့္ပါ။ ပထမဆံုးစာလံုးသည္ ရရွိႏိုင္မည့္ဘာသာစကားႏွင့္ မူကြဲမ်ားကို ျပသပါမည္။ ဥပမာ -


image


သင္၏မူလဘာသာစကားႏွင့္ မူကြဲ (ရွိပါက) ကို ေရြးပါ။ ထို႔ေနာက္ ျပန္ဆုိမည့္ဘာသာစကားကို ထပ္ေရြးပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ OK ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။


image


သင္က ပထမဆံုးအၾကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါကFile tab တြင္ စာရြက္စာတမ္းစာရင္းသည္ အလြတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ TM အလြတ္တစ္ခု ရွိထားျပီး ၄င္းကို TM panel တြင္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။


Ref: https://www.freetm.com/

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္)

@sawlwin

MCS 176

Sort:  

😁😁စာအုပ္နဲ႔ျပန္ရတာထက္ ဘယ္လိုပိုေကာင္းလဲ😁😁

Posted using Partiko Android

ဒါက skill ပိုလိုတယ္

Posted using Partiko Android

ဒီေကာင္နဲ႔ဘာသာျပန္ရတာအဆင္ေျပလားကိုေစာ

Posted using Partiko Android

စမ္းၾကည့္ေနတာ ဦးမင္း machine language နဲ႔ memory ေတြပါေတာ့ အဆင္ေျပႏိုင္တယ္ တျခား CAT ေတြလည္း ႐ွိတယ္

Posted using Partiko Android

ဗဟုသုတရပါတယ္​...ဆက္​လက္​ဖတ္​ပါ့မယ္​....

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ကဲ့

Posted using Partiko Android

အင္​းဆက္​ဖတ္​မွ သ​ေဘာ​ေပါက္​မွာမို႔ ​ေစာင္​့​ေမ်ွာ္​​ေနမယ္​ဆရာ​ေစာ

ဟုတ္ ဦးယု

Posted using Partiko Android

အရမ္းေကာင္းတယ္ကုိေစာေရ

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ ကိုေအး

Posted using Partiko Android

ကိုေစာရဲ႕ ပိုလ့္ေတြကေတာ့ တကယ္ကို ပညာရေစပါတယ္

Posted using Partiko Android

ဝမ္းသာပါတယ္ မစု

Posted using Partiko Android

ျပန္ၾကတာေပါ့ ေလ 😁

ခ်သာခ် ခိုခို 😁

Posted using Partiko Android

စိတ္ဝင္စားတယ္ ကိုေစာ။ထပ္တင္ ေပးပါဦး။

ဟုတ္ကဲ့ ကိုမေဟာ္

Posted using Partiko Android

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! We encourage and support quality contents and projects from the West African region.
Do you have a suggestion, concern or want to appear as a guest author on WAfrica, join our discord server and discuss with a member of our curation team.
Don't forget to join us every Sunday by 20:30GMT for our Sunday WAFRO party on our discord channel. Thank you.

Many thanks!

Posted using Partiko Android

အဲ့ဒါ ဘာလုပ္ရတာလဲဗ် ကိုေစာ

ဘာသာျပန္အေထာက္အကူုျပဳပစၥည္းပါ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66216.02
ETH 3547.44
USDT 1.00
SBD 3.01