တစ္ေထာင္ဖိုး ေရသန္႔ ၃ဗူး

in myanmar •  5 months ago

မႏၱေလး မွာ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလမ်ားက ဘုရားပြဲ၊ ကထိန္ပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည့္လမ်ားျဖစ္သည္။

က်မတို႔ရပ္ကြက္ေတာင္ဖက္ရိွ ရပ္ကြက္က ဘုရားပြဲ
က်င္းပသျဖင့္ ဘုရားပြဲေစ်းတန္းပတ္ရင္း ဓာတ္ပုံ
႐ိုက္ခဲ့သည္။

ပြဲေစ်းတန္းမွာ ေဘာလုံး ၆လုံးကိုတစ္ေထာင္နဲ႔
ပစ္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ေရသန္႔ဗူးႏွင့္ အခ်ိဳရည္ဗူးမ်ားကို
ေဘာလုံးျဖင့္ပစ္ရသည္။ ပစ္၍ ေအာက္ျပဳတ္က်
သည့္ ဗူးမ်ားကိုယူရသည္။

လက္တည့္စမ္းၾကည့္တာ ေရသန္႔ဗူး ၃ ဗူးသာရရိွခဲ့သည္။ တစ္ေထာင္ဖိုး ေရသန္႔ ၃ဗူးေပါ့ 😁။

image

image

image

Author @nweoomon
Photo @nweoomon

12-11-2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ဟ ေရသန္႔ ၃ဗူးေတာင္ရတယ္ လက္တည့္တာပ

·

ဒါေတာင္ စစခ်င္း ဘီယာဘူးကေ႐ွ႕က်လို႔ မရလိုက္ဘူး

·
·

ေအာ္ေအာ္ ဘီယာဗူးမ်ားက်ရင္
ေနာက္ထပ္ ထပ္ပစ္မယ့္သေဘာေပါ့ေနာ္