တခါတေလ အပမ္းေျဖျခင္း

in myanmar •  5 months ago

ၿပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာေန႔က ရံုးကလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ soprono ktv မွာ သြားၿပီး သီခ်င္းဆိုၾကတယ္။ Great wall အေပၚထပ္မွာပါ။ တခါတေလေတာ့
လည္း ရံုးအလုပ္၊ အိမ္အလုပ္ေတြ လူမႈေရးကိစၥေတြ ေမ့ပစ္ၿပိ္း relax လုပ္တဲ့သေဘာပါ။

ႏွစ္နာရီေလာက္ သီခ်င္းေတြကို တစ္ေယာက္
တစ္ေပါက္ ေအာ္ဆိုၿပီး ည ၈ နာရီေလာက္မွာ ျပန္လာခဲ့တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အေတြ႔အၾကံဳေလးပါ။
အမွတ္တရညေလးပါပဲ။

image

image

image

Author @nweoomon
Photo @nweoomon
MSC.265
18.11.2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

KTV သြားတာလဲ post တင္တာပဲလား ငင့္😇
ေမွာင္မဲ ဘာမွလဲ မသဲကြဲ 😁

မႏြယ္ဦးမြန္က ဘယ္သူလဲ

Posted using Partiko Android