ေစာဘဦးကိုအလဲထိုးျပီး ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကိုအာသာဆလာဒိုက္ဇ္ ဆြတ္ခူး

in #myanmar5 years ago

image

ေစာဘဦးကိုအလဲထိုးျပီး ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကိုအာသာဆလာဒိုက္ဇ္ ဆြတ္ခူး

လိုက္မစ္ဒယ္၀ိတ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္လုပြဲမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံသား အာသာဆလာဒိုက္ဇ္က ေစာဘဦးကို စတုတၳအခ်ီမွာအလဲထိုးအႏိုင္ယူျပီး ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကိုရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ ေစာဘဦးဟာ မာဂုဏ္အျပည့္ရွိေပမယ့္ အလံုးအထည္ပိုင္းမွာ အာသာဆလာဒိုက္ဇ္က အားသာခဲ့ပါတယ္။

image

ဒါ့အျပင္ ေစာဘဦးက အာသာဆလာဒိုက္ဇ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုရွာမေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ျပီး အာသာဆလာဒိုက္ဇ္က အ၀င္၊ အထြက္ မွန္မွန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ထိုးသတ္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ အလံုးအထည္ပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ရွိေနတဲ့ေစာဘဦး တုန္႔ျပန္ခ်ိန္မရလိုက္ေအာင္ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ေစာဘဦးကလည္း ရဲရဲတင္းတင္းနဲ႔ အလဲထိုးဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း ထိုးခ်က္ေတြနဲ႔ ကန္ခ်က္ေတြက ထိေရာက္မႈအားနည္းခဲ့တယ္။

image

ဒုတိယအခ်ီမွာ အာသာရဲ႕ကန္ခ်က္ကို ေစာဘဦးေတာင့္ခံႏိုင္ခဲ့ျပီး ကန္လိုက္တဲ့ အာသာရဲ႕ေျခေထာက္အခန္႔မသင့္ျဖစ္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းအားနည္းသြားတဲ့အခ်က္ကို ေစာဘဦးအသံုးမခ်ႏိုင္လိုက္တာကလည္း မခ်ိတင္ကဲျဖစ္စရာျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ေစာဘဦးအေနနဲ႔ ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရသြားတဲ့ အာသာကို ဖိထိုးႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ပြဲကတစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာသာ ပြဲကိုျပန္ထိန္းျပီး ေရွာင္ကစားသြားရင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းသြားခဲ့တယ္။ တတိယအခ်ီမွာေတာ့ ေစာဘဦးအလူးအလဲခံလိုက္ရတယ္။ အာသာက အ၀င္အထြက္ျမန္ျမန္နဲ႔ လက္သီးလံုးေတြကိုအတြဲလိုက္ပစ္သြင္းသြားခဲ့ရာမွာ ေစာဘဦးတိုက္စစ္ကိုျပင္ဆင္ခြင့္မရျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ တတိယတစ္ခ်ီလံုးမွာ ေစာဘဦးေကာင္းေကာင္းျပင္ဆင္ခြင့္ရမသြားခဲ့ဘူး။ တတိယအခ်ီတစ္ေလွ်ာက္လံုး အထိုးခံခဲ့ရတဲ့ ေစာဘဦးဟာ စတုတၳအခ်ီမွာေတာ့ မဟန္ႏိုင္ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ အာသာရဲ႕ေျခကန္ခ်က္က ေစာဘဦးရဲ႕နာထင္ကိုထိထိမိမိ၀င္သြားခဲ့ရာမွာ ေစာဘဦးေတာ္ေတာ္ေလးဟန္ခ်က္ပ်က္သြားခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအပ်က္ကို အာသာကလက္လႊတ္မခံဘဲ အတင္း၀င္လံုးရင္း အာသာရဲ႕ေနာက္ထပ္ေျခကန္ခ်က္မွာ ေစာဘဦးအရံႈးေပးသြားခဲ့ရပါတယ္။

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27834.10
ETH 1651.18
USDT 1.00
SBD 2.21