အနီးစခန္းမွ လမ္းျပျကယ္

in #myanmar4 years ago (edited)

အနီးစခန္းမွ လမ္းျပျကယ္

( အနီးစခန္း စာျကည့္အသင္း ) Anisakhan Library
www.anisakhanlibrary.com

IMG_20190609_130324.jpg

ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစု၀င္မ်ားအားလံုး မဂၤလာပါဗ်ာ။ ျငိမ္သက္ေနေသာ စတင္းေစ်းလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာစတီးမစ္ကြန္ျမဴနတီျကီးဟာလည္း တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ ေအးခ်မ္းလို႔ ေနပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း ေအးခ်မ္းလွပေသာ ျပင္ဦးလြင္ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ေလးတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး အပန္းေျဖလို႔ေနပါသည္။ အလုပ္မွ ခြင့္ရက္ရွည္ရေသာေျကာင့္ မိမိ၏ဇာတိျမိဳ႕ေလးတြင္ စာဖတ္ရင္း စာေရးရင္းျဖင့္ အပန္းေျဖဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ရာ ။ တကယ့္တကယ္တြင္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕လိုက္၊ ခရီးသြားလိုက္၊ ခ်စ္သူေလးနွင့္ ဆံုေတြ႔လိုက္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္မွာ ၉ ရက္တိုင္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေျကာင့္ ဤေန႔တြင္ေတာ့ မည္သည့္အစီစဥ္မွ်မရွိေသာေျကာင့္ စာအုပ္ေလးဖတ္ဖို႔ စိတ္ကူးမိေသာေျကာင့္ စာျကည့္တိုက္တစ္ခုခုကို လိုက္လံရွာေဖြရပါသည္။

IMG_20190609_130145.jpg

ပထမဆံုးစဥ္းစားျကည့္မိသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေနထိုင္ျကီးျပင္းခဲ့ရာ ဤေတာင္ေပၚျမိဳ႕ေလးတြင္ စာျကည့္တိုက္ဆိုသည္မွာ ေပၚလာလိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္ျဖင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္မီးလိုျဖစ္၏။ ထို႔ေျကာင့္ မိမိ အစ္မအား ေမးျကည့္ရာ အနီးစခန္း၊ ႏီွးဘုရားလမ္းခြဲတြင္ စာျကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ထားေျကာင့္ ျကားသိရေသာေျကာင့္ အေမာတေကာ လိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရာ အနီးစခန္းစာျကည့္တိုက္အသင္း သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

IMG_20190609_130503.jpg

စာျကည့္တိုက္ေဘးတြင္ကပ္လွ်ပ္ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးဖြင့္ထား၏ ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးသည္ သက္သက္ရပ္ရပ္ ရွိျပီး စာဖတ္ရင္းေကာ္ဖီေသာက္ရင္းျဖင့္ တကယ့္ကို အပန္းေျဖဖို႔ေကာင္းေသာ ေနရာေလးပင္ျဖစ္သည္။

IMG_20190609_125155.jpg

IMG_20190609_130128.jpg

IMG_20190609_125213.jpg

စာျကည့္တိုက္ အသင္း၀င္ကာ စာအုပ္မ်ားငွားရမ္းဖတ္နိုင္သည္။ အသင္း၀င္ေျကးမွာ free ျဖစ္ျပီး အမ်ားဆံုး စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ထိငွားနိုင္ျပီး တစ္ပတ္ျကာေအာင္ အခ်ိန္ေပးပါသည္။ တစ္ပက္ေက်ာ္သြားပါက ဖုန္းဆက္၍ ထပ္မံရက္တိုးေတာင္းနိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း အသင္း၀င္ဖို႔ From ျဖည့္ကာ စာအုပ္နွစ္အုပ္ ငွားရမ္းကာ ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ ေကာ္ဖီေလးေသာက္ရင္း စာအုပ္ေလးဖတ္ရင္းျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။

IMG_20190609_125142.jpg

စာဖတ္ေသာနိုင္ငံတိုးတက္သည္၊
တိုးတက္ေသာနိုင္ငံစာဖတ္သည္။

ဦးသန္႔

မိမိဘ၀တိုးတက္လိုသူတိုင္း၊ အရည္အေတြးျပည့္၀လိုသူတိုင္း၊ လူပီသလိုသူတိုင္း စာကိုဖတ္ကို ဖတ္ရမည္။ စာမဖတ္ေသာလူမ်ိဳး၊ စာဖတ္ဓေလ့မထြန္းကားေသာနိုင္ငံသည္ အရာရာတြင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္မည္သာျဖစ္သည္။ ဟု မွတ္သားထားဖူးပါသည္။

အကယ္၍မ်ား ျပင္ဦးလြင္ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ေလးသို႔ လာေရာက္အပန္းေျဖခိုက္ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း စာဖတ္ခ်င္သည္ဆိုပါက အနီးစခန္း နွီးဘုရားလမ္းခြဲမွ အနီးစခန္း စာျကည့္အသင္း သို႔သာ လမ္းညြန္ေပးလိုက္ရပါသည္။

IMG_20190609_131117.jpg

ကိုကိုမိုးဟိန္း
သစ္အယ္သီး
KoKoMoeHein
@myanmarkoko

MSC no. 118

Sort:  

မႏၱေလးကိုေရာက္ရင္ ၇၈လမ္း ၂၇ ၂၈ၾကား ေရႊဥေဒါင္းစာၾကည့္တိုက္ကိုလည္း ဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ဗ်ာ

ဟုတ္ကဲ့
အေရာက္လာခဲ့ပါ့မယ္ဗ် ဦးေထြး

စာအုပ္ေတြအေတာ္မ်ားေသးသားပဲ

ဟုတ္တယ္ဗ် စာအုပ္အစံုပဲ... ဦးစိုး

တကယ္ေအးခ်မ္းၿပီး အပန္းေျဖလို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာ ေလးပဲဗ်ာ။ ၾကံဳရင္ေတာ့ သြားၾကည့္ပါအံုးမယ္။

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ကဲ့ ျကိုဆိုပါတယ္ဗ်။
တကယ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ေနရာ ေလးပါဗ်။

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28372.96
ETH 1819.71
USDT 1.00
SBD 2.76