ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက်ဆံုးႏိုင္သလား

in myanmar •  6 months ago

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက်ဆံုးႏိုင္သလား

image

လူတကာအထင္ၾကီးအားက်စရာေကာင္းသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား က်ဆံုးႏိုင္သလားဘာလား ေရးသားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္ အား ၾကီးက်ယ္ရန္ေကာ၊သူကဘာေကာင္မို႔ ဒါမ်ိဳးေရးရသလဲဟု ထင္စရာရွိပါသည္။မွန္လည္းမွန္ပါ၏ ကၽြႏ္ုပ္ကဘာေကာင္ မွမဟုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္အထင္ၾကီးအားက်ဆံုးႏိုင္ငံမွာလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အထင္ၾကီးအားက်သည္ဆိုသည္မွာ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံ၊ နည္းပညာထြန္းကားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္သာမဟုတ္ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ သူခိုးသူဝွက္မရွိျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ေတြၾကံဳရသည့္တိုင္ တည္ျငိမ္ေသာစိတ္ ဓာတ္ျဖင့္ မထိပ္မျပာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတတ္ျခင္းတို႔သည္ ဂ်ပန္တို႔၏ ထူးျခားေသာဝိေသသမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္တို႔တြင္ ေရွးမီဂ်ီေခတ္ကကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္စနစ္ေကာင္း၏ ထိန္း ေၾကာင္းမႈေၾကာင့္ ဘယ္သူေခါင္းေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ တိုးတက္ေနဦးမည္၊ထြန္းကားေနဦးမည္၊ ခ်မ္းသာ ေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။
image
သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုသတိထားေစာင့္ၾကည့္လွ်င္ လူဦးေရမသိမသာေလွ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ့ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းက 1.39 သာရွိေတာ့ အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းက 2.1 ဆိုေတာ့ အမ်ားၾကီးေလ်ာ့က်ေနပါတယ္။ ဂ်ပန္တို႔သည္ စီးပြားေရးေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟိုးယခင္ျမန္မာမ်ားကဲ့သို႔ တစ္အိမ္ ေထာင္တြင္ဖခင္ တစ္ဦး၏လုပ္ခလစာသည္ တစ္မိသားစုသံုးစြဲရန္ ေလာက္င သည္ျဖစ္၍ အားလံုးထိုင္စားႏိုင္ၾကသည္။ အဖိုးအဖြားသက္ၾကီး ရြယ္အိုမ်ားကိုလည္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည္။ဂ်ပန္တို႔ လူဦးေရမသိမသာေလွ်ာ့နည္းလာၾကျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာေအာင္ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း မိသားစုထဲမွာေရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာပါ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အိမ္ထဲမွာေန၊ ကေလးေတြထိန္း၊ လူၾကီးေတြကိုျပဳစု၊ အိမ္တြင္းမႈေတြ လုပ္ရတာကို ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
image
ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ခရီးေတြထြက္၊ ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရာကေန ကိုယ္တိုင္အလုပ္ထြက္လုပ္၊ ကိုယ့္ဝင္ေငြကိုယ္ရွာျပီး လြပ္လပ္တဲ့ ဘဝအရသာကို ေတြ႔လာၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာေနျပီး မိသားစုကိုေစာင့္ေရွာက္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေနရ သည့္ အေျခအေနကို စိတ္ကုန္လာသည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္မျပဳေတာ့ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ္လည္း ကေလးမယူျခင္း စတဲ့ျပႆနာေတြရွိလာပါ တယ္။ ဒီေတာ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မယ့္လူပါေလ်ာ့က်လာပါေတာ့တယ္။ ဂ်ပန္မွာ အခ်ိဳ႔က်န္းမာ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြက ဘဏ္ေတြ၊ ကုမၸဏီၾကီးေတြ၊ဟိုတယ္ေတြမွာ လံုျခံဳေရးတာဝန္ေတြယူၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြက်ေတာ့ မိသားစုေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းတာရယ္။ ပင္စင္လစာနဲ႔မလံုေလာက္ တာရယ္ေၾကာင့္ ကုန္တိုက္ေတြမွာ ပစၥည္းဝင္ခိုးၾကပါတယ္။ သူတို႔ခိုးတယ္ဆိုတာက အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အဖိုးမတန္တဲ့ပစၥည္း ေလးေတြပါ။ သူတို႔ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ပစၥည္းလိုခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေထာင္က်ခ်င္တာပါ။

သူတို႔ေထာင္က်ခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအျပည့္အဝရျပီး အစားအေသာက္၊ အပမ္းေျပေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ေနစရာ၊ အားကစား၊ စာဖတ္ျခင္း စတဲ့အရာေတြအားလံုးရွိတဲ့အျပင္ ပင္စင္လစာကိုထုတ္သံုးစရာမလို ေတာ့တဲ့အတြက္ ပိုျပီးတြက္ေျခကိုက္လို႔ ဂ်ပန္အဖိုးၾကီးေတြက ေထာင္အက်ခံခ်င္ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးက ဂ်ပန္မွာမျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ျပႆနာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဟာ အမ်ိဳးသန္႔ရမယ္ဆိုတဲ့ယံုၾကည္ခ်က္က နက္နက္နဲနဲစြဲေနေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားလက္ခံတဲ့ႏႈန္းကလည္းမရွိသေလာက္နည္းပါး ေနတာပါပဲ။ လက္ရွိဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားအေရအတြက္ 1.2 ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံလူဦးေရဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ့ကံၾကမၼာနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ သက္ၾကီးရယ္အိုေတြက သူတို႔ရဲ့ ကား၊ တီဗီ စက္ေတြကို အသစ္မလဲၾကေတာ့ပါဘူး။ အဝတ္အစားသစ္၊ ေဂါက္ရိုက္ပစၥည္းအသစ္ေတြ သူတို႔က မဝယ္ၾကဘူး။ သူတို႔မွာ လိုတာေတြအားလံုးရွိေနၾကျပီ။ အျပင္ကစားေသာက္ဆိုင္ေတြမွေတာင္သိပ္မစားခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီအေၾကာင္းေတြ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဝယ္ယူစားသံုးမႈပမာဏက ထိုးဆင္းသြားပါတယ္။ ဒါဟာစီးပြားေရးကိုထိခိုက္လာေစတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ၾကာရင္ ျပႆနာေတြက မ်ားျပားမလာနိုင္ဘူးလား။

အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ပို၍ပင္ လူဦးေရျပႆနာရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က အေဖတစ္ေယာက္လုပ္စာ တစ္မိသားစုလံုးထိုင္စားခဲ့ၾကသည္။ ဒီေန႔မိသားစုအားလံုးထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးေတြလို လြပ္လပ္မႈကိုလိုခ်င္၍ ေတာ့မဟုတ္ အားလံုးထြက္မလုပ္လွ်င္ထမင္းဝေအာင္မစားႏိုင္၍ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ အိမ္ေထာင္မျပဳပဲေနသူေတြမ်ားလာသည္။ ထမင္းငတ္ျပီး လူမႈျပႆနာေတြ မေျဖရွင္း ခ်င္ၾကေတာ့လို႔ျဖစ္သလို၊ ေယာက်ာ္းမ်ားကလည္း အိမ္ေထာင္တစ္ခုစာထမင္းေကၽြးမထားႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္မပူပဲသူမ်ားတိုင္းျပည္သြားပူေနေသာ ကၽြန္ုပ္အား ညွာညွာတာတာ ေဝဖန္ေပးၾကပါကုန္။

မင္းစိုးႏိုင္

MSC-010

Photo – Google

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Cool post.
Upvoted and resteemed

·

Thank you for your upvote resteem

A good reminder to update my font sets lolol

via Kryptonia by @daytondoes

ဖတ္ဖူးတယ္ဆရာ နိုင္ငံတကာက ေထာင္ေတြက ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္လို မဟုတ္ဘူး Service တစ္ျခားစီပါပဲ
နိုင္ငံျခားမွာေတာင္ ေထာင္က်ခ်င္မိတယ္ ဟီး

·

မလုပ္ပါနဲ႔ဟိုက အသက္ႀကီးလို႔ပါ

·

မလုပ္ပါနဲ႔ဟိုက အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြပါ

ကိုစိုး ေတာ္တယ္ဗ် တကယ္ပါ
ဖတ္ရတာဂြတ္တယ္ဗ်  
ဂ်ပန္ကို သေဘာက်တယ္

·

ဂ်ပန္ကိုေဝဖန္ရတာခပ္လန္႔လန္႔ပါ

ျဖစ္ၿပီးပ်က္ၾကမွာပါပဲ ၊ ဂ်ပန္လည္း သူ႕အပူနဲ႕သူ ၊ ျမန္မာလည္း သူ႕အရွဳပ္နဲ႕သူေပါ့ေနာ္...။ ျမန္မာေတြမွာေတာ့ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာႏိုင္ဖို႕အသာထား ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႕ ရင္ၾကားေစ့ဖုိ႕ကို မျဖစ္ႏုိင္ေသးေတာ့ နညး္မ်ိဳးစံုနဲ႕ လူေတြေသေနၾကတာရယ္..။ ဂ်ပန္မွာၾကျပန္ေတာ့လည္း လူအုိေတြ အထီးက်န္လာသလို ၊ လူငယ္ေတြကလည္း ဖိစီးမွဳမ်ိဳးစံုနဲ႕ ေနေနရလို႕ suicide case ေတြ မ်ားမ်ားလာ..။ေတြးၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမွ ေနေပ်ာ္စရာမရွိပါဘူးဗ်ာ..။

·

ဒါကိုက ဒုကၡသာပဲဆိုတဲ့ ဗုဒၶသာပဲအမွန္

ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ျပထားတာေလး မွတ္သားစရာ ျဖစ္ေစပါတယ္။

·

နည္းနည္းေတာ္ ကၽြန္ေတာ္က ခပ္တည္တည္နဲ႔ေျပာတတ္တယ္ဟီး

ဂ်ပန္လို႔ ၾကားလိုက္တာနဲ႕ ဂ်ပုေတြကေန ဂ်ရွည္ေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခ့ဲတ့ဲစိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားတယ္

·

ဂ်ပုေတြကို ဂ်႐ွည္ေတြျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့လည္းသိလား၊ hybird လုပ္ၿပီး အာဟာရေကၽြးခဲ့ရတာ

က်ေနာ္ကေတာ့ အေမေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုု လွစ္ခနဲ ေတြ႕ လိုက္ရသလိုပဲ

·

အေမေတြကအလုပ္လုပ္မလား၊ ကေလးထိန္း၊မိဘေစာင့္ေ႐ွာက္မလား ၊တကယ္ေတာ့ဒါေတြကတကယ္လိုအပ္တယ္ေနာ္

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ တာဝန္ယူတတ္တဲ့ စိတ္ကိုလည္း ေလးစားရတယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ လက္ညႇိဳးမထိုးဘူး

·

သိပ္မွန္တယ္ တာဝန္ယူမွဳအျပည့္႐ွိတယ္

ကြၽန္‌‌ေတာ္‌တို႔နိုင္‌ငံမွာလည္‌း ဂ ်ပန္‌ထက္‌‌ေကာင္‌းတ့ဲ စိတ္‌ဓာတ္‌‌ေတြ လူ႔စြမ္‌းအားအရင္‌းအ ျမစ္‌‌ေတြ အမ ်ားႀကီးပါ ။ ‌ေနာက္‌မ ်ဳိးဆက္‌‌ေတြက သက္‌‌ေသ ျပပါလိမ္‌့မယ္‌။ စနစ္‌‌ေကာင္‌း‌ေကာင္‌းန႔ဲ ‌ေဖာ္‌ထုတ္‌တတ္‌ဘို႔ဘဲလိုတာပါ ။‌ေျမခံ‌ေရခံ‌ေကာင္‌းရိွၿပီးသားပါ။ ဂ ်ပန္‌ကို လည္‌း‌ေလးစားပါတယ္‌ ။စိတ္‌ဓာတ္‌‌ေကာင္‌းတ့ဲအတြက္‌ မက ်ရုွံးနိုင္‌ပါဘူး။‌ေလာ‌ေလာဆယ္‌ ျပႆနာက management ‌ေလးဘဲလိုတ႔ဲ ျပ ႆနာ‌ေလးပါဘဲ။

·

အမွန္ေတာ့ သာမန္စီမံခန္႔ခြဲမွဳနည္းစနစ္မကဘူး၊အဖက္ဖက္ကတြက္ခ်က္ စဥ္းစားေနရတဲ့ ေထာက္ထားေနရတဲ့ management မ်ိဳးလုပ္ေနရေတာ့ ျမန္မာျပည္အေျခအေနက ခက္ခဲသိမ္ေမြၿပီး အတိမ္းအေစာင္းသိပ္မခံဘူး

ဂ်ပန္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စည္းကမ္းကေတာ့ မတိမ္ေကာေသးတာ ေလးစားစရာပါ

·

သူမ်ားပစၥည္းစိတ္နဲ႔ေတာင္မျပစ္မွားဘူးဆိုတာ ဂ်ပန္မွအစစ္

လူဦးေရေမြးဖြားႏႈန္းလည္း နည္းလာတယ္လုိ႔ေျပာရမယ္ထင္တယ္ ေရွးကလူေတြက အိမ္ေထာင္စုတစ္စုကုိ မိသားစု အနည္းဆုံး ေလးေယာက္ေလာက္ေတာ့ ေမြးၾကတယ္ထင္တယ္ ခုေခတ္ေတာ့ တစ္ေယာက္မွ မေမြးတဲ့ အိမ္ေထာင္ေတြေတာင္ေတြ႕ရတယ္ ေယာက်္ားမယူ မိန္းမ မယူတဲ့ လူပ်ဳိႀကီး အပ်ဳိႀကီးေတြ တာ၀န္ေက်ဘူးလုိ႔ေျပာရင္လည္း စိတ္ဆုိး စိတ္တုိၾကလိမ့္အုံးမယ္ ဆာမင္းစုိးရယ္ ☺☺☺

·

ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကိုမိန္းမႏွစ္ေယာက္ယူရမယ့္ဥပေဒထုတ္ရေကာင္းမလား

သူတို႔မွာ​ေထာင္​က်ခ်င္​လို႔၊မ႐ွိ႐ွိ​ေအာင္​အမႈဖန္​တီးၾကတယ္​....

·

အျပင္ထက္ပိုေကာင္းေနေတာ့လည္းစိတ္ပါၿပီေပါ့

သူတို႔စိတ္​ဓာတ္​နဲ႔စည္​းကမ္​းကတကယ္​့ကို​ေလးစားထိုက္​ပါတယ္​...မန္​႔လို႔မၿပီးခင္​postႏိွပ္​မိလို႔မန္​႔၂​ေၾကာင္​းျဖစ္​သြားပါတယ္​😁

·

ပိုေကာင္းတာေပါ့

Congratulations @minsoenaing ! You received a 1% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 200 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

အတုယူစရာ ဘယ္မွာ ႐ွာရပါမလဲ
ဂ်ပန္ကို အထင္ႀကီးပါတယ္ဆို

·

စာရိတၱကိုအတုယူ စည္းလံုးမွဳကိုအတုယူ၊ တည္ၿငိမ္မွဳကိုအတုယူ

ဂ်ပန္​​ေျပာင္​း​ေနပါပီ

·

ေကာင္းတာေျပာလား ဆိုးတာေျပာတာလား

ဖတ္ရတာႀကိဳက္လြန္းေနျပီးအစ္ကိုေရ
သုေတသနစာတမ္းအတိုင္းပဲ

·

ဒီလိုပဲၾကားဖူးသိဖူးတာေတြ

ဘာဘာ ဘာမွ သိဘူး ဂ်ပန္​မ​ေလး​ေတြပဲ ခ်စ္​တယ္​ 😁😁

·

ဂ်ပန္မေတြ ႏိုင္ငံျခားသားလိုခ်င္ေနၾကတာ

ေကာင္းလိုက္တဲ့ post .... ဒီဘက္ ေခတ္မွာေတာ့ culture shock လို႔ ေခၚၾကတယ္။ စကၤပူမွာလည္း အဲဒီျပသနာရွိေနပါတယ္ ဦးမင္း။

·

စကၤကာပူက ႏိုင္ငံျခားသားလက္ခံ မွဳမ်ားေတာ့ သိပ္ျပႆနာမ႐ွိဘူး၊