ကြောင်နဲ့ခွေးများ

in #myanmar4 years ago (edited)

fvk1jo.jpg
မသိရင်တော့ ခွေးနဲ့ကြောင်မတည့်တဲ့အကြောင်းလို့ထင်မှာပါ။ တကယ်ကတော့ အိမ်ပိုင်မရှိပဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာနေပြီး ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေမွေးနေသူတွေအကြောင်းပါ။
သိတဲ့အတိုင်းလူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်က အညစ်အကြေးစွန်တာချင်းမတူဘူးလေ။ တိရိစ္ဆာန်တွေက လူတွေလို စနစ်တကျအညစ်အကြေး စွန်ဖို့မတတ်တော့ တွေ့ကရာမှာပါချမှာပဲ။ ဒါကိုလူကမခံနိုင်တော့ တိရိစ္ဆာန်သာမွေးချင်တာ အိမ်ထဲတော့ပေးမဝင်ဘူး။ တိရိစ္ဆာန်တွေကလည်း လူနဲ့ရင်းနှီးလာတော့ အိမ်တွေထဲလစစ်တာနဲ့ဝင်တာပဲ။ ဝင်တော့ သူ့ကိုမွေးချင်တဲ့လူလား၊ မမွေးချင်တဲ့လူလား ခွဲမနေတော့ဘူး။ ဝင်လာရော ။ အဲဒီမှာ ကြောင်ဆိုရင် ငါးငခြောက်တို့၊ အမဲခြောက်တို့ဆွဲသွားတယ်။ အေးတဲ့ရာသီဆို အိပ်ယာထဲတောင်ဝင်အိပ်တယ်။
ခွေးကတော့ အဲ့လောက်မဆိုးဘူး။ သူတို့က အဝင်ပေါက်မှာချွတ်ထားတဲ့ ဘိနပ်တို့ ရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေက ထိုင်ခုန်ဖော့၊ သားရေ အဲတာတွေကိုဆွဲပြီးဖွတာ ။ ဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွေမှာခွေးတွေလုံးဝမရှိသင့်တာပါ။ ဒါကိုပဲ လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်သဘာဝခွဲခြားမသိတော့ ခွေးလေးတွေသနားလို့ဆိုပြီး အစာကျွေးတာ အိမ်ခေါ်လာတာ၊ ကမြင်းကြောထတာတွေလုပ်တော့ အိမ်ယာတွေမှာဘိနပ်အပြတ်တွေနဲ့ရှုပ်ပွလို့ အိမ်ထဲကဟင်းတွေလည်းခဏခဏ‌‌ေပျာက်၊ ကျန်းမာရေးတွေကမကောင်း ။

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work!
Dear reader, Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Congratulations @minsoenaing! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 85000 upvotes. Your next target is to reach 90000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hi, @minsoenaing!

You just got a 0.16% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64057.95
ETH 3104.17
USDT 1.00
SBD 3.90