တစ္ႏွစ္တာဆုေၾကးအမ်ားဆံးဇယား

in #myanmar2 years ago

တစ္ႏွစ္တာဆုေၾကးအမ်ားဆံုး ေဂါက္သီးမယ္ဆုအား ရႏိုင္သူဆိုပီး ၂ဦးသာရွိပါသည္။ ပထမေနရာရေနသူဆန္ဟြန္ပတ္ခ္ႏွင့္ ဒုတိယေနရာရေနသူ ဆိုယြန္ရူးတို႕ပါ။ အေကာင္းဆံုးလူသစ္မယ္ေလး ပတ္ခ္က ရူးထက္ ခုေၾကး ေဒၚလာ ၂၉၈,ဝ၄၇ ပိုမ်ားေနပါသည္။ ဒီေနာက္ဆံုးပြဲမွာ ပထမရသူ၏ဆုေၾကးက ေဒၚလာ ၆၂၅,ဝဝဝ ျဖစ္ေပရာ ရူးဗိုလ္စြဲပါက ရူးက ဒီဆုရပါလိမ့္မည္။ ရူးဗိုလ္မစြဲပါကမူ ပတ္ခ္ပင္ ဒီဆုရမည့္အေနအထားပါ။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႕တြင္ နွစ္ပိတ္ပြဲၾကီး စတင္ပါသည္။ ဒီပဲြၾကီးသို႕ ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားအနက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႕နံပါတ္တစ္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ကစားခဲ့ၾကပါသည္။ Rolex Rankings ဟုေခၚသည့္ ကမာၻ႕ေဂါက္သီးမယ္အဆင့္ ဇယားတြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကမာၻ႕နံပါတ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သူအေရအတြက္တြင္ ဒီ ၂၀၁၇ခုနွစ္က အမ်ားဆံုးဟု ဆိုရပါမည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဂါက္သီးမယ္ငါးဦးက ဘုရင္ မပလႅင္ထက္ဝယ္ ထိုင္ႏီုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေျခာက္လအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ ေဂါက္သီးမယ္မ်ားပါ။
၁။ လစ္ဒီယာကိုး ၂၆.၁၉.၂၀၁၅ မွ ၁၁.၆.၂၀၁၇ထိ
၂။ အာရီးယားဂ်ဴတာႏုဂန္ ၁၂.၆.၂၀၁၇ မွ ၂၅.၆.၂၀၁၇ထိ
၃။ ဆိုယြန္ရူး ၂၆.၆.၂၀၁၇မွ ၅.၁၁.၂၀၁၇ထိ
၄။ ဆန္ဟြန္ပတ္ခ္ ၆.၁၁.၂၀၁၇မွ ၅၁၂.၁၁.၂၀၁၇ထိ
၅။ ရွန္ရွန္ဖန္း ၁၃.၁၁.၂၀၁၇မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ

နယူးဇီလန္ေဂါက္သီး မယ္ေလး လစ္ဒီယာကိုးက ကာလရွည္ၾကာစြာ(စုစုေပါင္း ၁၀၄ပတ္)နံပါတ္တစ္ေနရာကိုရခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း ေဂါက္သီးမယ္ေလး အာရီးယားဂ်ဴတာႏုဂန္းက ၂၀၁၆ခုနွစ္အတြင္း ငါးပြဲဗိုလ္ စြဲႏိုင္ခဲ့မႈကို အေျခခံျပဳကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဂ်ႊန္လ ၁၁ရက္ေန႕တြင္ Manulife LPGA Classic ဗိုလ္စြဲလိုက္သည့္အခါ ကမာၻ႕နံပါတ္တစ္ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ ယင္းကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမသည္ ကိုယ္ခႏၱာနာက်င္မႈဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ပါဝင္မကစားႏိုင္မႈမ်ား၊ ျပိဳင္ပြဲကစားေနရင္း ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရမႈမ်ား၊ ငါးပြဲဆက္တိုက္ႏွစ္ရက္ႏွင့္ ျပဳတ္ခဲ့မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္း ANA Inspiration ေမဂ်ာပြဲၾကီး ၂.၄.၂၀၁၇ ႏွင့္ Walmart NW Arkansas Ch. ၂၅.၆.၂၀၁၇ ဗိုလ္စြဲခဲ့သူ ကိုးရီးယားေဂါက္သီးမယ္ဆိုယြန္ရူးက ၂၆.၆.၂၀၁၇ေန႕တြင္ ကမာၻ႕နံပါတ္တစ္ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ရူးလည္း လက္ပ်က္လက္က်မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဆန္ဟြန္ပတ္ခ္သည္ ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္ေန႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး ယူအက္စ္အိုးပင္း ေမဂ်ာပြဲၾကီး ဗိုလ္စြဲလိုက္သည့္အခါ ကမာၻ႕အဆင့္တြင္ အမွတ္စဥ္ ၁၁ မွ ပဥၥမေနရာသို႕ ေရာက္ရွိလာျပီး ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေန႕တြင္ Canadaian Pacific Women's Open ဗိုလ္စြဲလိုက္သည့္အခါ တတိယေန႕တြင္ LPGA KEB Hana Bank Ch.တြင္ ဒုတိယရသည့္အခါ ဒုတိယေနရာသို႕ ေရာက္လာျပီး ပထမေနရာရေနသူ ရူးႏွင့္ အမွတ္ခ်င္းမကြာလွေတာ့သည့္ အေျခအေန(ရူးက၈.၇၅မွတ္၊ သူမက၈.၅၀မွတ္) ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ပတ္ခ္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ ေန႕က Sime Darby LPGA Malaysia ပြဲတြင္ အဆင္ပူးတြဲ ၅ခ်ိတ္ျပီးေနာက္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂ရက္ေန႕မွ ၅ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ Toto Japan Classic ဝင္မကစားသည့္တိုင္ အဆိုပါပြဲတြင္ ကမာၻ႕အဆင့္တစ္ ရူးက အေပၚ ၈.၄၁ မွတ္-၈.၃၈မွတ္ျဖင့္ အမွတ္အနည္းငယ္ေလး အသာရကာ ကမာၻ႕အဆင့္တစ္ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္လာပါသည္။