ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏အထင္ကရေနရာမ်ား...

in #myanmar2 years ago (edited)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရန္ကုန္,မႏၱေလး,ေမာ္လၿမိဳင္ၿပီးလွ်င္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကားျဖင့္ ေလးနာရီေက်ာ္ေလာက္သာ လာရေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးဆံုးၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ image ေရေၾကာင္း,ေလေၾကာင္း မ်ားမွလည္းသြားလာႏိုင္ေသာၿမိဳ႕ႀကီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ၿမန္မာ ဂႏၶဝင္ သီခ်င္းမ်ားရွိရာျမိဳ့လည္းျဖစ္သည္ "ကြၽန္ေတာ္မမပုသိမ္သူေခ်ာပံုယဥ္ပံုလွဟန္တမူ အမ်ားနဲ႔မတူအလွဘြဲ႔ယ”ူ ဆိုေသာ သီခ်င္းသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးနားဝ႐ွိေသာ သီခ်င္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္...စာဆိုအေက်ာ္ေမာ္မ်ား...သီခ်င္းအဆိုေက်ာ္မ်ား...႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားထြက္ရာ ၿမိဳ႕ဆိုသည္ပင္လွ်င္ မွားဖြယ္မ႐ွိေပ။ ကြၽန္ေတာ္အႀကိဳက္ဆံုး ကိုငွက္ႀကီး ေခၚ ထူးအိမ္သင္ ၏ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကျဖစ္ေသာ...ယခင္က သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ကိုေမြးဖြားေပးခဲ့ ေသာၿမိဳ႕ႀကီးလည္းျဖစ္သည္... ကန္သံုးဆင့္႐ွ္ိေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အပန္းေျဖရာေနရာလည္းျဖစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေလေၾကာင္းအကယ္ဒမီ႐ွိရာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ image အရင္ လက္တံနာရီမွ ယခုအခါ ေခတ္နဲ့ ေလ်ာ္ညီစြာ နာရီစင္ႀကီးကိုလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္နာရီစင္ ႐ွိရာၿမိဳ႕ေပါ့ဗ်ာ...ကမ္းနားတြင္လည္းညဘက္တြင္ အပန္းေျဖရန္ေနရာမ်ား...ေရေပၚေစ်းလည္း႐ွိပါသည္... image imageပုသိမ္၏ နာမည္ႀကီး လက္မႉ့ပညာျဖစ္ေသာ ပုသိမ္ထီးသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသိသူ႐ွားလွေပသည္ ထို႔အျပင္နာမည္ႀကီး အစားေသာက္တစ္ခုလည္း႐ွိ၍ေနျပန္သည္...စာ႐ွဴ႕သူအားေမးမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ခြန္းတည္းသာ အေျဖေပၚထြက္မည္ျဖစ္သည္ ပုသိမ္ဟာလဝါဟုေျဖမည္ကို ပင္ႀကိဳ၍သိေနမည္ျဖစ္သည္...ပုသိမ္ဟာလဝါသည္လည္း ပုသိမ္ျပန္လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ ပုသိမ္မွတစ္ဆင့္ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ သြားေရာက္အပန္းေျဖလို႔ ို႔လည္းရပါေသးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီးေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ဟုေျပာပါဆိုလွ်င္ ေငြေဆာင္ ေခ်ာင္းသာ အပါအဝင္ျဖစ္သည္မွာ မလြဲႏိုင္ေပ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ထိုကမ္းေျခႏွစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အျပင္ ယခုအခါ ေနာက္ထပ္ ကမ္းေျခတစ္ခုပင္ ထပ္၍ေပၚေပါက္လာျပန္သည္ ယင္းမွာေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္း ပင္ျဖစ္သည္ ပုသိမ္မွ ေငြေဆာင္သည္အနီးဆံုးျဖစ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ အေခါက္ေပါင္းမေရတြက္ႏိုင္ေပ ေခ်ာင္းသာမွာဒုတိယအနီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္းမွာ အနည္းငယ္ေဝးသည္...ပုသိမ္ေငြေဆာင္သို႔သြားလွ်င္ ေလးဆယ္ငါးမိနစ္သာ ၾကာၿပီ ေခ်ာင္းသာသို႔သြားလွ်င္ တစ္နာရီဝန္းက်င္ၾကာျမင့္ပါသည္ ေဂၚရန္ဂ်ီသည္ င႐ုပ္ေကာင္းရြာ ၏အလွမ္းမကမ္းတြင္တည္႐ွိပါသည္ အလြန္လွပေသာ ႐ွဴ႕ခင္းမ်ားကို ရင္သက္႐ႈ့ေမာဖြယ္ခံစားရမယ္ျဖစ္ပါသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဟုေျပာရာတြင္ ကိုးရက္က်င္းပေသာ ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲကိုပင္ ေမ့၍မရပါ ေမ္ာတင္စြန္းဘုရားပြဲ သည္ အလြန္စည္ကားေသာဘုရားပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္သည္ စာ႐ွဴ႕သူပင္လွ်င္ ၾကားဖူးနားဝ႐ွိလိမ့္မယ္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္႐ွိေသာ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားစြာလည္း႐ွိပါသည္ ေနာက္ပိုစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ ဧရာဝတီတိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏စပါးက်ည္ႀကီးျဖစ္သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆန္စပါးကိ်တ္ခြဲေသာ ဆန္စက္မ်ားအျပင္ ဆန္သိုေလွ်ာင္ရာ ဂိုေဒါင္ႀကီးမ်ားလည္း႐ွိသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ဆန္တင္ပို႔ရာအဓိက ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ႀကိဳးတံတားမွ ညအလွကိုခံစား ရင္းအလည္တစ္ေခါက္ေလာက္ ဖိတ္ေခၚျခင္ပါသည္...😁😁😁 image
kyaw kyaw aung
crd:google image
HFS:B11

Sort:  

ဟုတ္ကဲ့....Thank You

Congratulations @kyawkyawaung! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Thank...steemitboad

Congratulations @kyawkyawaung! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Thank ....steemitboard

အဲ႕ေလာက္ေတာင္ လွတယ္ေပါ့ ပုသိမ္က

လာလည္ၾကည့္...မျပန္ျခင္ပဲ ျဖစ္သြားမယ္

တစ္ခါေလာက္ သြားလည္ခ်င္တယ္

လာခဲ့ေလ...ေနရာစံုGuiteလုပ္ေပးမယ္

ေပ်ာ္စရာေကာင္းမယ္ေနာ္

အင္းလည္စရာေတြလည္းအား ႀကီး

အလည္​တစ္​​ေခါက္​​ေလာက္​လာခ်င္​မိတယ္​

လာခဲ့ ဖိတ္ေခၚပါတယ္...

လာလည္ခ်င္လိုက္တာ

လာလည္...ခရီးဦးႀကိ ုမယ္

ကိုယ္လည္း ၿပင္ဦးလြင္ အေၾကာင္းေရးဦးမွ

လာလည္ျခင္တယ္ ....မေရာက္ဖူးေသးလို ့...

This post has received a 1.52 % upvote from @boomerang thanks to: @kyawkyawaung

@boomerang distributes 100% of the SBD and up to 80% of the Curation Rewards to STEEM POWER Delegators. If you want to bid for votes or want to delegate SP please read the @boomerang whitepaper.

Thank you boometang

လာလည္​မယ္​

လာခဲ့...

ေခ်ာင္းသာသြာရင္ျဖတ္သြားတဲ့ၿမိဳ႕

ဟုတ္တယ္...

လာလည္မယ္ကြီးေရ

လာခဲ့

i love pathein

I Love Myanmar😁😁😁

​ေကာင္​းတယ္​ bro