မအိပ္ မေန အသက္ရွည္

in myanmar •  5 months ago

Screenshot_2018-06-07-07-26-21.png

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း ရဲ႕ စကားၾကီး ၃ ခြန္းထဲက တစ္ခုကေတာ့ ထပ္သက္ေသျပျပန္ပီ တက္သြားတဲ႕အခ်ိန္ကို ကအိပ္ေပ်ာ္ေန ေတာ့ မထုတ္လိုက္ရ မိုးလင္းေတာ့ down မအိပ္မိလိုက္ရင္ ထုတ္မိမယ္ ထုတ္မိရင္ ေထာမယ္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္ အသက္ရွည္
မယ္ မအိပ္ေတာ့ဘူးေဟ့ ေနာက္က် အိပ္ေပ်ာ္ရင္နိုးေအာင္ noti တက္ရင္သိေအာင္ ဗိုက္ေပၚ ဖုန္းတင္ထားမယ္ sbd up up up

@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!