ကိုယ္ျခင္းစာ ၾကည့္ျခင္း

in myanmar •  6 months ago

‍တေန့သ၌ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္ တိုင္ ထိုင္ပီးေတြးေခၚေနစဥ္ အေတြး တစ္ခ်ိဳ့ က အတိတ္က အျဖစ္တစ္ခုဆီသို့ေရာက္
ရိွသြားေလသည္။အလုပ္ခြင္ တစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္ ပညာသင္
ရင္း အလုပ္ခြင္ သို့ေရာက္ရိွေနခ်ိန္ လုပ္သက္ 3 နွစ္ေက်ာ္ခန့္
မွာ လူတစ္ဦးေျပာဆိုသြားေသာ စကား တစ္ခြန္းပင္ ျဖစ္ေသာ္
လဲ ယေန့တိုင္ ရံဖန္ရံခါ အေတြးထဲေရာက္လာတတ္ပီး ထိုစ
ကားလံုးကိုပင္ က်ြနု္ပ္မွမသံုး မိေအာင္ မသံုးျဖစ္ေအာင္ဆင္ျခင္
နိုင္ခဲ့ေလသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ. . . . . . . . . . . .

အခ်ိန္ကား မမွတ္မိ ညေနပိုင္းတြင္ျဖစ္လိမ့္မည္ အလုပ္ခြင္မွ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအပါဝင္ က်ြန္ေတာ္တို့ ကိုတာဝန္က် သည့္အ
ပိုင္းကို အမွားယြင္းမရိွ ေစရန္ ေသခ်ာစစ္ေဆး လုပ္ကိုင္ေန
ၾကသည္။နွစ္ေယာက္ တတြဲ ျဖစ္ေစ တစ္ဦးျခင္း လုပ္ကိုင္ေန
ေတာ့ ကို့ေဘး ဘယ္သူက ဘာလုပ္ေနသည္ ကို အမႈမဲ႕ အမွတ္မဲ႕ပင္ ထိုစဥ္ မ်ားစြာေသာ စကားေျပာ သံ ထဲမွ အသံ
က်ယ္ေလာင္စြာထြက္ေပၚလာေသာ စကားတစ္ခြန္း ေၾကာင့္
လွည္ၾကည့္မိသည္ ။ ထိုသူကား က်ြန္ဳပ္တို့ ပညာစ သင္စဥ္က
ပင္ ဆရာ တပိုင္းမွ ယခုခ်ိန္ထိ ဆရာ တပိုင္းျဖစ္ေနေသာသူ
တစ္ဦး လူတကာ နွင့္မတည့္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ေတာ့အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းရသည့္ လူ သူေျပာေသာစ
ကားမွာ "" ငါဒီေနရာ ေရာက္ဖို့ 10 နွစ္ေလာက္ က်ြန္ခံလာတာကြ မင္းလဲ ငါ့လို ထိုင္ခ်င္ရင္ ငါ့လို လုပ္ရွင္းလား "" ဟုပင္ ေတြးၾကည့္စရာပါ သူဒီေနရာဘယ္လိုပင္ေရာက္ခဲ႕ပါ
ေစ သူျဖတ္သန္းခဲ႕တဲ႕ဘဝ မွာ ဆိုးသည္ ေကာင္းသည္ မ်ားရိိွ
ပါလိမ့္မည္ ဆင္ျခင္ ဖို့မေတြးေတာခဲ႕ဘဲ သူ့လုပ္ရပ္က လူမုန္းစ
ရာတစ္ခုအျဖစ္ရိွေနခဲ႕တယ္ လို့က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ျမင္ပါတယ္။
တကယ္ဆို ကိုယ္ခ်င္းစာ တတ္ဖို့ လိုတာပါ အဲ႕အခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ႕
တာက အလုပ္အတူ တြဲလုပ္ေနတဲ႕ ေကာင္ေလးမွ ပင္ပန္း လြန္းသျဖင့္ ခဏ လူလဲရေအာင္ေျပာခဲ႕သည္ဟု သိခဲ႕ရပါတယ္
ကိုေရာက္ေနတဲ႕ ေနရာမွာ ကိုယ္ဘာေကာင္လဲ ဆိုတာ ကိုယ္
တိုင္ဆံုးျဖတ္ လို့မရပါဘူး က်ြန္ေတာ္တို့ပါတ္ဝန္း က်င္ကသာ ဆံုး ျဖတ္ေပးပါ လိမ့္မယ္ ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ေလး သာ ရိွခဲ႕မယ္
ဆိုရင္ ခုဏ ကအေျပာမ်ိဳး ေျပာထြက္ခဲ႕မွာ မဟုတ္ပါဘူး ကိုယ္
တိုင္မဟုတ္ေသာ က်ြန္ေတာ္ပင္ ေဘးမွ အျမင္ဆိုးလြန္း သျဖင့္
ထိုလူအား မုန္းတီး မိသည္ မွာယေန့တိုင္ ပင္ လူတစ္ေယာက္
ရဲ႕ စရိုက္ ဟာ ျပင္လို့မရဘူး ဆိုေသာ စကားမ်ား ျဖင့္ နွစ္သိမ့္မႈ မ်ားစြာၾကားခဲ႕ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္က ေတာ့မပါတ္သတ္ နိုင္
ေအာင္ တတ္နိုင္သမ်ွ ေရွာင္ခဲ႕ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ အဲ႕ဒီစကား တစ္ခြန္းက ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာတစ္ခု ရခဲ႕
သည္ေပါ့ ကိုယ့္ ထက္ အငယ္မ်ား နွင့္တြဲလုပ္ရသည္ အခါမ်ား
မွာ ကိုယ္ျခင္းစာ စိတ္ေလးေမြးပီး မ်ွမ်ွတတ လုပ္ခဲဲ႕တဲ႕ အက်ိဳး
ေၾကာင့္ ေအာက္လက္ ငယ္သား မ်ား ရဲ႕ ေလးစားျခင္းကို ခံရသည္ ကလဲ ပိတိ တစ္မ်ိဳး ပါဘဲ ငယ္သူ သနား ဆိုသည္ ထက္ ကိုယ္ဘယ္လိုျဖတ္ သန္းခဲ႕သလဲ ေတြးပီး ကိုယ္ျခင္းစာ
စိတ္ေလး ထားသင့္ပါတယ္။ ၾကီးငယ္ရြယ္လတ္ လူတိုင္းသာ
ကိုယ္ျခင္းစာ စိတ္ေလး ထားမယ္ ဆိုေလာကၾကီးက ထင္သည္ ထက္ ပိုလွပေနဦးမည္ ဟု သာေတြး ရင္း ျပံဳးပီး အေဝး တေန ရာကို ေမ်ွာ္ ၾကည့္ေနမိပါေတာ့တယ္။

@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

မွန္တာေပါ့ သား
အဲလိုဆရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ
ခက္ထန္ႀကမ္းတမ္းမႈကိုလက္ခံေနသေရြ႕
ကိုယ္လည္းဘယ္ေတာ့မွစိတ္ခ်မ္းသာမွာမဟုတ္ဘူး
ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ေမတၱာဆိုတဲ့စာနာမႈကိုသိဖို႔က
သိမ္ေမ႔ြနက္နဲတယ္ေလေနာ္ သားရဲ႕စိတ္ကေလးကိုခ်ီးက်ဴးပါတယ္

·

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ် ဆရာကေတာ္ ပီသပါေပတယ္ စာေပခ်စ္ျမတ္နိုးသူတစ္ေယာက္လို့ျမင္မိပါတယ္ ေရးသားရ အားမရေပမယ့္ အန္တီ ment တစ္ခုက သားဘဝ ၾကံဳခဲ႕ရသမ်ွေတြ ကိုခ်ျပဖို့အားတိုးေစပါတယ္ အထူး ေက်းဇူးပါ ဗ်ာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝခရီး လမ္းကို ဆက္လက္ေလ်ွာက္လွမ္းနိုင္ပါေစ ခင္ဗ်ာ အန္တီ @nyonyoshein

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kyawkohtet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.