ေဒါသမနက္ခင္း တပိုင္းတစ

in myanmar •  6 months ago

ျမန္မာနိုင္ငံက လ်ွပ္စစ္လုပ္ပံု ဆရာေတာ္ေတြေတာင္ဆြမ္းမေလာင္းနိင္ ဒါနဲ႕မ်ားၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္သူမ်ားနိုင္ငံေတာင္ကူညီဦးမတဲ႕ ကိုယ့္နိုင္ငံေတာင္အလံုေလာက္မေပးနိုင္ ခုထိ ဒါကိုဖ်င္ယားေနေသးတယ္ ဆုေတာင္းေလ ဘယ္သူေတြယံုမလဲ တစ္ခါလဲမဟုတ္ နွစ္ခါလဲ မဟုတ္ မျဖစ္လို့သံုးေနတာေပါ့ကြာဖုန္း operator ေတြလိုသာေရြးခ်ယ္သံုးလို့ရၾကည့္ မင္းတို့မင္းတို့ေလးေတြဘယ္လိုျဖစ္မလဲသိေပါ့ ခုေတာင္ ဘယ္လိုလား ဆရာေတာ္ဘုရားတို့ေရ ဒီေန့ေတာ့ ၾကည့္က်က္ သာ ဘုန္းေပးၾကကုန္ေလာ့ဟုေတာင္းပန္ရင္း ဦးတင္လ်ွက္. . . . . . . . . . . . . . .

@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
·

ေပ်ာ္နာလားဟတ္လား

·
·

ဟားး ဟားး

·
·
·

ျဗဲ ဟဲဟဲ

EPC ကလူေတြကို ေမးေပးပါ မိုးမရြာဘဲ မီးျဖတ္ရတာ ေပ်ာ္ရဲ႕လားလို ့. . .

EPC ကလူေတြကို ေမးေပးပါ မိုးမရြာဘဲ မီးျဖတ္ရတာ ေပ်ာ္ရဲ႕လားလို ့. . . image

·

ဘုန္းဘုန္း ဟိုကသီခ်င္းဆိုျပေလ့မယ္ "" ေပ်ာ္သလားေဟ့ ေမာင္တို့ေရ "" ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့""

You got a 2.18% upvote from @emperorofnaps courtesy of @kyawkohtet!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!