" အႏၶဗာလ "

in #myanmar6 years ago

blur-close-up-dirt-256678.jpg

Credit Image >>>

ခ်စ္ျခင္းေတြ အလွသီကုံးဖုိ႔
ကဗ်ာဆန္တဲ့လက္ေတြ ကြ်န္ေတာ့္မွာမရွိ ။

ေယာင္ဝါးဝါးနဲ႔ ျဖစ္တည္တဲ့ စိတ္ကုိက
အညတရလူသားအျဖစ္ တန္ပါတယ္ ။

ငွက္ဆုိးတစ္ေကာင္ရဲ႕ေအာ္သံကုိမွ
သာယာေနမိတဲ့ လူစား ။
ဘဝပ်က္တဲ့ ပုံရိပ္ကုိမွ
ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မိတဲ့ လူစား ။
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတဲ့ လမ္းေတြကုိမွ
ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္မိတဲ့ လူစား ။

အဲ့ဒီလုိ … အဲ့ဒီလုိနဲ႔ …

ဂုဏ္ပကာသနေတြ
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လာမခ်ျပပါနဲ႔ ။
ေမတၱာတရားေတြ
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လားမေပးပါနဲ႔ ။
ဥေပကၡာတရားေတြ
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ မေဆာင္ႀကည္းပါနဲ႔ ။

adventure-beauty-blonde-hair-725255.jpg

Credit Image >>>(https://www.pexels.com)

ကမၻာေျမရဲ႕အဆုံးထိ
ျမင္ႏုိင္တဲ့ မ်က္ဝန္းေတြကုိ
ကြ်န္ေတာ္ျမတ္ႏုိးေနပါတယ္ ။

ဘာေႀကာင့္လည္း …

ေလတုိက္ရင္ လြင့္ပါသြားတယ္ဆုိတဲ့
စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ
ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္ေနတယ္ေလ…

ကြ်န္ေတာ္က…
' အႏၶဗာလ ' ေပါ့ ။

အားလုံးကုိ ေလးစားလွ်က္ …

ညီညီထြန္း

မုိးစက္
written by @ konyinyitun
MSC.259

Sort:  

အႏၶ
အမိဝမ္းကကၽြတ္
က်ယ္ေျပာတဲ့လူ႔ေလာက
ဥပါဒါဏ္မႈေၾကာင့္ငါေရာက္ခဲ့။
အသိမဲ့စြာေရာက္လာ
ဗလာပညာနဲ႔ေပါ့။
ဗာလ
ေလာက ေသာကေပြလုိက္ပုံ
အစုံစုံေပမဲ့
ေျဖရွင္းရန္နည္းရွိ
မသိ.. မသိ.. ငါမသိ။
သိေစမဲ့ပညာ
အျဖာျဖာရွိေနခဲ့။
သုိ႔ေသာ္လည္းငါ့သိဖုိ႔မႀကဳိးစား
ေပၚလာတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာ
ႀကဳံသလုိေလွ်ာက္လွမ္းရုံပ။
မ်ားျပားတဲ့ သိပညာ
သင္ေနလဲအခ်ိန္ကုန္ ကာလရွည္
ငါ့အေပၚေတြပဲ့ေတာ့မယ္
ငါသိသလုိငါလုပ္
ဒုကၡလည္းခံ၊ သုခဆုိစံရုံေပါ့
ထြက္လာကတည္းက
အႏၶ
ငါဗာလ အေမွာင္ႀကဳိက္တာ
လူမုိက္လုိ႔ဆုိၾကပါေစ
သက္သာေနရင္ၿပီးတာပဲေပါ့။ ။

ဆရာ့ရဲ႕ ရွင္းျပေပးမႈ အတုိင္းမသိ ျပည့္စုံလြန္းလွပါ၏
ဆရာ ေက်းဇူးအထူးတင္ရပါတယ္ဆရာ

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65903.92
ETH 3195.78
USDT 1.00
SBD 4.05