ေခါင္းမာေသာဆိတ္ႏွစ္ေကာင္

in #myanmar3 years ago

image

တစ္ေန႔၌ ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ႀကည့္ျပီးတံတားက်ည္းက်ည္းေလးတစ္စင္းကိုျဖတ္ေလွ်ာက္လာခဲ့ႀကပါတယ္။
image
ဆိတ္တစ္ေကာင္က ငါအရင္ဒီလမ္းကိုေလ်ွာက္မယ္ဆိုျပီးေျပာပါတယ္တဲ့ ဒါေပမဲ့ေနာက္တစ္ေကာင္း မရဘူး ဒီလမ္းကိုငါအရင္သြားမယ္ဆိုျပီးတန္ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ခိုက္ရန္ျဖစ္ႀကျပီး အသက္ပါဆုံးရုံးရပါတယ္တဲ့။ ျဖစ္ပုံကေတာ့ နွစ္ေယာက္လုံးေခ်ာင္းထဲသို႔ျပဳတ္ႀကျပီးေသသြားႀကတာတဲ့။
image
ရက္အနည္းငယ္ႀကာလာေတာ့ ေနာက္ထပ္နွစ္ေကာင္ကလည္းဘဲ အရင္က ေကာင္ေတြလို႔ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ႀကည့္ အဲဒီတံတားကိုျဖတ္လာႀကပါတယ္တဲ့ သူတို႔နွစ္ေကာင္လုံးကေတာ့ စိတ္ရွည္ျပီး သီးခံႀကတဲ့သူေတြတဲ့
image
ဒီလိုနဲ႔ ေအးဒီ တံတားကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းကိုလိုက္ရွာက္ျပီးသြားႀကပါတယ္တဲ့ ဒီလိုနဲ႔ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ နဲ႔ အႏၱာရယ္ကင္းရွင္းစြာ အိမ္ျပန္ေရာက္ခဲ့ႀကပါတယ္တဲ့။ ပုံျပင္ေတြကေတာ့ ဒီေလာက္ပါဘဲ စိတ္ရွည္သီးခံျခင္းက အရာရာထက္ပိုသာလြန္ပါတယ္
Written by Konyi
photo from Google
MSC 037