ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရဲ႔အားနည္းခ်က္

in #myanmar3 years ago

image
ဆယ္ႏွစ္သားအရြယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က Judo ေလ့လာဖုိ႔ရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္၊ သို႔ျဖစ္ေစကာမႈ႔ သူမွာမထင္မွတ္ဘဲ အၾကီးက်ယ္ ကား Accident တစ္ခုမွာ သူဘယ္ဖက္လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ဆုံးရုံးခဲ့ရပါတယ္တဲ့။ ေကာင္ေလးကေတာ့ ဂ်ပန္ judo ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ဆီမွာ သင္ခန္႔စာေတြကိုေလ့လာသင္ယူခဲ့ပါတယ္၊ ဒါအျပင္ သင္ခန္႔စာေတြကိုလည္းဘဲ ေကာင္းေကာင္းေလ့လာခ့ဲပတယ္တဲ့၊ ဒါေပမဲ့ သူနားမလည္ခဲ့ဘူး၊
image
ဒီလိုန႔ဲ ေလ့က်င့္ခန္႔သုံးလအၾကာလုပ္ျပီးေနာက္၊ ဆရာၾကီးက ေကာင္ေလးကို လႈပ္ရွားမႈ႔တစ္ခုကို ဂ်ပန္သိပၸံဆရာတစ္ဆီမွာပညာသင့္ေပးခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ေနာက္ဆုံးေကာင္းကေမးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္္ ဒီလႈပ္ရွားမႈ႔ေတြကို အမ်ားၾကီးမသင္သင့္ဘူးလားဆိုျပီးေတာ့ေပါ့၊ ဒါကေတာ့မင္းသိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ လႈပ္ရွားမႈ႔တစ္ခုပါ၊ ဒါေပမ့ဲ ဒီဟာကေတာ့ မင္းအျမဲတမ္းသိဖို႔လိုအပ္တ့ဲ လႈပ္ရွားမႈ႔တစ္ခုလို႔ သိပံၸဆရာၾကီးက ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္၊
image
ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့နားမလည္ဘူး ဒါေပမဲ့ သူဆရာၾကီးကို ယုံၾကည္တဲ့ ေကာင္ေလးကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္႔ေတြကိုလုပ္ေနခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ လေတြအနည္းငယ္ကုန္လာျပီးေနာက္ သူဆရာၾကီးက သူကို ပထမအၾကိမ္ အားကစားပြဲသုိ႔ေခၚသြားပါတယ္တဲ့၊ ေကာင္ေလးက သူကိုယ္သူ အံံအားသင့္ပါတယ္တဲ့၊ ဒါျပင္သူပထမဆုံး အားကစားပြဲႏွစ္ပြဲလုံးကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္၊ တတိယ ျပဳိင္ပြဲမွာေတာ့ အနည္ငယ္ခက္ခက္ခဲ့ခဲ့ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္၊ ေအးဒီအခ်ိန္မွာေလးဘဲ သူရဲ႔ျပိဳင္ဖက္ေတြက ေဒါသေတြထြက္လာျပီး သူကိုစိန္ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္တဲ့။
image
ဒါေပမဲ့ေကာင္ေလးက ဒီစိန္ေခၚပြဲကိုအႏိုင္ရရွိဖို႔အတြက္၊ သူရဲ႔အကြက္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ သူရဲ႔ ေအာင္ပြဲေတြအတြက္ သူကိုယ္သူအံ့အားေနခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ ေကာင္ေလးက ဗုိလ္လုပြဲ႔သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျပိဳင္ဖက္ေတြအရမ္းအားရွိလာျပီးေတာ့ အေတြ႔ၾကဳံရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ရင္ဆုိင္ဖုိ႔စတင္လာပါေတာတယ္တဲ့၊ အခ်ိန္တိုအတြင္မွာ ေကာင္ေလးက ျပိဳင္ပြဲသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ဒိုင္လူၾကီးက ပြဲခ်ိန္စတင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ကိုေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကာင္ေလးက စိုးရိမ္ပူပင္မႈ႕ေတြနဲ႔ ေၾကာက္အားသန္ေနခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ဒါနဲ႔ေကာင္ေလးဆရာက ဒိုင္လူၾကီးကို သြားေမးလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ပြဲခ်ိန္ကိုခဏနားခဲ့ပါတယ္၊ ဒါနဲ႔ ဒိုင္လူၾကီးက မပူနဲ႔ Sir ေကာင္ေလးဆရာၾကီးကိုေျပာလိုက္ျပီး ပြဲကိုျပန္ျပီးစတင္လုိက္ပါတယ္တဲ့၊ ဒါနဲ႔သိပ္မၾကာမွီအခ်ိန္တိုေလးမွာ ေကာင္ေလးရဲ႔ ျပိဳုင္ဖက္က အက်ပ္အတည္းအမွားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ေအးဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္ေလးက သူကို အျပင္သို႔ျပစ္ေပါက္လုိက္ျပီးေတာ့ သူကို ခ်က္ခ်င္း သူရဲ႔ အကြက္ေလးနဲ႔ ထိုးထည့္လိုက္ပါတယ္တဲ့၊ ေအးဒီမွာ ေကာင္ေလးက ဗုိလ္စြဲသြားပါတယ္၊
image
ေကာင္ေလးကေတာ့ champion ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္၊ ပြဲတိုင္ပြဲတိုင္းမွာ ေကာင္ေလးနဲ႔ ဆရာၾကီးက သူရဲ႔အကြက္ေကာင္းေတြကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္တဲ့၊
written by Konyi
Photo from Google image