ဘယ္ေတာ့မွအရွံဳးမေပးပါနဲ႔

in #myanmar3 years ago

image
တစ္ေန႔၌လယ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ႔ ျမည္းတစ္ေကာင္က တြင္းထဲသုိ႔ျပဳတ္က်သြားခဲ့ပါတယ္၊ လယ္သမားဘာလုပ္ေပးရင္ေကာင္းမလဲလုိ႔စဥ္းစားေနခ်ိန္တြင္၊ ျမည္းက တစ္နာရီၾကာၾကာ သနားစဖြယ္ ငိုေနခဲ့ပါတယ္၊
ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါေတာတယ္တဲ့၊ ဒီျမည္းကအရမ္းလဲအသက္ၾကီးေနျပီး၊ သူကိုကယ္တင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကိုရွာမွေတာ္မယ္၊ ငါတစ္ေယာက္တည္းဆုိရင္ ကူညီေပးဖို႔တတ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုျပီးေတာ့၊။
image
ဒါနဲ႔ လယ္သမားက သူအနီးနားက မိတ္ေဆြေတြကို လာကူညီေပးဖို႔ေခၚခဲ့ပါတယ္၊ သူတို႔အားလုံးက ေဂၚျပားကိုကုိင္ျပီေတာ့၊ ေအးဒီတြင္းကို တူးဆြဖို႔စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္တဲ့၊ ပထမဆုံးမေတာ့၊ သူတုိ႔လုပ္ေနတာကို သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ၾကပါတယ္တဲ့၊ ေၾကာက္မက္စရာငုိေနခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ လူတိုင္းက အံ့ႀသသြားၾကပါတယ္တဲ့၊ အဲဒီျမည္းက ခဏျငိမ္သက္ေနခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ တခ်ိဳ႔က ေဂၚျပားကိုကိုင္ျပီးခဏရပ္တန္႔ထားၾကပါတယ္တဲ့၊။
image
ေနာက္ဆုံး လယ္သမားက တြင္းထဲသို႔ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ အရမ္းအံ့အားစရာတစ္ခုကိုေတြ႔ခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ျမည္းက သူေၾကာေပၚမွာ ေဂၚျပားေတြနဲ႔ အံ့အားစရာတစ္ခုကို စတင္လုပ္လိုက္ပါတယ္တဲ့၊ ျမည္းက သူခႏၶာကိုလုပ္ခါျပီးေတာ့ တစ္ေျခလမ္းလွန္းဖုို႔ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္၊ လယ္သမားမိတ္ေဆြေတြက ေဂၚျပားကို ကိုင္ေပးထားၾကပါတယ္တဲ့၊ ျမည္းကလည္းဘဲ ႏွစ္ေျခလမ္းတစ္လမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ ေအာျမင္စြာ ျမည္းတြင္းထဲကေန အျပင္သုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာကို လူတုိင္းက တအံ့တအားျဖစ္းေနခဲ့ၾကပါတယ္တဲ့။
image

Written by Konyi
MSC 037
Photo from Google