အျမဲတမ္းအမွန္ေျပာပါ

in #myanmar3 years ago

image
တစ္ေန႔၌ princy အိမ္မွာတစ္ေယာက္တည္းရွိခဲ့ပါတယ္၊ မသူရဲ႔မိဘေတြက အစည္းေဝးသုိ႔တက္ခဲ့ပါတယ္၊ သူမအေဖခုံေပၚမွာတင္ထားတဲ့ ကစားစရာတစ္ခုကိုေတြ႔ခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ဒါနဲ႔သူမက အဲဒါကိုေကာက္ယူလုိက္ျပီးေတာ့၊ အဲဒါနဲ႔ေဆာ့ကစားေတာပါတယ္တဲ့၊။
သူမက စာအုပ္အေဟာင္းတစ္အုပ္ရဲ႔ စာမ်က္ႏွာကိုဆုတ္ျဖဲလိုက္ျပီးေတာ့ အဲဒါေတြကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ပါတယ္တဲ့၊
image
သူမျပန္လည္ျပဳျပင္တာျပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီစာအုပ္ကို ျဖတ္ရန္ၾကိဳးစားပါတယ္တဲ့ ဒါေပမဲ့သူမက ဘယ္လိုျဖတ္ျပီး ဘယ္လိုခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာကို နားမလည္ခဲ့ဘူးတဲ့၊ စာအုပ္က ပ်က္စီးသြားပါတယ္တဲ့၊ ေအးဒါေၾကာင္းသူမက အရမ္းလန္႔သြားျပီးေတာ့ အဲဒီစာအုပ္ကို ေနရာမွာျပန္ထားခဲ့ပါတယ္တဲ့၊
image
ေနာက္တစ္ေန႔ သူမအေဖစာအုပ္ပ်က္စီးသြားတာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေမးတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ သမီးလုပ္လိုက္လို႔ပ်က္စီးသြားတာပါဆုိျပီးျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္၊ သူမအမွန္ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင္း သူသမီးခ်ီးမြန္းလိုက္ပါတယ္တဲ့၊ ဒါအျပင္ သူမဘယ္လိုျပဳလုပ္ဖန္တီရမွာကို မသိတဲ့ကိစၥတစ္ခုတည္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ အၾကံအဖန္လုပ္ျပီးလိမ္မေျပာဖို႔ သင္ျပခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ ပုံျပင္ေလးကေတာ့ဒါပါဘဲ၊။
![image]
()

Written by Konyi
MSC 037
Photo from Google