What is life

in #myanmar5 years ago

က်န္းမာေရးၿခိဳ႕တဲ့ရင္ ေငြကုန္မယ္
ပညာေရးၿခိဳ႕တဲ့ရင္ အခ်ိန္ကုန္မယ္
စီးပြားေရးမလုပ္တက္ရင္ တစ္ခ်ိန္မွာစိတ္ဓာတ္ေတြၿပိဳလဲမယ္....

ေငြမ႐ွိရင္ လူရာမဝင္ဘူးဆိုတာထက္
ေငြမ႐ွိရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမကယ္ႏိုင္ဘူး...

လူတစ္ေယာက္ဟာ အစားမစားပဲေနလို႔မရသလို
အခ်ိန္တစ္ခုမွာ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားမႈမ႐ွိပဲေနလို႔မရဘူး

တရား႐ွာတယ္ဆိုတာကို အိုမွပဲ႐ွာလို႔အဆင္မေျပဘူး
ဇရာအိုရင္ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနလို႔ ဘယ္လိုမွခရီးမတြင္ဘူး။

က်ေနာ္သိတဲ့က်ေနာ္တို႔ဟာ မ်ိဳးေစ့ကိုၿပိဳးခဲ့ၾကေပမယ့္ ေလာင္းရိပ္ေအာက္ကတိုးထြက္လို႔ ႐ုန္းကန္လ်ိဳပ္႐ွားမႈမ႐ွိခဲ့ဘူး။

သစ္ပင္ႀကီးအိုေသာ္လည္း
အိုေသာသစ္ပင္ႀကီးက ေမွးမွီဖို႔ရာ သစ္ပင္ငယ္ေတြမ႐ွိျပန္ဘူး။

သူတပါးကိုလည္းကူ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္းထူ
သင္...လူျဖစ္လွ်က္ ႏြံမနစ္ခဲ့ဖို႔....
ရထားအိုလို ခရီးမိုင္ေတြတိုးခဲ့ေစေပါ့။
ရပ္တန္႔မေနနဲ႔ ေလ်ွာက္လွမ္းေပေတာ့

ခရီးတစ္ေထာက္ နားလို္ေလွ်ာက္ေသာ္
ပန္းတိုင္အနားသို႔ နီးလုၿပီေပါ့..........

image
As window???

Sort:  

သံေဝဂရဖြယ္ လိုက္နာအပ္ေသာ အရာေတြပါ

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69167.71
ETH 3758.06
USDT 1.00
SBD 3.67