ေတြးမိတာေလး(၆)

in myanmar •  7 months ago

IMG_20180324_133451.jpg

ခဏတာပါ...
စိတ္ညစ္လည္း ခဏတာေလးပါ
စိတ္ၾကည္လင္မႈကို႐ွာေဖြႏိုင္လာရင္ စိတ္ၾကည္လင္လာရမွာပါ။

ခဏတာေလးပါ...
ဝမ္းနည္းမႈေတြက ေ႐ွ႕ကေနႀကိဳလင့္ေနတဲ့အခါ ဝမ္းနည္းျခင္းရဲ႕မွက္တိုင္ေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ရေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ခဏတာပါပဲ။

စိတ္ညစ္စရာေတြဝမ္းနည္းစရာေတြၾကံဳလာခဲ့ရင္ ခဏတာအျဖစ္သတ္မွက္ႏိုင္ေအာင္၊ ခဏတာအျဖစ္သာျဖစ္တည္ေအာင္၊ ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

အဲ့ဒီလိုအရာေတြက လူသားေတြရဲ႕ စိတ္နဲ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ၾကာ႐ွည္စြတည္႐ွိခ်င္ေနတဲ့အရာေတြပါ။
ကိုယ္တိုင္က ႀကိဳးစားၿပီး႐ုန္းမထြက္သေရြ႔ ကပ္ပါးပိုးေတြအသြင္နဲ႔သာ တြယ္ကပ္ေနေတာ့မွာပါ။

သင္ေတြးၾကည့္စမ္းပါ လူသားတိုင္းဟာ ငါ...အျဖစ္နဲ႔တည္႐ွိေနသလား......

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။...

ဖတ္႐ႈေပးသူအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ
@koayezaw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 1.11 % upvote from @booster thanks to: @koayezaw.

You got a 5.56% upvote from @upmewhale courtesy of @koayezaw!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

This post received 4.1 SBD upvote from @tipU funded by @koayezaw | @koayezaw now has a chance to win free @steembasicincome share :) | @tipU voting service quick guide.

အေရးအသားေကာင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ေရးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။