လြန္ခဲ့ေသာတႏွစ္တာ ( Henry Aung )

in myanmar •  5 months ago

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ " ကၽြန္ေတာ္ေျပာေသာ စကၤပူ " ကို ဆက္လက္ေရးသာရအံုး မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ တေျဖးေျဖးက်ဆင္းလာေသာ Steem ေစ်းမ်ားႏွင့္ အတူ MSC members မ်ားအား စိတ္အား မေလွ်ာ့ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ရင္း ဤေဆာင္းပါးအား ေရသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ တိတိက်က် ေျပာရလ်င္ ၉/၆/၂၀၁၇ တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုျဖင့္ ရန္ကုန္ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာလူငယ္တို႔အား steemit Platform အေၾကာင္းတဦးခ်င္း သင္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ steemit Platform ေပၚတြင္ တႏွစ္နီးပါး က်င္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤ steemit Platform ေပၚတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ရွိပါက စည္းစည္းလံုးလံုး ျဖင့္ steemit Platform ေပၚမွ အက်ိဳး အျမတ္မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပထမဦး ဆံုး ျမန္မာစာျဖင့္ ေရးေသာ " steemit Platform ေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ " ေဆာင္းပါး ေရးတင္လိုက္ပါသည္။

ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ထိုေဆာင္းပါး ေရးၿပီး ေနာက္ မည္သူမွ် ဆက္သြယ္လာျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေနာက္ တတိယေျမာက္ ေဆာင္းပါးတြင္ ကိုညီညီႏိုင္ကို ေတြ႕ပါသည္။ ထို႔ ေနာက္ သက္ကိုေဇာ္ ၊ ရဲသီဟ ၊ တင္မ်ိဳး ေအာင္ စသည္စသည္ျဖင့္ တေျဖးေျဖးသိလာရပါသည္။ ျမန္မာတို႔ ၏ ထံုးစံ အတိုင္း ပိုက္ဆံအလကားရတဲ့ site တဲ့ေဟ့ ဆိုသည္ ႏွင့္ အေကာင့္ေပါင္းမ်ားစြာ စုပံု ဝင္ေရာက္လာၾကပါေတာ့သည္။

ထိုလူသစ္မ်ားအား အစပိုင္းတြင္ေတာ့ viber မွ တဦးခ်င္း ေခၚယူ၍ သင္ျပေပးရသလို steemit Platform ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါး မ်ားလည္း မျပတ္ေရးတင္ခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဤလူငယ္မ်ားအား viber မွ သင္ၾကားေပးျခင္းထက္ အဖြဲ႕ငယ္တခုဖြဲ႕၍ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ျပ၍ သင္ၾကားေပးလ်င္ ပိုမိုထိေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္ျပန္လာမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူရွိပါက ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ဆံုၾက၍ steemit Platform ႏွင့္ ပါတ္သက္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ သင္ၾကားေပးမည့္ အေၾကာင္း viber မွ တဦးခ်င္စီအား အသိေပးခဲ့ပါသည္။

011.jpg

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ရန္ကုန္ေရာက္၍ ကၽြန္ေတာ့အားလာေတြ႕ႏိုင္သူ ႏွစ္ေယာက္သာရွိခဲ့ပါသည္။ မ်ိဳးသန္႔ေဇာ္ႏွင့္ သက္ကိုေဇာ္ ႏွစ္ဦးသာ။ steemit Platform အား အစဦးပိုင္းတြင္ သိခဲ့ၾကေသာ ကိုညီညီႏိုင္ႏွင့္ မ်ိဳးသန္႔ေဇာ္တို႔ အေကာင့္ရွိေသးေသာ္လည္း active မျဖစ္ၾကေတာ့ပါ။ သက္ကိုေဇာ္ တေယာက္ေတာ့ လႈပ္လွီလႈပ္လွဲ႕ျဖင့္ က်န္ေနပါေသးသည္။

ထို႔ေနာက္ ဤရွိသမွ် ဝါသနာတူ လူမ်ားျဖင့္ လံုးျခာလည္လိုက္ ရင္း steemit Platform ေပၚတြင္ ျမန္မာတို႔ အင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္လာႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။ ဤတြင္ MSC Admin Team ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ Promotion အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရပံုတို႔အား ခ်န္ထားခဲ့ပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုရင္းမွာ ဤ Platform ေပၚသို႔ လူသစ္မ်ား အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာၾကသလို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထြက္သြားရသူ အမ်ားအျပားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။

ဇြဲရွိသူမ်ားကေတာ့ ယခုထိက်န္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ MSC သည္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီလားဟု ေမးလ်င္ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနပါၿပီဟု ေျပာလိုပါသည္။ ဤ Platform ေပၚတြင္ MSC members တို႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပါဝင္ၾကျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္ထည္ ေဖၚရင္း ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းရွိ ခေလးမ်ားအား စာအုပ္စာတန္းႏွင့္ ေဘာပင္မ်ား လႉဒါန္း ႏိုင္ခဲ့သလို အကူအညီ လိုအပ္ေနသူ မ်ားအားလည္း အကူအညီ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ အကူအညီ ေပးရာတြင္ မိမိတို႔ ဝမ္းေရး အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္ခလစာမ်ားမွ ဖဲ့၍ အကူအညီေပးခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤ ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ Steem & SBD တို႔ ျဖင့္ ကူညီခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ 1 SBD 2 SBD ဟူ၍ ကူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္စုေပါင္း လိုက္လ်င္ အကူအညီ လက္ခံရယူသူအတြက္ နည္းမ်ား မဆို အက်ိဳးအလြန္မ်ားခဲ့ပါသည္။

022.jpg

ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဤအခ်က္အား MSC members မ်ားအားသတိထားမိေစလိုပါသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔ ေငြေရးေၾကးေရးလိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ အေသးသံုး အေနျဖင့္လည္း ထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ကဲ့သို႔ Steem ေစ်းမ်ားက်လာေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ရွိေသာ SBD နည္းပါးလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ နည္းနည္းခ်င္း ႏွမ္းတေစ့ခ်င္း ေျမပဲ တေစ့ခ်င္း စုသကဲ့သို႔ စုသြားရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မည္မွ်ပင္နည္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ Steem ႏွင့္ SBD သည္ US dollar ဟုေခၚေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာ အထက္ တန္ေၾကးရွိေနပါေသးသည္။ ၁ က်ပ္တန္သည္ ၁၀၀၀ တန္သည္ ဆိုျခင္းထက္ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲ၍ ရေသာ ေငြေၾကး အျဖစ္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလည္းယူႏိုင္သည္ကို သတိထားမိေစလိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုသည္မွာ MSC members တို႔အား ဤ steemit Platform အား online ေငြရွာ site တခုဟု ဆိုျခင္းထက္ မိမိ ေႏွာင္ေရးအတြက္ ေငြစုထားရာေနရာ တခုအျဖစ္ျမင္ေစလိုပါသည္။ on line ေငြရွာ site ဆိုသည္မွာ ဤမွ်ရလ်င္ ဤမွ် ထုတ္ယူမည္ ထိုမွ်ရလ်င္ ထိုမွ် ထုတ္ယူမည္ ပ်က္ခ်င္သည့္ အခ်ိန္ ပ်က္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ ေသာ္ steemit platform သည္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ cryptocurrency market တြင္ ေနရာတေနရာ ရယူထားႏိုင္ေသာ Platform တခု ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းတက္ျခင္း ေစ်းက် ျခင္းမွာ ေစ်းကြက္သေဘာတရား ဝယ္လိုအား ေရာင္းလို အား အေပၚမႈတည္၍ ေျပာင္းလည္းေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ယေန႔ Steem ေစ်းမ်ား တအိအိက်လာျခင္း မွာ Steem တခုတည္း မဟုတ္ပါ။ $19000 ေက်ာ္အထိ တက္ေစ်းရွိခဲ့ေသာ BTC သည္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ USD$ 6500 ဝန္းက်င္တြင္သာရွိေနပါေတာ့သည္။

မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေဆာင္းပါး တပုဒ္လ်င္ ျပား ၅၀ သာ ရေတာ့ သည္ ျပား ၃၀ သာ ရေတာ့သည္ ဟူ၍ စိတ္မပ်က္ၾကေစလိုပါ။ ေငြ တသိန္းျပည့္ရန္ ျပား ၅၀ လည္း လိုအပ္သလို ၁၀ ျပားကလည္း ပိုက္ဆံျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ေပးဆပ္ရသည္မွာ မိမိတို႔၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားထဲမွ ဖဲ့၍ ေဆာင္းပါး တိုေလး တပုဒ္ ေရးႏိုင္ရန္သာလိုအပ္ပါသည္။

033.jpg

အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုရလ်င္ မ်ားမ်ားရလည္း ပိုက္ဆံ နည္းနည္းရလည္း ပိုက္ဆံျဖစ္ပါသည္။ MSC members မ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားထက္ပိုေသာ အခြင့္အေရးတခုရရွိေနပါသည္။ Promotion ဟူေသာအရာမွာ ပံုမွန္ရရွိေနလ်င္ မသိသာေသာ္လည္း promotion မရွိေတာ့ဘူး ဆိုေသာ အခ်ိန္တြင္ သူ၏ အဖိုးတန္မႈကို ပိုသိလာပါလိမ့္မည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အခြင့္အေရး ရွိေနေၾကာင္း သိရန္လိုအပ္သလို ထိုအခြင့္အေရး ကို အမိအရအသံုး ခ် ႏိုင္ရန္ ဝရိယ ႏွင့္ လံု႔လ တို႔ကလည္း လိုအပ္ပါေသးသည္။ steemit Platform သည္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူေသာ အရာအား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ကို အားလံုး သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အတူ ေနာင္တ ဟူေသာ အရာအား ေပးတတ္ေၾကာင္းလည္း MSC members တို႔ အထူးဂ႐ုျပဳေစလိုပါသည္။

သူတပါး ရရွိ၍ မိမိလည္း ရေနလ်င္ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း သူတပါးရ၍ မိမိ မရလ်င္ အလြန္ခံရခက္ပါသည္။ Steem ေစ်းက်လ်င္ အက်ိဳးအျမတ္နည္းနည္းသာ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို Steem ေစ်းတက္လ်င္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ပါမည္။အေရးႀကီးသည္က ထိုအက်ိဳး အျမတ္မ်ား နည္းသည္ျဖစ္ ေစ မ်ားသည္ ျဖစ္ေစ မိမိထံသို႔ ဝင္ေရာက္ေနရန္လိုအပ္ပါသည္။

မေန႔က ၊ ယေန႔ ၊ မနက္ျဖန္ဟူ ေသာ အခ်ိန္သည္ တရက္ၿပီး တရက္ ကုန္လြန္သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လံု႔လ ဝီရိယ ရွိသူသာ မိမိ steemit အေကာင့္ ၏ estimate value ကို ေျပာင္းလည္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png

Photo Credit : Original source

Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အကိုဟင္တို႕ အစပိုင္းခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားခဲ့ရတာ အခုဆို အသီးအပြင့္ေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရပီေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ စတီးမစ္သည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေအာင္ျမင္ေသာ မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ စုဘူးႀကီးကိုလည္း ဆက္လက္စုေနပါတယ္ဗ်ာ။

·

Steemit မွာ သေဘာမက်စရာ အခ်က္ေတြရွိေနေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ ယံုၾကည္ေနဆဲပါ။

ေနာင္ေရးအတြက္ကိုဘဲ ဆက္လက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပါအကို ခုထိ မေလွ်ာ႔ေသးပါဘူး ။

·

ေကာင္းပါတယ္။ ေစ်းအတက္အက်ေတာ့ သူ႔အတိုင္းရွိေနမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ရွိမွာ လုပ္ငန္းအားလုံးရပ္ကာ Steem တစ္ခုထဲနဲ႔ပဲရပ္တည္ေနၿပီ ကုိဟင္ေရ။

·

ဒီတခုတည္းနဲ႔ ရပ္တည္ ဖို႔ ေတာ့ နည္းနည္းမ်ား ေစာအံုးမလားလို႔ ဆရာ။ အပိုဝင္ေငြ တခုအေနနဲ႔ ရွာေနတယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

·
·

စာအုပ္ထုတ္ဖုိ႔ေတာ့စဥ္းစားေနတယ္ကုိဟင္ေရ၊ မိဘေတြအျခအေနက ခ်က္ခ်င္းထသြားလုိ႔ရေအာင္ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ မိန္းကအေနနဲ႔ကလည္း တစ္နာနား တစ္လသြားျပုစု လုပ္ေနရတာ။

အဲ့တုန္းက ygn မွာ တကိုယ္ လည္လည္သြားေနတာေလးေတြ ေဆာင္းပါး ေရးထားတာ ဖတ္လိုက္ရေသးတယ္။ ေမ့ေတာင္ ေနႃပီရယ္
😁

·

တႏွစ္ေတာင္ ရွိသြားၿပီေလ...

ေစ်းက်ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်
ႀကိဳးစား၍ ေလ်ွာက္လွမ္းေနဆဲပါ 💪

·

ယံုၾကည္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္ သား
အန္တီတို႔ႀကိဳးစားလ်ွက္ပါ အားမငယ္ပါဘူးသားေရ

·

@domelay ႏွင့္ @donjaun တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး MSC registration number ထုတ္ယူလိုက္ပါ အန္တီ

ဘယ္​​ေတ့ာမွ စိတ္​ဓာတ္​မက်ပါဘူးအစ္​ကို​ေရ... steem​ေစ်း​ေတြ ခဏခဏ တက္​လိုက္​က်​လိုက္​နဲ႔ အႀကိမ္​ဖန္​မ်ားလာ​ေတ့ာ က်င္​့သားရၿပီး နည္​းနည္​း​ေတာင္​ ​ေနာ​ေက်​ေနၿပီ၊ သတိထားမိတာ တစ္​ခုက Bitcoin ​ေစ်းက်တာနဲ႔​ steem or sbd ​ေစ်းက်တာပါ
ပဲ

·

ဟုတ္ပါတယ္ ကိုလင္း ။ ေစ်းကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို BTC နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကစားၾကေတာ့ BTC ေစ်းက်တာနဲ႔ က်န္တဲ့ coin ေတြလည္း က်ဆင္းလာတာပါပဲ။

မည္သို႔ပင္ စိတ္ထဲ ျဖစ္ေစကာမူ အိပ္မက္တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔
လုပ္စရာ ႐ွိသည္ကို မွန္မွန္ လုပ္ေနရေပမည္။
'လံုးလ ဝရိယ' ႏွစ္ေနရာတြင္ 'လံု႔လ ဝီရိယ' ဟု ျပင္ေစလိုပါသည္။

·

ေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ျပင္လိုက္ပါၿပီ။

ေရတစ္စက္ျခင္းကေန မုိးေရေပါက္မ်ားျဖစ္လာသလုိ နည္းနည္းခ်င္းစီစုသြားရမွာေပါ့ဗ်ာ

·

ဟုတ္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြလည္း အဲသလိုပဲစုသြားၾကတာပါ။ အေရးႀကီးတာက ပံုမွန္စု ေနဖို႔ပါပဲ။

အားမေလ်ာ႔ပါဘူး ေဈးကိုမၾကည့္တာ မယ္ၾကည္က 😁

·

ေစ်းမၾကည့္ပဲ စာေတြ ပံုမွန္ေရး ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါ မတ္မတ္ၾကည္။

ေစ်းက်က်တက္တက္ အားမေလ်ာ့ပါဘူး ကိုဟင္ေရ

·

ပံုမွန္သာ ဆက္သြား မစုလိႈင္ေရ... အေရးႀကီးတာ ရပ္မသြားဖို႔ပဲ။ ေစ်းနႈန္းအတက္အက်ကေတာ့ သူ႔အတိုင္းရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ဟုတ္ကဲ႕။proေတာ႔ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ၾကိဳးစားေရးတင္ေနပါတယ္။

·

အေကာင္းဆံုးပါ။

ႀကိဳးစာၾကမည္ msc
ေစ်းက်ေတာ့လည္း ဘာျဖစ္လဲ
ဆက္ေရးအုံးမွာပဲ
ေနာင္ေရးအတြက္ေငြစုထားသလိုေလးပါ
အိုစာ မင္းစာေလးေပါ ့ဗ်ာ

·

မွန္ပါတယ္ ကိုေထြး။ steemit ကို တံုးလံုး စာအတြက္ စုထားတယ္ဆိုရင္ လည္း မွန္ပါတယ္။ အေရးတႀကီးလိုရင္လည္း ထုတ္သံုး လို႔ ရပါတယ္။ အေရးေပၚေပါ့။

ဆရာ​ေျပာဘူးတယ္​ ဆရာတို႔စလုပ္​တုန္​းကဆိုရင္​ 0.9 ကစတာတဲ့ အခု1.4ဝန္​းက်င္​မွာဘဲ႐ွိ​ေသးတာ စိတ္​ဓာတ္​မက်ပါဘူးဗ်

·

ဒီလိုပဲ ေအာင္ႀကီးေရ... ေစ်းတက္ရင္ တက္သလို က်ရင္ က်သလိုုေပါ့။ အေရးႀကီးတာ ပံုမွန္ သြားေနဖို႔ပဲ။

estimate value က အခု ေစ်းက်လည္း ေဒၚလာ၅၀၀ ေအာက္ မက်ေတာ့ပါဘူး ... တက္သာ မလာတာ ... မက်ေအာင္ sp ထည့္ေနလို႔ sp 500 ခရီးတစ္ဝက္ေတာ့ ေရာက္ေနပါျပီ ... က်န္တဲ့ခရီးကို အျမန္ျပီးဆံုးေအာင္ ဆက္လွမ္းေနပါတယ္

·

ေျဖးေျဖးနဲ႔ မွန္မွန္ေပါ့။ အေရးႀကီးတာ ရပ္မသြားဖို႔ပဲ။

ေငြမ်ားကိုနွမ္းေစ့က့ဲသို့စုျခင္းေနာင္ေရးအတြက္ေငြစုထားရာဆိုသည့္ေနရာျဖစ္ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကိုသေဘာျကပါသည္ေရွ့ဆက္ျကိုးစားပါမည္ကူညီလမ္းျပေပးပါေက်းဇူးတင္ပါသည္

·

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ MSC admin မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး MSC registration number ရယူလိုက္ပါ။ Original content creators ေတြကို MSC မွ ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။

Steemit dollars are being down every day. Due to which our SP is decreasing.

တျဖည္​းျဖည္​းခ်င္​းတိုးတက္​လာ​ေနပါျၿပီ။ပံုမွန္​သြား​ေနပါတယ္​ရွင္​။

·

အေကာင္းဆံုးပါ။

Steemit သည္ B Pyae ၏ အနာဂတ္စုဘူးႀကီးျဖစ္၍ ကိုႀကီးေျပာသလို စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ စုသြားပါမည္ ။
5tin ပါ MSC အကိုအမမ်ားတို ့ေရ

·

အေကာင္းဆံုးပါ။ happy go Lucky...

ဒီတစ္ခါဝယ္စုထားတာေလးနည္းနည္းေတာ့-ျပေနတယ္။စိတ္ဓတ္ေတာ့မက်ပါဘူး။ ကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ပဲဝယ္ထားတာကို။ကို henary postဖတ္ရေတာ့နည္းနည္းအားတတ္လာတယ္

·

ေစ်းအတက္အက်ကေတာ့ သူ႔သေဘာတရားအတိုင္းရွိေနအံုးမွာပါ။ အေရးႀကီးတာက ရပ္မသြားဖို႔ပါ။

ျပန္ႀကိဳးစားေနပါတယ္ အစ္ကိုႀကီး

ကိုဟင္ေဆာင္းပါေတြကိုဖတ္ရတာအားတတ္ေစပါတယ္

·

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

ဝယ္စုခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့...ေစ်းနူန္းကေပးေနပီေလ

·

ခုခ်ိန္ဝယ္ထားႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါ။

ဟုတ္ကဲ့ပါ တစ္ရက္ျခားေရးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနပါတယ္႐ွင္

·

အေကာင္းဆံုးပါ။