ကၽြန္ေတာ္သိေသာ Blockchain ( Henry Aung )

in #myanmar4 years ago

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ ယမန္ေန႔က blockchain နည္းပညာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဘဏ္တို႔၏ cryptocurrency တို႔အေပၚ လက္ဦးမႈ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာမႈအေပၚ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖၚျပေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ဆိုရလ်င္ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ အလွမ္း ေဝးလြန္းလွပါသည္။

တကၠသိုလ္ တက္ၿပီးသည္ႏွင့္ စကၤပူ မထြက္ခြာမွီ computer ေခတ္စားေနေသာေၾကာင့္ computer သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ရေသာ္လည္း တကယ္တမ္း Computer ကို အသံုးခ်၍ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေရာက္မွသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အခ်ိန္ကေတာ့ Computer အား တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္အသာထား email မည္သို႔ ပို႔ရ မည္ကစၿပီး ျပန္သင္ယူခဲ့ရပါသည္။

ထို႔ ေနာက္ စကၤပူ တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ ကာလမ်ားတြင္ေတာ့ computer မသံုးတတ္၍ မရေတာ့ပါ။ အရာရာ computer ႏွင့္ စ၍ computer ႏွင့္ ဆံုးရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ steemit ႏွင့္ မေတြ႕ခင္ကအထိ ေတာ့ computer ဟူ၍ အျခားသူငွာ မ်ား ေရးထားေသာ software မ်ား မည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳရမည္ ၊ Internet, Yahoo , Google စသည္တို႔တြင္ ေမြေႏွာက္ရွာေဖြ ဤ အဆင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ steemit ႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး သည့္ ေႏွာက္မွ blockchain အေၾကာင္းကို သိရွိလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၈ ေက်ာ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ blockchain ကို အတြင္းက်က် သိခ်င္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ညဥ္အတိုင္း တခုခုအား သိခ်င္လာၿပီ ဆိုလ်င္ မ႐ိုးမယြ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

04.png

Internet တြင္ Youtube ဗီဒီယို ဖိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြင့္ၾကည့္သည့္တိုင္ေအာင္ blockchain အေၾကာင္းအား တိေခါက္မိသည့္ အဆင့္သို႔တိုင္ မေရာက္ခဲ့ပါ။ စကၤပူရွိ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္လည္း အခ်ိန္ပိုင္း ျဖင့္ blockchain နည္းပညာ သင္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အဖိုးအခ မွာ ၅ ရက္တပါတ္ သင္တန္းအား ျမန္မာေငြ သိန္း ၅၀ ခန္႔ကုန္က်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိအတြက္ လက္လွမ္း မမွီေသးပါ။

ဤ အေျခအေနတြင္ လြန္ခဲ့ေသာလ အနည္းငယ္က မိမိတို႔ ကုမၸဏီမွ Rahul ဟူေသာ IT engineer တေယာက္ အလုပ္ခန္႔ခဲ့ပါသည္။ Rahul မွာ ကုမၸဏီ ၏ website ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အလုပ္လုပ္ေပးရသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ရသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့ထံသို႔ ေရာက္လာေလ့ရွိပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ သူအလုပ္လုပ္ရေသာ ေနရာမွာ HR department ႏွင့္ Account department ၾကားတြင္ ျဖစ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ရွိေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ အတြက္ စကား ေျပာေဖၚမရွိ။ ထို႔ အျပင္ သူ႔ အေနျဖင့္ ပန္ခ်ာပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကၤပူအမ်ိဳး သမီးတို႔ကလည္း အလိုက္အထိုက္သာ ဆက္ဆံၾကသျဖင့္ သူ႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္ရတိုင္း ကၽြန္ေတာ့ဆီ ေရာက္လာေလ့ရွိပါသည္။

Rahul ဤ ကုမၸဏီသို႔ ေရာက္လာသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့ အတြက္ေတာ့ အခ်ိဳရွာ ေဆးသၾကားႏွင့္ ေတြ႕ ဟူသကဲ့သို႔သာ။ ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္ေသာ blockchain အေၾကာင္း ေမးလိုက္ေသာ အခါ Rahul က blockchain ကိုသိေၾကာင္း ျပန္ေျပာပါသည္။ သို႔ ေသာ္ သူစိတ္မဝင္စားပါ။ သူစိတ္ဝင္စားသည္က Web developer ႏွင့္ Cyber security ။

03.png

ကၽြန္ေတာ္ Blockchain အားသင္ခ်င္သည္ဟု ေျပာေသာအခါ သူသင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေပ်ာ္လိုက္သည္ ျဖစ္ျခင္း ။ သို႔ ေသာ္ Blockchain မဟုတ္ အေျခခံ computer programming အေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ အလွမ္းေဝးလြန္ရကာ Computer programmer ဟူ၍သာ ၾကားဘူးပါသည္။ ဘာလုပ္ၾကသည္မွန္း မသိပါ။

Rahul က ကၽြန္ေတာ့အား C program basic tutorial ဟူေသာ လက္ ၃ လံုးခန္႔ထူသည့္ စာအုပ္ေပးဖတ္ပါသည္။ ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ အဂၤလိပ္လို ေရးထားေသာ္လည္း တလံုးမွ် နားမလည္။ Rahul ေျပာျပသည္မွာ အေျခခံ basic computer programming တတ္မွ မိမိေလ့လာလိုေသာ Java Script, blockchain သို႔ မဟုတ္ python စသည္တို႔အား တဆင့္တက္၍ ေလ့လာ ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဤ နည္းပညာတို႔မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ Software ေရးသူလုပ္မည္လာ ? ။ Web Developers လုပ္မည္လား ? ထိုေန႔ မွ စၿပီး C programme ကို စကိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ C++ ကို သြားၾကမည္ဟု ဆိုပါသည္။ အမွန္ဆိုရလ်င္ နည္းပညာႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သင္ဆရာ သည္မည္မွ် ေလာက္ အေရးႀကီးသည္ကို လက္ေတြ႕သိျမင္လာရပါသည္။

02.png

ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ Blockchain နည္းပညာအထိ ေရာက္ရန္ အလြန္ကို အလွမ္းကြာေဝးပါေသးသည္။ ျမစ္ကို အလ်ားလိုက္ကူးရသကဲ့သို႔ သာရွိမည္ကို သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Rahul ေျပာသကဲ့သို႔ ျပန္ေျပာရလ်င္ နည္းပညာႏွင့္ပါတ္သက္၍ သင္ယူရာတြင္ စိတ္အားထက္သန္ရန္ သာ အေရးႀကီးပါသည္။

သိခ်င္ တတ္ခ်င္ စိတ္အား ထက္သန္ေသာေၾကာင့္ မျပတ္ေလ့လာ ျခင္းမ်ားကသာ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သူ၏ လက္သံုးစကားမွာ " လူတိုင္းနီးပါး ကားေမာင္းတတ္ၾကတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ ကားမျပင္တတ္ၾကဘူး။ ကားကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ျပင္တတ္သူတိုင္းက ကားကိုလည္း ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေမာင္းတတ္ၾကတယ္" ။ Henry ကားေမာင္းမလား ? ကားျပင္တတ္တဲ့အထိ ေလ့လာမလား..?

ယခု အခ်ိန္တြင္ အစ္ကိုဟင္ Blockchain အေၾကာင္းဘယ္ေလာက္သိသလဲ ေမးလာလ်င္ ကၽြန္ေတာ့ အေျဖမွာ A , B , C , D စသင္ေနၿပီဟူ၍သာ။ လက္ရွိ စကၤပူ ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ေခၚယူေနေသာ Blockchain Engineer တို႔၏ လစာအား စံုစမ္းၾကည့္ေသာအခါ တလ လ်င္ SGD 12000$ မွ SGD 15000$ အထိ ေပး၍ ေခၚယူေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာ ေငြျဖင့္ တြက္ၾကည့္ လ်င္ Blockchain Engineer တို႔၏ လစာမွာ တလလ်င္ သိန္း ၁၂၀ မွ ၁၅၀ အထိ ရွိေနပါသည္။

01.png

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ။ ေစ်းကြက္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ Blockchain Engineer တို႔ ရွားပါးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ Blockchain နည္းပညာသည္ ယခုမွ အစ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္ ဤ နည္းပညာႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းတို႔ ဝင္ေငြေကာင္းလာၾကမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ Blockchain အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပါတ္သက္၍ မိမိ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေနစဥ္က စားမႀကိဳးစားခဲ့သည္အား ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေနာင္တရမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ည္ေပြ႕အတက္ေပါက္သည္ဟုပင္ေျပာေျပာ ၊ ေငြတမတ္ႏွင့္ ငါးၾကင္းေခါင္းတက္ကိုင္သည္ ဟုပင္ဆိုဆို ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဤ blockchain ျမစ္အား အလ်ားလိုက္ ကူးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png
Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Sort:  

ကိုဟင္ေျပာျပမွပဲ
Blockchain နည္းပညာကို အရမ္းစိတ္ဝင္စားသြားၿပီ။

အစ္ကိုလည္း ေလ့လာေနဆဲပါပဲ။

Blickchain ကားေမာင္းတတ္ေအာင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္မွ်ေဝ သင္ေပးပါဦးဗ်ိဳ႕

Posted using Partiko Android

အဲဒီတခုကိုပဲ ေလ့လာရင္ေတာင္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ဖို႔ အတြက္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။

အင္မတန္မွ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ယူျခင္းပါကိုဟင္
ကိုဟင္တို့လို လူမ်ိဴးေတြထဲမွာေရာက္သြားတဲ့အသိတစ္လံုးဟာ က်ေနာ္တို့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္ သိပ္ပီးအေထာက္အကူျဖစ္လွပါတယ္။
လာမယ့္ေခတ္နွင့္ေရွ့ေျပးနည္းပညာမ်ားဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ တာဆူေနၾကပီျဖစ္ေနလို့ ေနာက္ထပ္ဘယ္လိုပံုေတြနဲ့ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာေတြလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနမိပါ့အကိုေရ…
စတီးမစ္ႀကီးလည္း ေစ်းေတြဘယ္ေလာက္က်က် ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက သူတို့အေနနဲ့ အေသအခ်ာရိွခဲ့တာေတာ့ဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ္ေတြေတာ့ နည္းပညာမအေၾကာင္းမသိေတာ့…ဘယ္လိုမသိ
ထင္ပါတယ္ဗ်ာ…ဘာနဲ့တူလည္းဆို ခုက ကိုယ္ေတြဟာ အညာမွာမိုး႐ြာတာ မျမင္ရေပမယ့္ လက္ရိွျမစ္ေရႀကီးေနတာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သာ ေက်နပ္ေနရတဲ့ဘဝနဲ့လည္း ခပ္ဆင္ဆင္ပ

ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္လိုေျပာရမလဲ... အနာဂါတ္အတြက္ အေျပာင္းအလည္း တခု ျဖစ္ေစဖို႔ ေလ့လာေနတာပါ ကိုရွိန္းသူ။

Blockchain ေတြ တိုးတက္လာမွာေတာ့အမွန္ပဲ
ခုခ်ိ္န္မွာေတာ့ ခေရာင္လမ္းကိုျဖတ္သန္းျခင္းေပါ့ဗ်ာ

မရ ရေအာင္ကို ျဖတ္မွာ.... Internet လည္း ရွိတယ္ , computer လည္း သံုးတတ္ ရဲ႕သားနဲ႔ အဲဒီ နည္းပညာမွ မရ ရင္ ကိုဟင္ ညံ့လို႔ပဲ။

အားေပးေနပါတယ္ ကိုဟင္

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28361.90
ETH 1818.71
USDT 1.00
SBD 2.75