ရြာသာရြာပါ မိုး

in myanmar •  6 months ago

”ဦးေထြး”

”ေဟ့”

”ဟိုးမွာ ေတြ႔လား ျပင္ဦးလြင္ က ဆင္းလာတဲ့
ကားေတြရဲ႕ မီးေရာင္ မိွတ္တုတ္ မိွတ္တုတ္ေလးေတြ”

”၂၁ မိုင္က မီးေရာင္ေတြလဲျမင္ရမယ္ထင္တယ္ေနာ္
ဦးေထြး သီတင္းကၽြတ္ေရာက္ရင္ အဲ့ကေန
သားတို႔က မီးရွဴးလြတ္ေဖာက္လိုက္မယ္ ဦးေထြး
ကဒီကေနလွမ္းၾကည့္ေနလိုက္ ျမင္ရရင္ သားတို႔ကို
ဖုန္းလွမ္းဆက္ၿပီးေျပာေနာ္”

”သီတင္းကၽြတ္ေရာက္မွ လုပ္ၾကတာေပါ့ကြာ”

”ဟိုဖက္က မီးတန္းေလးေတြကေရာ ဦးေထြး”

”အဲ့ မီးတန္းေလးေတြက ရတနာပုံတယ္လီေပါ့
နည္းပညာေက်ာင္းက မီးတန္းေလးေတြကြ”

အထက္ပါ စကားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းကေလး ၂တန္းေက်ာင္းသား ဗိုလ္ (ေခၚ) ထြန္းျမတ္ဗိုလ္ႏွင့္ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ သည္ စကား
အင္မတန္ ႂကြယ္သည့္ေကာင္ျဖစ္သည္။ည ၇နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔ျဖစ္သည္။ေကာင္းကင္မွာ မိုးတိမ္သားတို႔က ေရြ႔လ်ားေနသည္။ဝန္ထမ္းတိုက္ခန္း
ငါးထပ္ေပၚမွျမင္ရေသာ႐ွဳခင္းကို ၾကည့္၍
ေျပာေနၾကသည္။

image

image

”ေဟာ့..ဦးေထြးေရ႕ သားတို႔ၾကည့္ေနရင္း
မီးတန္းေလးေတြက မိွန္သြားၿပီ”

”ဟာ..ဟိုမွာ ေအာင္ေတာ္မူဘုရားေပၚက
အလင္းတန္းေတြ ထြက္ေနတယ္ ဦးေထြး”

”ေအး ဟုတ္ပ လွတယ္ေနာ္
အလင္းေတြျဖာၿပီး အေငြ႔ေတြထြက္ေနသလိုပဲ
ၾကည့္ရတာ လွတယ္ကြ”

”အဲ့တာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဦးေထြး”

”ေကာင္းကင္ႀကီးကို ၾကည့္လိုက္ကြ
ေတြ႔လား မိုးတိမ္သားေတြ ေျပးေနသလို”

”ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္ တိမ္ျဖဴေတြက
ၿငိမ္မေနဘူး လႈပ္ၿပီးသြားေနၾကတယ္”

”အဲ့ေရြ႔လ်ားသြားေနတဲ့ တိမ္ေတြက ေအာင္ေတာ္မူ
ဘုရားေပၚေရာက္တဲ့အခါ ဘုရားမွာထြန္းထားတဲ့
မီးေရာင္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး အလင္ျပန္ထြက္ေနတာ”

”ဗိုလ္ လုပ္ေနက်ကြာ မွန္ဝိုင္းေလးနဲ႔ ေနေရာင္ကို
ခံၿပီ အိမ္ထဲလွမ္းထိုးေတာ့ အလင္းေရာင္ေလး
ရသလိုေပါ့”

”ဟာ..ဟုတ္ၿပီ သိၿပီး အဲ့လိုလား”

”ေဟာ့...ဟိုမွာ မန္းေလးေတာင္ေပၚကို ၾကည့္လိုက္
ပါအုံး ဦးေထြး ေတာင္ေပၚမွာထြန္းထားတဲ့ မီးေတြ
ကေတာ့ အေရာင္မျပန္ဘူးေနာ္ သူ႔အေပၚမွာ
မိုးတိမ္ေတြ မရိွလို႔ထင္တယ္”

ဗိုလ္မွာ သူ႔ဘာသာေျပာ သူ႔ဘာသာေျဖ႐ွင္းသြား
သည္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္စကားေျပာေနစဥ္
ဖုန္းဝင္လာသည္။ ၿမိဳ႕သစ္က အစ္ကိုျဖစ္သူ
လွမ္းဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္မွာ မိုးအလြန္
ရြာေၾကာင္းလ်ွပ္စီးေတြလက္ မိုးႀကိဳးမ်ားၿခိမ္း
ေနေၾကာင္းေျပာဆိုကာ ဖုန္းခ်သြားသည္။

image

image

image

ဖုန္းေျပာအၿပီး အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ လ်ွပ္စီးမ်ားလက္၍ မိုးသားမ်ားေဖြးျဖဴေန
သည္။

”ဦးေထြးေရ႕ ဟိုဖက္မွာ ဝင္း ဝင္း လက္လက္ေတြ
ျဖစ္ျဖစ္သြားၿပီး မိုးႀကီးက ေဖြးေနတာပဲ”

”ၿမိဳ႕သစ္မွာလ်ွပ္စီးေတြလက္ၿပီး မိုးေတြ
တအားရြာေနတာတဲ့ကြ”

ဗိုလ္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ စကားလည္းအဆုံး
ေကာင္းကင္မွလ်ွပ္စီးတန္းႀကီးက အေပၚမွ
ေအာက္သို႔ႀကီးမားလွသည့္ မီးေခ်ာင္းႀကီး
ထြန္းလင္းလိုက္သည့္ႏွယ္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕
တစ္ၿမိဳ႕လုံး လင္းထိန္သြားသည္။

အလင္းတန္း၏ေနာက္မွေန၍ မိုးၿခိမ္းသံႀကီးက
ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါကာ

”ဒိန္း...”
”ဂ်လိန္း...ဂ်လိန္း”

ျပင္းထန္လွသည့္ အသံႀကီးေၾကာင့္ ဝရံတာခုံတြင္
စကားႂကြယ္ေနေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးသား
အိမ္အတြင္းသို႔ မည္သို႔ေရာက္ရိွသြားၾကသည္
မသိေတာ့ပါ။

မိုးေလ ရန႔ံေလးႏွင့္ မိုးသားတိမ္ေတြအေၾကာင္း
မိုးရာသီ ဖီလင္ေလးေရးမည့္ အေတြးသည္...
မိုးၿခိမ္းသံႏွင့္ လွ်ပ္စီးမ်ားေၾကာင့္ ကေသာကေမ်ွာ
ဝ႐ုန္းသုန္းကား ကတုန္ကရင္ ျဖစ္သြားရ႐ွာသည္။
မိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ႀကီး ရြာခ်လိုက္ေတာ့ ေခြၽးဒီးဒီးက်ေနတဲ့
မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီး စြတ္စိုေအးျမသြားတာေပါ့ဗ်ာ။

ကဲ steemit မိတ္ေဆြအေပါင္း မဂၤလာရိွေသာ
ညခ်မ္းေလးပါဗ်ာ မိုးေအးေအးေလးမွာ
ေစာင္ေလးနဲ႔ ေကြးလိုက္ပါအုံးမည္။

Author @htwegyi
Photo @htwegyi
MSC.036

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

မိုးႀကိဳးေတြပစ္ လွ်ပ္ေတြလက္ေနတာၾကာက္စရာေကာင္းလွေခ်လား

·

အဟီး ၂၅.၉.၂၀၁၈ေန႔က မိုးရြာတဲ့အေၾကာင္းေလးေရးထားတာ😁

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htwegyi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

👍👍👍

ywar nay par pi a khu

·

ဟုတ္တယ္ မိုးအု႔ံအု႔ံနဲ႔ ေအးေအးေလး ေနလို႔ေကာင္းတယ္

စာေရးသူပီသလာပါၿပီ။

·

ဟုတ္ကဲ့ဆရာတင္

က်ြန္မတို ့ဆီမွာေနရာကြက္က် ားရြာသြားတယ္

·

မတၱရာမွာလားဗ်
ဒီမွာေတာ့ ဖြဲဖြဲေလးပဲက်တာ

·
·

ဟုတ္ကဲံတစ္ျမိဳ႕ထဲမွာရြာတဲ႕ေနရာရြာတယ္တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမရြာဘူး

​ေအာ္​ဆရာ​ေထြးတို႔မ်ား
စာမ​ေရးျဖစ္​တာ​ေတာင္​
စာတပုဒ္​ျဖစ္​လာတ​ယ္​​ေနာ္​ ​ေတာ္​လိုက္​ထာ

·

စာျဖစ္ေအာင္ မနည္းေရးရတာပါကြယ္
တကယ္ပါဗ်ာ

မိုး‌ေအး‌ေအးန႔ဲ စာအုပ္‌က‌ေလးရယ္‌ နပ္‌လိုက္‌ရရင္‌ရွယ္‌ဘဲ။

·

စာအုပ္ေကာင္းေကာင္းေလးရယ္
ဇာတ္ကားေကာင္းေကာင္းေလးရယ္ဆို အိုေက

မိုးၿခိမ္​းသံ​ေၾကာင္​့မိုးရာသီအ​ေတြး​ေတြဆက္​မဖတ္​ရ​ေတာ့ဘူး...😀

Posted using Partiko Android

·

ဆက္မွ မေရးႏိူင္ေတာ့တဲ့ဟာ
ေစာင္ျခဳံအိပ္လိုက္တာပ😁

စစ္ကိုင္းမွာလည္း ခု မိုးရြာေနတယ္
အေအးဓာတ္ေလး ရလာေတာ့ ေနေပ်ာ္တာေပါ့ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

·

မန္းေလးလဲျမင္တဲ့အတိုင္း

20181001_143718.jpg

ေက်ာင္းဆရာလုပ္သင့္တာ မီးရထားဖက္ေရာက္ေနရတယ္လုိ႔ ျပန္ေျပာင္း ကုိေထြးႀကီး ☺

·

မလုပ္နဲ႔ ကိုစိုး ကေလးေတြစာသင္တာ အေတာ္စိတ္႐ွည္မွ တခါတေလသာစိတ္႐ွည္တတ္တာ

အိပ္ေပ်ာ္ ပါေစဗ်ာ မိုးရြာရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္း သာယာပါေပ႔😊

Posted using Partiko Android

·

အိပ္ေကာင္းတယ္ဗ် မိုးေအးေအးနဲ႔
မိုးၿခိမ္းရင္ေတာ့ အလန္႔ၾကား ဖက္လုံးဖက္ရတာပ😁

အိပ္ေပ်ာ္ ပါေစဗ်ာ မိုးရြာရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္း သာယာပါေပ႔😊

Posted using Partiko Android

ေကြးေပါ့ဗ်ာ မိုးေရထဲေလ်ာက္မသြားႏိုင္ေတာ့ေကြးသာေကြး

·

မိုးရြာရင္ ငယ္တုန္းက ေဆာ့တာသတိရမိပ

မိုးၾကိဳး သတိထား ဘေထြးေရ ရာသီဥတုက သံုးပန္လွ ျဖစ္ေနတာ

Posted using Partiko Android

·

ဟုတ္ကဲ့ဗ် မတ္မတ္စု မိုးႀကိဳးကေျပာရတာဟုတ္ဘူးရယ္

မိုးၾကိဳး သတိထား ဘေထြးေရ ရာသီဥတုက သံုးပန္လွ ျဖစ္ေနတာ

Posted using Partiko Android

ကေထြးမိုးေမ်ွာ္ခန္းေပါ့ေလ ။

·

မိုးရြာမယ္ဆိုရင္ေလး သည္းလိုက္စမ္းပါ့ကြယ္
ေျမာင္းေတြေရလွ်ံေအာင္လို႔😁