ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း ( ၃ )

in myanmar •  last year

ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း ( ၃ )

IMG_20180118_001142.jpgကြၽန္ေတာ္ၾကားသိဖူးသေလာက္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕
ေတာ္ႀကီး ပ်က္ဆီး သြားခဲ့ပံုကို ဗဟုသုတအျဖစ္
ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္...။ဟိုးတခ်ိန္ပ်ဴေခတ္ကဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ အလြန္သာယာဝ
ေျပာေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟု သမိုင္းမ်ားအရသိ
႐ွိရပါသည္..။ကိုယ့္ထီး ကိုယ္႔နန္း ျဖင့္အရာ
ခပ္သိမ္းအဆင္ေျပစြာ ေနရသလို တန္ခိုးအ႐ွိန္
အဝါႀကီးမားလွေသာ ပန္ထြာဘုရင္မ အုပ္ခ်ဳပ္
ေသာေၾကာင့္ ဘယ္သူမွမက်ဴးေက်ာ္ရဲျကဘူး
လို႔လဲ ၾကားသိဖူးပါတယ္....။ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာလည္း အလြန္ပင္ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြအတိုင္း လိုက္နာ
က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကလို႔ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္
ငါးပါးသီလလံုုျခံဳၾကပါတယ္...။ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕
ေတာ္ႀကီးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပန္ထြာဘုရင္မ
သည္လည္း တန္ခိုးတန္ဝါႀကီးမားလွေသာ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားကို အလြန္ပင္ ဆည္းကပ္
႐ိုေသၿပီး ဆြမ္းသကၤန္းမ်ား ေန႔စဥ္မပ်က္ ကပ္
လွဴသူျဖစ္ပါသည္...။

IMG_20180118_000850.jpgထိုကာလတြင္ သေရေခတၱရာပ်ဴၿမိဳ႕ ၌
လည္း ဒြိတေပါင္မင္းႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူ
ေလသည္....။ဒြိတေပါင္မင္းႀကီးသည္လည္း
သာမန္ဘုရင္မဟုတ္။တန္ခိုးတန္ဝါႀကီးမားသူ
တေယာက္ျဖစ္ေလသည္....။ထူးျခားေသာ
အခ်က္မွာ ဒြိတေပါင္မင္းႀကီး၏ နဖူးေတာ္တြင္
သိခ်င္တာကို အာရံုစိုက္လိုက္ရံုျဖင့္ အရာအား
လံုးကိုျမင္ႏိုင္ေသာ နတ္မ်က္စိ ႐ွိသည္ ဟူ၍
ၾကားသိဖူးပါသည္...။ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး
ပ်က္ဆီးရျခင္း ၏ အရင္းခံ အေၾကာင္း
အရင္းမွာ ခ်စ္ျခင္းတရား၏ ေနာက္
ကြယ္တြင္ ႐ွိတတ္ေသာ ”အခ်စ္၏အတၱ”
အခ်စ္ကိုရယူပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္ ျပင္းထန္မႈ
ေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္...။ဒြိတေပါင္ မင္းႀကီး
သည္ ဗိႆႏိုးဘုရင္မအေၾကာင္းကို ၾကားၾကားခ်င္း ခ်စ္မိသြားေလသည္.။

ထိုအခါ ဒြိတေပါင္းမင္းႀကီးသည္ သူ၏မူးႀကီး
မက္ရာမ်ားကို ဗိႆႏိုးသို႔ေစလႊတ္ၿပီး ပန္ထြာ
ဘုရင္မအား မိဖုရားေျမႇာက္လိုေၾကာင္း
ေလ်ွာက္ခိုင္းေလသည္...။ပန္ထြာဘုရင္မကထို
ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံေပ...။ထိုအခါ
ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ စစ္သည္ေတာ္မ်ားေစလႊတ္
တိုက္ခိုက္ေစခဲ့သည္...။

IMG_20180118_000657.jpgသေရေခတၱရာမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ား ခ်ီတက္
လာၿပီး ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕နား႐ွိ ရန္ပယ္ေခ်ာင္းသို႔ျဖတ္ကူးစဥ္ ပန္ထြာဘုရင္မက စည္ေတာ္ႀကီးကိုတီးလိုက္လ်ွင္ ရန္ပယ္ေခ်ာင္းမွ ေရမ်ားတေဝါေဝါ
စီးဆင္းလာကာ ရန္သူမ်ားေရေနာက္ေမ်ာပါ
ေသဆံုးၾကရသည္...။ဒြိတေပါင္းမင္းႀကီးက
စစ္သည္ေတာ္မ်ားထပ္လႊတ္....။ပန္ထြာဘုရင္
မကလည္းထိုနည္းအတိုင္းပင္ ရန္သူမ်ားကို႐ွင္း
ထုတ္ခဲ့ေလသည္....။

ထိုအခါဒြိတေပါင္မင္းႀကီးက ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္
ႀကီးကိုတိုက္ရန္ တနည္းတဖံုစဥ္းစားေလသည္။
ပန္ထြာဘုရင္မသည္ သံဃာေတာ္မ်ားကို အ
လြန္ပင္ အမြန္အျမတ္ထားကာ ဆည္းကပ္႐ို
ေသသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဒြိတေပါင္
မင္းႀကီးသည္ သူ၏မူးမတ္မ်ားကို သကၤန္းျခံဳ
ခိုင္းကာ ရဟန္းအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ခိုင္းၿပီး
ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕သ႔ို ေစလႊတ္ခဲ့ေလသည္........။

ထိုသို႔ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာ မူးမတ္
မ်ားသည္ ဗိႆႏိုးဘုရင္မ အနားသို႔ေရာက္႐ွိ
ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကေလသည္....။
ပန္ထြာဘုရင္မသည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို
အလြန္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာ မူးမတ္တို႔သည္
ပန္ထြာဘုရင္မ၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ရဟန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ေရာက္႐ွိသြားေလသည္....။

IMG_20180118_000454.jpgထိုအခါ ရဟန္းအတုအေယာင္မ်ားသည္ နန္း
ေတာ္ေ႐ွ႕႐ွိ စည္ေတာ္ႀကီးကို ျမင္လ်ွင္...
စည္ေတာ္ႀကီးကို အရင္ကထက္ပိုေကာင္း
ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာေသာအခါ
ပန္ထြာဘုရင္မက သံဃာေတာ္မ်ားအားအလြန္
ပင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးခဲ့ရာ ရဟန္းအတုအေယာင္တို႔
သည္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕၏အထြတ္အျမတ္ စည္ေတာ္
ႀကီးအား ယုတ္ညံ့ေသာ သေရသားမ်ားျဖင့္
ျပဳလုပ္ကာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေလသည္...။

IMG_20180118_000402.jpgထို႔ေနာက္တြင္ ဒြိတေပါင္းမင္းႀကီးက ဗိႆႏိုး
ၿမိဳ႕သို႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ လာတိုက္
ေသာအခါ ပန္ထြာဘုရင္မက စည္ေတာ္ႀကီး
အားတီးခတ္ ေသာ္လည္း အရင္လို ေရမ်ားက်
ဆင္းလာျခင္းမ႐ွိေတာ့ဘဲ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး
အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္...။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္
ဒြိတေပါင္မင္းႀကီး၏လက္ေအာက္၌ ပ်က္သုန္းခဲ့ရၿပီး ပန္ထြာဘုရင္မအား သေရေခတ္တရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေလေတာ့သည္...။

ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီး၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို
steemit အဖြဲသားမ်ား ဗဟုသုတရေစရန္
ရည္ရြယ္၍ ေရးသားလိုက္ပါသည္....။

(ပုဏၰဝတီမဂၢဇင္း ၊ေတာင္တြင္းႀကီး သမိုင္း
စာအုပ္မ်ားမွ ကိုးကားထားပါသည္)

IMG_20180117_235509.jpgPhoto credit google
Author,@htetlinaungg
MSC : 078

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for your sharing bro

·

Thank a lot for reading

အဆက္ေလး ေရးလို႔ရေသးတယ္ေနာ္ ေမာင္ေလး

·

အဆံုးသတ္လိုက္ပါပီအမ
တျခားအေျၾကာင္းအရာေလးေတြပဲေရးေတာ့မယ္
သမိုင္းေျၾကာင္းေရရတာ ေတာ္ေတာ္ဂ႐ုစိုက္ေရးရတယ္
ဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါအမ

ေကာင္းပါတယ္...bro
ဗဟုသုတရတာေပါ့..

·

ဟုတ္ ေက်းဇူးပါ အကို sl

ဗဟုသုတရပါတယ္​ bro good potပါ

·

ေက်းဇူးပါ bro

မ​ေရာက္​ဖူး​ေသးဘူးကြယ္​...

·

လိုက္႔မယ္ bro

သမိုင္းေၾကာင္းသိရလို့ ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်

·

ဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်း ဇူးပါ bro

အဲ ့ဘုရင္မၾကီးက ခုထိမက်ြတ္မလြတ္ျဖစ္ေနတုန္းပဲဆို ..
သူေနတဲ ့ဇာတိက လူေတြက ခုထိသူ ့ကို ကိုးကြယ္ေနၾကတုန္း ဆိုပဲ ..
...
ဟုတ္လားမသိဘူး။

Thz for ur sharing

·

Thank for reading

အရမ္​းဗဟုသုတ တိုးပါတယ္​ဗ်ာ
​ေက်းဇူးပါဗ်

·

ဟုတ္ ေက်း ဇူးပါ

သမိုင္​းက အ​ေရးႀကီးတာ​ေပါ့ဗ်ာ

·

ဟုတ္ကဲ့ပါ ဦး

ေတာင္တြင္းလာလည္မယ္..

·

welcome fom Taungdwingyi

ဗဟုသုတတိုးပါတယ္ညီေရ

·

ေက်းဇူးပါအကို

သမိုင္​း

·

ဟုတ္

ment သည္

·

Khank sis

သမိုင္းက လိုေတာ့လိုေသးတယ္ ကိုယ္တိုင္လည္း အဲ့ေနရာကို အဓိဌာန္နဲ႔ ေရာက္ေနလို႔

·

ဟုတ္ လိုသြားတယ္