ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း ( ၂ )

in myanmar •  last year

ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း ( ၂ )

IMG_20180118_001142.jpgဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း အတြင္းတြင္ ထူးျခားေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ႐ွိေသးသည္။
ဗိႆႏိုး ၿမိဳ႕ေဟာင္း အတြင္း႐ွိ ေပပင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း အလြန္ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း အပင္၏ အရပ္မွာ လူ႔တစ္ရပ္ သာသာခန္႔သာ႐ွိသည္..။
သမိုင္းေၾကာင္းအရ လိုက္ၾကည့္မည္ဆိုလ်ွင္
ဒြိတေပါင္မင္းႀကီးက ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ကို ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ၿပီး ပန္ထြာဘုရင္မအား လွည္း
ေတာ္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားေသာအခါ ဘုရင္မက ေခၚေဆာင္သြားရာ လမ္းတေလ်ာက္ ေပသီးမ်ားကို လွည္းေတာ္၏ ဟိုတဖက္ ဒီဖက္ကို ပတ္ၾကဲကာ ”ငါ လာမွသီး...ငါလာမွႀကီး”ဟု
ေျပာဆို ဆုေတာင္း ခဲ့တယ္လို႔ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္...။ပန္ထြာဘုရင္မရဲ့ ဆုေတာင္းအ
မွန္တကယ္ ျပည့္ခဲ့လို့ ေပပင္မ်ားမႀကီးထြားဘဲ ဒီအတိုင္း႐ွိေနခဲ့သည္ဟု ဆို႐ိုးစကား႐ွိပါ
သည္..။ေပပင္ေတြသာ ႀကီးထြားလာရင္ ပန္ထြာဘုရင္မလူ႔ေလာကထဲျပန္လည္ ေရာက္႐ွိလာၿပီဟု ဆိုရမည္ထင္ပါသည္.......။

IMG_20180118_000850.jpgအလားတူေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္ဆန္းတခုလည္း ႐ွိ
ေနပါေသးသည္။ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို တူး
ေဖာ္ခဲ့စဥ္က ဗိႆႏိုးဘုရင္မရဲ႕ ဝိညဥ္ေတာ္ကို ေတြ႐ွိခဲ့ရသည္ဟု ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ဗိႆႏိုးဘုရင္မရဲ႕ ဝိညဥ္ေတာ္ဟာ အရပ္ ခုႏွစ္ေပခန္႔႐ွိသည္ဆိုပါသည္...။ထိုဝိညဥ္နွင့္ဆက္ဆက္ၿပီး တူးေဖာ္ခဲ့ရာမွ အရပ္ခုႏွစ္ေပခန္႔႐ွိေသာ အ႐ိုးစုကို တူးေဖာ္ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္..။
ထိုအ႐ိုးစုကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရာ ႏွစ္
၂၀၀၀ခန္႔ ႐ွိသည္ဟုလည္းဆိုပါသည္..။ထိုေၾကာင့္ ဗိႆႏိုးဘုရင္မ ၏ အ႐ိုးစုဟု
ယူဆၾကပါသည္..။

IMG_20180118_000454.jpgဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ဟိုးအရင္တခ်ိန္က
ရန္ပယ္ ေခ်ာင္းကိုအမွီျပဳ၍ေနထိုင္ၾကရပါ
သည္။ရန္ပယ္ေခ်ာင္း ဟုေခၚေဝၚခဲ့သည္မွာ ဗိႆႏိုးပ်ဴေခတ္ကတည္းက ေခၚေဝၚခဲ့ပံုေပၚပါသည္။ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီး၏ ေတာင္ဘက္ ၆ဖာလံုခန္႔ေလာက္တြင္ ေရက်ေသာေခ်ာင္းႀကီးတစ္ေခ်ာင္း႐ွိသည္..။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့
့ေခ်ာင္း၏ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားသည္ သူတို႔၏လယ္ယာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ ထိုေခ်ာင္းႀကီးကိုအမွီျပဳၾကရသည္...။မိုးတြင္းအခ်ိန္တြင္ ထို
ေခ်ာင္းႀကီးမွက် လာေသာ ေရကို ဆည္လုပ္
ေဘာင္တုတ္ၿပီး စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ ေရလႊတ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္....။ဟိုးအရင္ ဗိႆႏိုးပ်ဴေခတ္ကို မွန္းဆၾကည့္လ်ွင္ ထိုေခတ္ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား
သည္လည္း ထိုေခ်ာင္းႀကီးကိုပင္ အမွီျပဳကာ
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္၍ေနထိုင္ၾကပံု ေပၚပါ
သည္...။

IMG_20180118_000657.jpgထိုေခ်ာင္းႀကီးကို ရန္ပယ္ေခ်ာင္းဟု အမည္
ေပးထားျခင္းအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သိသမ်ွ
ေျပာျပခ်င္ပါေသးသည္...။ရန္ပယ္ေခ်ာင္းႀကီး
သည္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ အားကိုးအားထားရာ ေခ်ာင္းႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပံုေပၚပါသည္...။သေရေခတၱရာ (အခုေခတ္အ
ေခၚ-ျပည္ၿမိဳ႕) မွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအား လာတိုက္တဲ့အခါ ရန္ပယ္္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ၿပီးလာၾကရသည္ဟုဆိုပါ
သည္..။ထိုသို႔လာက်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား ရန္
ပယ္ေခ်ာင္းသို႔ျဖတ္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ဗိႆႏိုးဘုရင္မ ကစည္ေတာ္ႀကီး (ဗံု အႀကီးစား) ကိုတီးလိုက္္လ်ွင္ ေခ်ာင္းမွ ေရမ်ား တေဝါေဝါစီးဆင္းလာျပီး က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား ေရေနာက္
ေမ်ာပါေသဆံုးသြားၾကသည္ဟုဆိုပါသည္..။
ရန္ပယ္ေခ်ာင္းႀကီးသည္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အတြက္အင္မတန္ အားကိုးရေသာစစ္သည္
ေတာ္တစ္ေယာက္ဟုဆိုရေပမည္..။ထို႔သို႔ ရန္သူမ်ားဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လာတိုင္း ေရမ်ားစီးဆင္းလာကာ ဖယ္႐ွားသုတ္သင္ေပးေသာ
ေၾကာင့္ ”ရန္ပယ္ေခ်ာင္း”ဟု အမည္တြင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္...။

IMG_20180118_000217.jpg

(ပုဏၰဝတီမဂၢဇင္း ၊ေတာင္တြင္းႀကီး သမိုင္း
စာအုပ္မ်ားမွ ကိုးကားထားပါသည္)
အပိုင္း (၃) ဆက္ရန္
written by,@htetlinaungg
Photo credit, google
MSC,078

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အားေပးသြားပါတယ္ညီ

·

ေက်းဇူးပါ bro

ရန္
ပယ္ေခ်ာင္းသို႔ျဖတ္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ဗိႆႏိုးဘုရင္မ ကစည္ေတာ္ႀကီး (ဗံု အႀကီးစား) ကိုတီးလိုက္္လ်ွင္ ေခ်ာင္းမွ ေရမ်ား တေဝါေဝါစီးဆင္းလာျပီး က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား ေရေနာက္
ေမ်ာပါေသဆံုးသြားၾကသည္ဟုဆိုပါသည္..
ငယ္​စဥ္​ကစြဲလမ္​းခဲ့သည္​့အ​ေၾကာင္​းမ်ားပ

·

ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ

ေနာက္တပိုင္းေမ်ွာ္ေနတယ္ ေမာင္ေလး
ဗဟုသုတတိုးေစတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးပါ

·

ဟုတ္ကဲ့ပါ အမ
ြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ post ေလးကိုဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါအမ

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ သမိုင္းေၾကာင္းေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်

·

ဟုတ္ bro
ဆက္တင္ေပးပါမယ္ bro

ေမ်ွာ္ရျပန္ျပီေပါ့ စိတ္ဝင္စားတယ္ ပန္ထြာဘုရင္မအေျကာင္းနဲ႕ ဗိသနိုးျမိဳ႕ေဟာင္းအေျကာင္းကို

·

တင္ပါ့ဘုရား
ဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ ဦးစဥ္း

မွီျငမ္း၊ကိုးကားမ်ား ထည့္ေပးပါ။
ေနာက္ဆံုးမွာ @စာေရးသူအမည္ ထည့္ေပးပါ..

·

ဟုတ္အကို ထည့္ပီးပါပီ bro

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေတြပါညီ…

·

ဟုတ္ေက်းဇူးပါ bro

မသိ​ေသးတာ​ေတြ သိရတာ ​ေက်းဇူးပါဗ်
​ေနာက္​အပိုင္​း ​ေစာင္​့​ေနပါ့မယ္​ဗ်

·

ဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ bro
ႀကိဳးစားပါအံုးမယ္

သမိုင္းေၾကာင္းသိရလို့ ဗဟုသုတရပါတယ္ ေက်းဇူပါ

·

ဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ bro

ဗဟုသုတ ရပါတယ္​ဗ်
အပိုင္​း၃​ေမ်ွာ္​ ​ေနတယ္​ bro

·

ဟုတ္ ေက်းဇူးပါ bro

ဗဟုသုတရတယ္ အကုိေရ

​ေရာက္​ဖူးခ်င္​ပါဘိ

thank for sharing

Thank you @htetlinaungg for making a transfer to me for an upvote of 0.61% on this post! Half of your bid goes to @budgets which funds growth projects for Steem like our top 25 posts on Steem! The other half helps holders of Steem power earn about 60% APR on a delegation to me! For help, will you please visit https://jerrybanfield.com/contact/ because I check my discord server daily? To learn more about Steem, will you please use http://steem.guide/ because this URL forwards to my most recently updated complete Steem tutorial?

·

Thank for your vote.

ေကာင္းတယ္ဗ်ာသမိုင္းေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားတယ္။

·

ဟုတ္ အကို ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ