ဘာထူးလဲ အခု ငါ

in myanmar •  18 days ago 

မဂၤလာပါ...
Screenshot_2019_0830_110911.png
တတ္တတ္ႂကြႂကြ အားခဲ့ အံႀကိတ္ ဇြဲခတ္ ခ်ီတတ္ခဲ့တဲ့
ေျခလွမ္းတို႔ အားေပ်ာ့ ယိမ္းယိုင္စျပဳေလၿပီ။

ဘယ္သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ရေလမလဲ?
ေဈးတတ္မလာေသးသည့္ အျပင္ ဗုတ္တန္ဖိုးရီဝဒ္ေတြပါ
ေလ်ာ့က်သြားေလေသာအခါ.......

ဟဒ္ေဖာ့၂၁ကေတာ့ စတင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါၿပီ။
ထူးျခားတာက ဗုတ္တန္ဖိုးရီဝဒ္ေတြ က်သြားတာပါပဲ။
က်န္တာေတာ့ ဘာမွ ထူးၿပီး မသိရေသးပါ။
ေနာက္လထဲ လႊင့္တင္မည့္ အက္စ္အမ္တီအက္စ္ ကိုေတာ့
ေမွ်ာ္စရာ ႐ွိေသးသည္။

စတင္းအင္ဂ်င္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနတီတုန္ကင္ေတြမွာ မိုင္း အျဖစ္
ရင္းႏွီးထားတာက ၂၀၀ စတင္းဖိုးေလာက္ ႐ွိသည္။
ဘာမွလည္း မ်ိဳးမ်ိဳးျမတ္ျမတ္ မရေသး... ျပန္ထုတ္ရင္လည္း
အ႐ွံုးသာ ျဖစ္ေတာ့မည္။

စတီးမစ္ စလုပ္ေတာ့ ျမန္မာေငြ ေလးသိန္းဖိုးေလာက္
ဝယ္ထည့္ေတာ့ စတင္း ၂၀၀ နီးပါး ရခဲ့သည္။ ရ ႐ွိသမွ်
ပါဝါအပ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ပို႔စ္တင္ ဗုတ္ မန္႔ တို႔ ေဆာင္ရြက္ကာျဖင့္
ႏွစ္ ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေဘေတြ ကုန္ခဲ့ေလၿပီ။
လက္႐ွိ အေကာင့္တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္သာ
ဆိုေတာ့ကာ အခ်ိန္ လုပ္အားႏွင့္ ေဘဖိုး မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးေနၿပီ။

မရပ္တန္႔သေရြ႕ မေရာင္းထုတ္သေရြ႕ တစ္ကယ္ မ႐ွံုးေသးဘူးဟု
ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အ႐ွံုး ပမာဏ ပိုႀကီးမား သြားႏိုင္ေပမည္။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အျမတ္ ဟု ဆိုႏိုင္ရာကား
မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ ရ႐ွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကုသိုလ္အခ်ိဳ႕ ရခဲ့ျခင္းမွ်သာ...
ဒါနဲ႔ပဲ ေျဖသိမ့္ရင္း...

ဘာလုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲ အမ်ိဳးတို႔ေရ....
ေပးေနၾကဆုေလးေတာ့ ေရးေပးပါဦးမည္။

မိတ္ေဆြအားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ... ဟုသာ

MSC 193

@golden.future

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Unicode နဲ့ မရေးသေးဘူးလားဗျ။

ဖုန္းထဲ ထည့္ရေသးဘူးဗ်

Posted using Partiko Android

SMT ကေနာက္ဆံုး ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္။

ဟုတ္ပဟုတ္ပေနာ္

Posted using Partiko Android

  ·  18 days ago (edited)

ေလးသိန္းကေန သိန္းေလးဆယ္ေပါ့ ဖိုက္တင္း

အိပ္မက္က အိပ္မက္ပါပဲဗ်ာ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနရတာပါပဲ

Posted using Partiko Android