ေသခ်ာၿပီလား ... (Chapter 9)steemCreated with Sketch.

in myanmar •  5 months ago 

FB_IMG_1527335451652.jpg

Online မွ ၀ယ္ယူမည္ လုပ္ထားသည့္ phone အဆင္မေျပ ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ က်ေနာ္လည္း ဒီအတိုင္းေလးပဲ ခဏေန ေနလိုက္ေသး၏။ phone ကလည္း အေရးတႀကီး လိုေနသည္မွ မဟုတ္ပဲ။ လက္ရွိကိုင္ေနသည့္ phone ကလည္း အဆင္ေျပေနေသးသည္ကိုး။ ေတာင္ႀကီးမွာ ပဲ ေအးေအးေဆးေဆး ရွာေတာ့မည္ဟု ေတြးထားလိုက္၏။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕မွာတင္ ဆိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္လည္း ျမင္ရ၊ စစ္ေဆးလို႔ ရေသးသည္ မဟုတ္လား။

တေန႔ လိြဳင္ေကာ္မွာ အလုပ္တာ၀န္ က်ေနသည့္ အသိညီေလး တေယာက္ႏွင့္ ဆံု၏။ သူက MPT က ျဖစ္၏။ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရသူ ျဖစ္၏။ သူက ေတာင္ႀကီးကပဲ ျဖစ္၏။ သူ႔ mi phone ေလး မွန္ကြဲေနသည္ကို ျပင္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း phone ဆိုင္သို႔ ေခၚသြားေပးလိုက္၏။ သူက mi အျပင္ iphone 7 လည္း ကိုင္၏။ သူက ျပင္ဖို႔ အႏွီ mi phone အျပင္ ယခင္ သူကိုင္ေနသည့္ Samsung phone တလံုးႏွင့္ iphone 5s တလံုး ယူလာ၏။ iphone 5s က သူ႔ သူငယ္ခ်င္း phone ျဖစ္၏။ battery မေကာင္းဘူးဆုိလို႔ သူပဲ အျပင္ဆ္ိုင္ကေန သြားေရြးေပးထားရျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုသူငယ္ခ်င္းက သူ႔ 5s ကို ျပန္မယူသည့္ အျပင္ ျပင္ခလည္း မေပးသျဖင့္ က်နာ့္ အသိညီေလးက ထို Phone ကို ေရာင္းဖို႔ ေတြးထားျခင္း ျဖစ္၏။

FB_IMG_1546432321950.jpg

ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္လို႔ ရမလားေပါ့။ iphone က ပါ၀ါ မတက္ျခင္း ျဖစ္၏။ phone ဆိုင္မွ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းက စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ပါ၀ါ တက္လာ၏။ အဓိကက battery အားမရွိေနျခင္း ျဖစ္၏။ အားသြင္းထားလိုက္ေတာ့ အား၀င္သြားၿပီး အဆင္ေျပသြား၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုညီေလးကို မင္း phone ေရာင္းမလား ဟု စသလို၊ ေနာက္သလိုႏွင့္ ေမးမိ၏။ သူကလည္း ေရာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာ၏။ ယခင္ မွန္ကြဲတုန္းကေကာ၊ ယခု battery လဲေပးတာေကာ သူပဲ စိုက္ျပင္ထားေပးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ phone ကို ျပန္မယူသည့္ အျပင္ ျပင္ခလည္း မရေၾကာင္း သူက တလက္စတည္း ဆို၏။

ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ေရာင္းမွာလည္း ဆိုေတာ့ သူျပင္ထားရသည့္ ျပင္ခေလာက္ ျပန္ရလွ်င္ ေရာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆို၏။ ေအးေလ … ဘယ္ေလာက္လဲ ဆုိေတာ့ ငါးေသာင္း၊ ေျခာက္ေသာင္းေလာက္ ရရင္ ေရာင္းမည္ ဗ်ာဟု ေျပာ၏။ မ်ားတယ္ကြာ ေလ်ာ့၊ ေလ်ာ့ေပးရင္ ယူမည္ ဆိုၿပီး က်ေနာ္က စလိုက္၏။ သူက အကိုႀကီးက လာေနာက္ေနတယ္။ အကိုႀကီး ယူရင္ေတာ့ ေလးေသာင္းႏွင့္ ယူဆိုၿပီး သူက ေျပာ၏။ ေအးပါ ငါက စတာ ဆိုၿပီး က်ေနာ္က ျပန္ေျပာလိုက္၏။ သူျပန္သြားၿပီး ေနာက္ phone ျပင္ဆိုင္က သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ တိုင္ပင္ၾကည့္၏။ ထို Phone ကို ယူသင့္ မယူသင့္ေပါ့။

ဆက္ပါဦးမည္

Don Jaun

MSC 31

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အလို အိုင္ဖုန္းကို အဲ႔ေလာက္ေစ ်းနဲ႔

·

Date out ေနၿပီ ေလ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Don Jaun from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ြကြၽန္ေတာ္ ဖုန္းစတားတစ္ေယာက္ပါလို႔ 😁

·

အဟီး ....

ဖုန္​တလံုးဝယ္​ထားပါတယ္​ ​ေပါင္​လိုက္​​ေရြးလိုက္​ ပ်က္​လိုက္​ျပင္​လိုက္​နဲ႔ ဖုန္​းအသစ္​ႏွစ္​လံုးဘိုး​ေလာက္​​ေနၿပီဆိုတာ​ေပါ့။

·

ဟုတ္လား

အခ်ဳိအေခ်ာင္ႏိႈက္ေနဒါပဲ

·

ငွယ့္