ေသာကမကင္းေသာအလွဴ

in #myanmar2 years ago

ေသာကမကင္းေသာအလွဴ

တစ္ခါက ၿမိဳ႕မွာ "ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္း " ဆရာေတာ္ရွိသတဲ့ ဆရာေတာ္ကလည္း ေက်ာင္းသစ္ စတည္ေထာင္တာဆိုေတာ့ လာလာသမွ် လွဴသမွ်အကုန္လကၡံေလ့ရွိတယ္……
တစ္ေန႕မွာ ေက်ာင္းကို ဒါကာမ တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းေရာက္လာတယ္

'' အရွင္ဘုရား…....

ဒီေနရာမွာသိမ္ေဆာက္လွ်င္ အလွဴခံမလား တျပည့္ေတာ္မ ေနရာရွာေနတာေမာလွၿပီ ''

'' ဆရာေတာ္ကလည္း ေအးေအး..ေကာင္တာေပါ့

ေက်ာင္းမွာေတာ့ သိမ္မရွိေသးဘူး လွဴမည္ဆိုရင္ေတာ့ လကၡံရတာေပါ့....''

''ေကာင္းတာလုပ္တာဘဲ ဘာျမန္းဦးဇင္းတို႕ဖတ္က ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္လည္း''

ဒီလိုႏွင့္ဆရာေတာ္က သိမ္ေဆာက္ရန္ေနရာကိုျပၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕အေရာက္မနက္ေစာေစာ ၀မ္းသာအားရႏွင့္ သိမ္ကုန္းေျမကို သန္႕ရွင္းေရးစလုပ္တယ္ စလုပ္တဲ့ေန႕စၿပီး ရြာလိုက္တဲ့မိုး (၈)ရက္ေတာင္ၾကာတယ္ အလုပ္သမားေတြမဆင္းႏိုင္ရွာဘူး ျခဳံရွင္းတာအခ်ိန္ၾကာမွာစိုးေတာ့ အစိုးရစည္ပင္သာယာေရးကို သြားၿပီးအမႈိက္ကားေတြ ေျမတူးကားေတြသြားငွါး အားတက္သေရာလုပ္လိုက္တာ ေငြအေတာ္ကုန္သြားတယ္ သိမ္ျမန္ျမန္ရလိုေဇာနဲ႕လုပ္လိုက္တာ တစ္ခဏျခင္းဆိုသလို ေျမျပင္အတိျဖစ္သြားတယ္ သိမ္ေျမႏႈတ္ဘို႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထား ဆရာေတာ္ေတြက အစိုးရကိုသိမ္ေျမဂရမ္ေလွ်ာက္ရေသးတယ္ ခြင့္ျပဳမွေဆာက္ခြင့္သမုတ္ခြင့္ရသတဲ့ အေတာ္ကို ရႈတ္တဲ့လုပ္ငန္းဘဲ သိမ္လွဴမည့္ဒါယကာမကို သြားၿပီးေျပားျပတယ္ လွဴမည့္သူကလည္း အခုေဆာက္ခ်င္လွပါရဲဲ႕ မလွဴရလွ်င္သူမွာေသေတာ့မွာပါ စသျဖင့္အေတာ္ကို ဆႏၵေတြျပင္းျပေနတာေပါ့ ....

အဲ့ဒီေန႕ကစၿပီး တက္လိုက္တဲ့ျပႆနာ ဘယ္ကစတက္လည္းဆိုေတာ့ လွဴမည့္သူက မွတ္ပုံတင္ေျပာက္ေနသတဲ့ အစိုးရကိုသိမ္ေျမဂရမ္ ေလွ်ာက္မည္ဆိုေတာ့ လုပ္မရျပန္ဘူး ဂရမ္အတြက္ကုန္က်ေငြလည္းမေပးႏိုင္ဘူး အဆင္ေျပေအာင္မိမိဘာသာ ေလွ်ာက္လိုက္မွဘဲဆိုၿပီး မိမိဘာသာ လူတစ္ဦးကိုအစားထိုးၿပီး ေလွ်ာက္လိုက္တယ္ ဆရာေတာ္ကလည္း အသက္ႀကီးၿပီေလ သူမေသခင္ သိမ္ေဆာက္လွဴဒါန္းတာကို ျမတ္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕သြားခ်င္ရွာတာေပါ့ ဒီလိုနဲ႕လုပ္လိုက္တာ ကုန္က်ေငြ ၁၇ သိန္းေက်ာ္ကုန္သြားတယ္ ဒါယကာမက တစ္ျပားတစ္ခ်က္မွ မလွဴေသးဘူး ဪ၊.. ေနာက္ေတာ့သူလွဴမွာ ထင္ပါရဲ႕ဆိုၿပီး ဆက္သြားေနရတာေပါ့ ....

အဲ..ခြင့္ျပဳမိန္႕က်လာေတာ့ လူစားထိုးထားတဲ့နာမည္နဲ႕က်လာပါေရာ ေဆာက္မည္ဆိုေတာ့ ဆရာေတာ္သမားေတာ္ေတြေလွ်ာက္ေတာ့ နာမည္ကေျပာင္းမရဘူးတဲ့ လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတြကိုသနားေသာ အားျဖင့္ ထဲ့ၿပီးလုပ္ေပးပါ သူတို႕ကအလွဴရွင္ေတြမို႕ပါ စသျဖင့္ဆရာေတာ္ကို ေလွ်ာက္ေတာ့ဆရာေတာ္က သိမ္ဒါယိကာအျဖစ္ေတာ့မရဘူး သိမ္ဝိဟာရဒါယိကာမအျဖစ္ဘဲရမည္တဲ့ အင္းဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ သူလုပ္ခ်င္တဲ့ အလွဴကို ကိုယ္ကဝိုင္းကူူေပးတာဘဲေလ ဒါနဲကသိမ္ေျမႏႈတ္ပြဲ သိမ္ေျမသမုတ္ပြဲေတြက်င္းပေပးတာေပါ့ ေငြေၾကးလည္းကုန္သြားတာ မူလအလွဴရွင္က အလွဴေငြမပါျပန္ဘူး ဘုန္းႀကီးကလည္း ေဆာင္ရြက္မည့္ဆရာ ေတာ္ေတြပင့္ထားတာ အပါး (၄၀)ေတာင္မ်ားႀကီးနဲ႕လုပ္ရတာ ေနကုန္ဘဲ မလြယ္ဘူးေလ ....

ဘုန္းႀကီးခမ်ာ မိမိစုထားတာေလးနဲ႕ အလွဴေငြကိုထည့္ၿပီးလွဴဒါန္းမႈလုပ္ကာ သိမ္သမုတ္ပြဲခ်ိန္႕ခ်ိန္႕သဲသဲ ေအာင္ပြဲဲလုပ္ၿပီးသြားေတာ့ သိမ္အမည္က'' သာသနာ့အာယုပါလကာရီတဲ့ '' အဲ့ဒီအခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးကို အလွဴေငြတစ္ျပားမွ မလွဴဒါန္းေသးဘူး သိမ္သမုတ္ပြဲသာ ၿပီးသြားတာ သိမ္ေဆာက္မည့္ဒါယကာမက တစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွမလွဴေသးဘူး ဪ... သူ႕အသိနဲ႕ေနာက္ေတာ့လွဴမွာပါေလ သူလွဴမည္ေျပားထားတာဘဲ....

ဒီလိုနဲ႕ တစ္လအၾကာ သိမ္အေဆာက္အဦေတာ့ ေဆာက္လုပ္မည္ထင္ပါရဲ႕

ဒါယကာမႀကီးကို ေခၚေျပားေတာ့ တျပည့္ေတာ္မ ေဆာက္မယ္ အုတ္မွာထားတယ္

ေအးေအးေကာင္းတာေပါ့..

ေက်ာင္းလာပို႕တာက အုတ္ (၁၇၀၀) ဘိလပ္က ၁၀လုံး ထုံးက အလုံး ၂၀ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႕ ေက်ာင္းကို လာပို႕ရွာတယ္ ဘုန္းႀကီးခမ်ာ ဘာေျပားရမွန္းမသိဘူး လိုေတာ့ထက္၀ယ္မွာတဲ့အခုေတာ့ အုတ္ျမစ္ဘဲဆိုေတာ့ ေလာက္ငမွာပါ ဘုန္းႀကီးကလည္း ေနာက္ေတာ့ အဆင္ေျပေလာက္ပါတယ္ဆိုၿပီး လကၡံရျပန္တယ္ ....

ကဲ ပနတ္႐ိုက္စၿပီး အိုးစည္ဗုံေမာင္းေတြန႕ဲ ကန္ေတာ့ပြဲက ၁၇ ပြဲမ်ားလိုက္တဲ့ပြဲ စၿပီးတူးၿပီလုပ္ငန္းစတင္တာေပါ့ ေစ်းေပါဆုံးေတြငွါးၿပီးခိုင္းလိုက္တာ ကိုယ့္႐ို႕ကားယား ေျမတူသူကိုလည္း ပိုက္ဆံအေျပမေျခ တူးရင္းနဲ႕ေျမတူးခမ်ာ တစ္ေန႕ရႏိုးႏိုးနဲ႕ ဒါနဲဲ႕ဘုန္းႀကီးကသနားလို႕ သူခမ်ာလည္းစားေရးေသာက္ေရးကရွိေသးတယ္ေလ လိုတာေျပားဆိုၿပီးလုပ္အားခေတြထုတ္ေပးရျပန္တာပ့ါ ဒါယကာမႀကီးကလည္း ေပးေတာ့ေပးတယ္ တန္ရာတန္ေၾကးမေပး...

ကဲကဲ အဆင္ေျပေအာင္ ဘုန္းႀကီးဘဲေပးလိုက္ပါ့မယ္ ဘုန္းဘုန္းတျပည့္ေတာ္မ ေငြမပါခဲ့လို႕ ေနာက္ေန႕ျပန္ေပးမယ္ ေခ်းဦး ေအးေအးရပါတယ္ ....

ေနာက္တစ္ပါတ္သာၾကာသြားတယ္ ေခ်းေငြကျပန္မေပး ေတာင္းျပန္လည္းခတ္တာကိုး ေနပါေစေတာ့ ေငြက မ်ားလာေတာ့ေတာင္းမိျပန္တယ္ ဘယ္ေန႕ကေခ်းေငြေလးျပန္ေပးပါဦး ဘုန္းဘုန္းလည္း သုံးစရာမရွိေတာ့လို႕ ေတာင္းေတာ့လည္း ဘုန္းဘုန္းကိုေပးၿပီးၿပီေလ ႏွစ္ခါမေတာင္းနဲ႕တဲ့သူကမွတ္မိတယ္ အဲဘုန္းႀကီးအမွားဘဲေလ သတိေမ့တက္သူကို သြားေခ်းမိတာကိုး သူကအေမ့ခံၿပီးျငင္းေတာ့လည္း ဘုန္းႀကီးခဗ်ာ လွဴတာဘဲေလ ကိုယ့္ေက်ာင္းအတြက္လုပ္တာဘဲ ဘယ္တက္ႏိုင္ပါ့မည္လည္း...

တစ္နစ္ၾကားေတာ့ သိမ္ၿပီးစီးသြားတယ္

ေအာင့္သက္သက္နဲ႕ ရပ္ကြက္ထဲမွာႂကြားတာၾကားခဲ့တယ္ သူသိမ္ေဆာက္တာ သိန္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ကုန္တယ္ စသျဖင့္ႂကြားလုံးကမ်ား၊ ဘုန္းဘုန္းဘတ္ကစိုက္ထုတ္ကုန္က်ေငြစစ္ၾကည့္ေတာ့ (***)သိန္း /
သိမ္အလႉအစ္မထဲ့ေငြက (****)သိန္း အားလုံးတစ္ကယ္ကုန္က်ေငြစာရင္းၾကည့္ေတာ့ သိန္း ၂၄၀ အလွဴအစ္မက သူလွဴတာဆိုၿပီးႂကြား အမ်ားေကာင္းမႈေတြ ကဗ်ည္းတက္ရေတာ့မည္ဆိုေတာ့ ကန္႕ကြတ္မႈေတြကမ်ားဒါဆို အကုန္လွဴပါလားဆိုေတာ့ မလွဴႏိုင္ဘူး သူ႕သိမ္ကို သူမ်ားေတြကဗ်ည္းထိုးတာမခံႏိုင္ဘူး ဆိုကာ ဘုန္းႀကီးရန္လုပ္ ဪ အလွဴက ေသာကေတြမ်ားပါလားေနာ္ ........

အလွဴထက္ ႂကြားလုံးေတြမ်ား နာမည္လိုခ်င္တာမ်ား ဂုဏ္လုပ္တာမ်ား တစ္ကယ္ေတာ့ အလွဴရွင္ေတြက ေသာကေတြမကင္ဘဲလာလွဴတာ ဒီတစ္ခါ ဘုန္းဘုန္းကို ေသာကေတြေပးေသာအလွဴ ...

"ဘုန္းႀကီးကလည္းျပန္ေျပာ ေဟာလိုက္တာ

ဒီမွာ ဒါယကာမႀကီး ဒါယကာမႀကီးလွဴတာ ဘုန္းႀကီးက ဒီကုသိုလ္ကိုရမွာမဟုတ္ဘူးေနာ္ "

"ဒါယကာမႀကီးလွဴတာ ဒါယကာမႀကီးကိုယ္တိုင္ ကုသိုလ္ေတြအကုန္ျပန္ယူသြားတာ"

"ဘုန္းႀကီးဆီမွာ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ဘူးဒါေၾကာင့္ ဒါယကာမႀကီးကို ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုတ့ဲစကား မေျပားႏိုင္ဘူး "

လွဴႏိုင္လွ်င္ျပတ္ျပတ္သားသားလွဴ ေသာကေတြေတာ့ မလွဴခဲ့ပါနဲ႕ ျပန္ယူသြားပါေတာ့.....

#chirstonawba

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 0.37% upvote from us for your 95 Partiko Points! Together, let's change the world!