သင့္အား ေႂကြးၿမီကင္းကင္း ခ်မ္းသာေစမည့္ အၾကံျပဳခ်က္ (၃) ရပ္

in myanmar •  3 months ago

... မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြတို႔ေရ ...
orca-image-852635482.jpeg
ကြၽန္ေတာ္သည္ စာဖတ္ဝါသနာအိုး တစ္ဦး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာတဝန္း႐ွိ ေဟာေျပာေရး
စာေရးဆရာ မ်ားစြာကို Online ေပၚမွ
႐ွာေဖြကာ Gmail ျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။
အဆက္အသြယ္ မ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ထို ဆရာ/
ဆရာမမ်ား ထံမွ ေအာင္ျမင္ေရးစာေပ ၊
တတ္က်မ္း၊ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရး အဆိုအမိန္႔
မ်ားစြာကို Gmail မွတဆင့္ ရ႐ွိခဲ့သည္မွာ
၃-၄ ႏွစ္မွ် ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ထိုစာမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္
သည္ အလံုးစံု မဖတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း
သာမန္ကာလွ်ံကာေတာ့ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဤေန႔မနက္တြင္လည္း မိမိ၏ gmail အား
ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ mail ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ပို႔ထားသည္ကို ေတြ႔႐ွိရပါတယ္။ ထိုအထဲမွ
ဆရာမ Natalie Ledwell ၏ mail ကို
ဖတ္ခဲ့ရာမွ ဘာသာျပန္ ပို႔စ္တင္ခ်င္စိတ္ ေပါက္
ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ပို႔ေပးထားေသာ mail
မွာ စာအားျဖင့္ အနည္းငယ္သာ ပါ႐ွိၿပီး
စိတ္ညႇိဳ႔အိပ္ေမြ႔ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ Short Movie
သံုးတြဲ ပါ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္မွ
ေအာက္ပါစာတို႔အား မွီျငမ္းကိုးကားရံုမွ်
ဘာသာျပန္ဆို ေရးတင္လိုက္ရပါတယ္။ ဓာတ္ပံုမ်ား
သည္လည္း Movie အား Screen Shot
႐ိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤပို႔စ္အား ေရးတင္
ရျခင္းျဖင့္ ဆရာမ နာတာလီး လတ္ဝဲလ္ အား
ဂုဏ္ျပဳေက်းဇူး အထူးတင္႐ွိပါသည္။

ဆရာမ နာတာလီး ေပးပို႔ထားေသာ mail ၏
ေခါင္းစဥ္မွာ #ကြၽန္မကို ေႂကြးၿမီမ်ားမွ လြတ္ကင္း
ေစသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈနိယာမ အၾကံျပဳခ်က္ ၃ ခ်က္

ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ဘဝကို အလွ်ံပါယ္ေပါႂကြယ္ဝျခင္း ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတတ္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈနိယာမကို အသက္သြင္း
ေပးမည့္ ကြၽန္မရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ ၃ ရပ္ ကို
ေျပာျပရမလား
ဟု ဆရာမ နာတာလီး လတ္ဝဲလ္
က အစပ်ိဳးထားပါတယ္။
ဒီအခ်က္မ်ားကို လက္မလြတ္ေစခ်င္ဘူးဟုဆိုကာ...

(၁) ႐ွင္းလင္းတိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခု
ခ်မွတ္ပါ။
Screenshot_2018_0909_072239.png
သင့္ကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ က
ဘာပါလဲ?
သင့္ဘဝထဲသို႔ သင္လိုခ်င္တာေတြကို ဖိတ္ေခၚဖို႔
တိက်ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ တစ္ခု သတ္မွတ္
ထားတာ ႐ွိပါသလား?

သင္လိုခ်င္တာကို တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္
သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ထားေသာအခါ ထိုအရာကို
ဆြဲေဆာင္ရယူဖို႔ ပိုမို လြယ္ကူေစပါတယ္။

(၂) သင့္မွာ ႐ွိတာကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ပါ။
Screenshot_2018_0909_072620.png
သင့္မွာ မ႐ွိတာေတြကို ေတာင္းတေနထိုင္ျခင္းထက္
သင့္မွာ ႐ွိၿပီးသား ႂကြယ္ဝမႈကိုသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတတ္
ေစရန္ သင့္စြမ္းအင္ေတြကို အာရံုစူးစိုက္ေစပါ။

ေက်းဇူးသိျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္ျခင္းသည္ ပိုမိုႀကီးမား
ေသာ အလွ်ံပါယ္ေပါႂကြယ္ဝျခင္းသို႔ ဝင္ေပါက္
ဆိုတာကို သတိရပါ။

(၃) သင့္ရဲ႕ မႂကြယ္ဝေစသည့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ယံုၾကည္မႈကို လႊတ္ထုတ္လိုက္ပါ။
Screenshot_2018_0909_072447.png
သင့္ႏွလံုးသားက ကမ္းေျခမွာ တိုက္အိမ္ႀကီးႀကီး
တစ္လံုး ေဆာက္ ေနထိုင္ခ်င္တယ္...သို႔မဟုတ္
ကမၻာလွည့္ အေပ်ာ္ခရီး ထြက္ခ်င္တယ္...
ဆိုပါစို႔။
ဒါေပမယ့္ သင့္ မသိစိတ္က ထိုအရာေတြကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု အစစ္အမွန္ ယံုၾကည္မႈ
မ႐ွိဘူးဆိုတဲ့ေနာက္ အေပၚက ႏွစ္ခ်က္ ႐ွိခဲ့ေတာင္
ထိုအရာေတြ ျဖစ္လာဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း
သင္ ဘယ္ေတာ့မွ ရ႐ွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ စၾကဝဠာထဲက
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ အလွ်ံပါယ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ေမတၱာ
ေတြ အားလံုး သင့္အား ႂကြယ္ဝေစမည္ဟူေသာ
ယံုၾကည္ခ်က္က အေရးပါလို႔ပါပဲ။

ခုေတာ့၊ တခါတရံမွာ (ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ မသိစိတ္
ထဲမွာ အတြင္းက်က်) ဒီ ကန္႔သတ္ထားေသာ ယံုၾကည္မႈေတြဟာ ကြၽန္မတို႔ လိုခ်င္၊ ေဆာင္ရြက္
ခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စြဲမက္ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကြၽန္မတို႔ မဖန္တီးႏိုင္ဘူး
ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ပါပဲ။

ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အျမင့္မားဆံုး
ေကာင္းျမတ္မႈကို အေထာက္အပံ့ မျပဳႏိုင္တဲ့ အပ်က္သေဘာဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေတြကို
မၾကာခဏ ဆိုသလို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစတာေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။

ဒီအရာေတြ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးေသာအခါမွာေတာ့
ကြၽန္မဟာ စိတ္ညႇိဳ႔အိပ္ေမြ႔ခ်ျခင္း ကို အသံုးျပဳ
ခဲ့ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ပါလဲ?

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ထိုအရာက သင့္ရဲ႕
မသိစိတ္ထဲသို႔ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဝင္ေရာက္သြားၿပီး
ျပႆနာအခက္အခဲ မပါ႐ွိဘဲ သင့္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ
ကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ အျမန္ဆံုး ကိရိယာ
တန္ဆာပလာတစ္ခု ျဖစ္လို႔ပါ။

ဒီေနာက္ပိုင္း စာမ်ားကေတာ့ စိတ္ညႇိဳ႕အိပ္ေမြ႔ခ်ျခင္း
ကို နားလည္သိျမင္ေစဖို႔ရန္ သူမရဲ႕
Hypnosis mp3 audio ေတြကို ေရြးခ်ယ္
နားဆင္ဖို႔ ေရးထားပါတယ္။

Hypnosis အေၾကာင္းမ်ားသည္ ေလးနက္
ေသာေၾကာင့္ ဤမွ်သာ တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္။
Screenshot_2018_0909_072537.png
ဘာသာျပန္သူ... Hein Khant Maung

MSC - 193
@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ဘယ္လမ္းလုိက္ရမွန္းမသိ ေယာင္လည္လည္ ျဖစ္ေနေတာ့ ေနရာမေရြ႕ျဖစ္တာက မ်ားေနၿပီ ကုိဟိန္းရ ☺

·

တက္မဲ့ရြက္မဲ့ေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူး မလားဗ်

Rule of attraction !

·

Law of attraction

·
·

Law and Rule of attraction. ☺☺☺

စိတ္​ ႇိ ု ့တ​ေတြ​ေတာ့ ျမင္​ဖူး တယ္​ ႐ိုး ႐ိုးႀကိးလို ့ ထင္​ရ​ေပမဲ့ ကိုယ္​ မလုပ္​ တတ္​

·

တတ္ကြၽမ္းသူ လုပ္သြားတာေတာ့ အလြယ္ေလး ထင္ရတာပဲ😁

စိတ္‌စြမ္‌းအားက အရာအရာကို ျဖစ္‌‌ေစနိုင္‌ပါတယ္‌။

·

စိတ္သည္ ေလာကကို ေဆာင္၏

တန္​ဖိုး႐ွိတဲ့အခ်က္​သံုးခ်က္​ပါ...စိတ္​ညိဳ႕အိပ္​​ေမြ႔ခ်တာဆိုတာစိတ္​၀င္​စားမိတယ္​...

·

ေလ့လာဖူးတာပဲ ႐ွိတယ္ ကိုယ္တိုင္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္မွဳ မ႐ွိေသးလို႔ပါ

ကိုယ္မွာရွိတာကို ေက်နပ္ျပီးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေလး က်င့္သံုးေနပါတယ္

You got a 7.80% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

You got a 12.01% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

Thank you so much for using our service! You were protected from massive loss up to 20%

You just received 8.40% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @billionairehein!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices

ရရိွထားတာကို တန္ဖိုးထားရမွာပါေလ

·

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဟိုဘက္ျခံက ျမက္က ပိုစိမ္းတယ္ ထင္တတ္ၾကပါတယ္

အက်ိဳးရွိတဲ့စာေပေလးေတြပါဘဲ ကုိဟိန္းေရ

·

အဲလို စာေလးေတြ ေရးေနခ်င္တာ အခ်ိန္မရလို႔သာ😁😁😁

စိတ္​ဟာ အရာရာကို လုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​စြမ္​း႐ွိတဲ့အရာ

တန္​ဖိုး ရွိပါတယ္​ဗ်ာ အခု လိုအႀကံ ညာဏ္​​ေပးတာ

·

တန္ဖိုး ႐ွိတယ္ ဆိုလို႔ ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်ာ

စိတ္သည္သာ အရာရာကို ဦးေဆာင္နိုင္၏။

·

အၿကံျပဳခ်က္ေတြက တကယ္လိုက္နာသင့္တ့ဲ အခ်က္ေတြပါဘဲ

·

တတိယအခ်က္ အခက္ဆံုးပဲ... ဒင္းေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ၾကတာပါ

​ေကာင္​းတယ္​ဗ်ာ..အာ့လိုမ်ားန်ားဘာသာျပန္​ပါဘဒို

·

ဟုတ္ပၿပီဗ်ား

အိပ္ေမြ႕ခ်တာ စိတ္ဝင္စားမိတယ္😊

·

အိပ္ေမြ႔ခ်တတ္ရင္ တရာတစ္ဆူ ျဖစ္ၿပီပဲ😁

စိတ္​သာ႐ွင္​​ေစာ ဆိုလား 😁😁

·

မွန္တာေပါ့ ညီ

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 14.41% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works