MSC ႏွင့္ ၾကာေလေလအေတြးစမ်ား

in myanmar •  7 months ago 

မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြတို႔ေရ...
image
ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ထဲ ထင္ျမင္မိတာေလး အခ်ိဳ႕
ေျပာပါဦးမယ္ဗ်...
ကြၽန္ေတာ္သည္ Steemit အသံုးျပဳ၍ စာေပေရးသား
ပို႔စ္တင္လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ ႐ွိပါေတာ့မည္။
ကြၽန္ေတာ္ ဝင္ေရာက္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္
Myanmar Steemit Community (MSC)
ကေတာ့ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ေနာက္ႏွစ္လေလာက္ဆို
ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မည္။

MSC ဖြဲ႔စည္းၿပီး ၆ လ ဝန္းက်င္ေလာက္တြင္ကား
အဖြဲ႔ဝင္ နံပါတ္မ်ားမွာ 250 ေက်ာ္ 300 နီးပါးေလာက္
႐ွိသြားခဲ့ပါသည္။ Online ေပၚတြင္ ထိုမွ်ေလာက္
စုစည္းမိခဲ့သည္မွာ အံ့ေလာက္စရာပင္ ျဖစ္သလို
ၿမိဳင္ဆိုင္တတ္ႂကြခဲ့ၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးထားကာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေစရန္
သင္းဖြဲ႔ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ ျပည္နယ္ တိုင္းအလိုက္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ၾကံစည္ခဲ့ၾကပါေသးသည္။
Steemit မွ ရ႐ွိေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ ပရဟိတအခ်ိဳ႕လည္း
ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ MSC သည္ ဂုဏ္ယူစရာ
ေကာင္းေသာ Online Community တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
မေမ့ႏိုင္ေကာင္းေသာ အရာမ်ားပါေပ...

သို႔ေသာ္ Steem ေဈး က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ စာေရးသား
ပို႔စ္တင္ၾကသူ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔
က်ဆင္းလာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာ
က်န္ပါေတာ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္၏ မေန႔က ပို႔စ္ တြင္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ေရးသားထားခဲ့ရာ MSC ၏ Admin တစ္ဦးျဖစ္ေသာ
ဦးစိုး @ansoe မွ ယံုၾကည္မႈရဖို႔ အခ်ိန္လိုေနေသး
ထင္ေၾကာင္း comment ေပးခဲ့ပါတယ္။
တစ္ကယ္ပဲ အခ်ိန္လိုအပ္ေသးတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါမလား...

လက္႐ွိအေနအထားကို ေထာက္ဆၾကည့္ရလွ်င္
MSC Pro သည္လည္း Link ခ်သူ အေရအတြက္
နည္းေနပါသည္။
ျပင္ပစီးပြားေရး လုပ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံေသာ္လည္း
စိတ္ဝင္စားစြာ ေဆြးေႏြးေပးသူမႇာ နည္းလွပါသည္။
MSC chat group တြင္လည္း chatting ဝင္သူ
နည္းလာၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္ထင္ကား....
ၾကာေလေလ ေသြးေအးသြားခဲ့ၾကေလၿပီ။
ၾကာေလေလ အေနစိမ္းသြားခဲ့ၾကေလၿပီ။
ၾကာေလေလ စည္းလံုးမႈ ပ်က္ျပားခဲ့ၾကေလၿပီ။
ဟူ၍သာတည္း....

ကြၽန္ေတာ္တို႔ MSC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္
ယံုၾကည္မႈ၊ စည္းလံုးမႈ၊ တတ္ႂကြမွဳ၊ ေႏြးေထြးခင္မင္မႈသည္ကား
Steem ေဈး အေပၚမွာပဲ အေျခခံၾကပါသလားဗ်ာ...
Steem ေဈး တတ္တတ္က်က် မေျပာင္းလဲဘဲ
႐ွိေနႏိုင္ၾကပါမလားဗ်ာ....

မိတ္ေဆြအားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ....

MSC - 193

@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Steem ေစ်းအေပၚအေျခခံတာေပါ့၊ စာေပေရးၾကတာက $ လိုခ်င္လို႔ေရးၾကတာေလ အဓိက စာေရးဆရာေတြမွမဟုတ္ၾကတာ

Posted using Partiko Android

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ $ လိုခ်င္တာ အမွန္ပါပဲဗ်ာ...
မိတ္ေဆြေတြႏွင့္ ခင္မင္မႈကိုေတာ့ steem ေဈး အေပၚ မူမတည္တတ္ပါဘူးဗ်😁

Posted using Partiko Android

  ·  7 months ago (edited)

ဦးမင္းေ႐းထားတာ မွန္ေနတာပ

ဦးေထြးေရာေပါ့လား😁

Posted using Partiko Android

😁

က်ေနာ့ အေတြးက မွားခ်င္လည္း မွားမွာေပါ့ေလ။ MSC က တျခားမွာ ရင္းနွီးမဲ့ အရင္းကို STEEM မွာပဲ ျပန္ရင္းလိုက္ပါလားဗ်ာ။ စတီးမစ္ကို ယံုၾကည္တဲ့သူေတြပဲဟာ ဆံုးရံႈးသြားလည္း အျပစ္တင္မဲ့ သူ မရွိေလာက္ပါဘူး။ ဒီၾကားထဲ ေစ်းတက္လာရင္ေတာ့ ေထာေပါ့။ :)

Posted using Partiko Android

Steem မွာ ရင္းစရာ ၾကံဉာဏ္ေလးမ်ား ေပးပါဦးကြာ

Posted using Partiko Android

က်ႊန္ေတာ္ကေတာ့ ေသြးမေအးပါဘူး စာမေရးျဖစ္ခ်င္ေနပါလိမ့္မယ္ က်ႊန္ေတာ့မယ္ Online မွာ ခင္ရေသာသူဆိုလို႔ MSC က အကိုေတြ နဲ႔ တစ္ျခားသူ အလြန္နည္းနည္ေလးသာ ရွိပါတယ္ေလ ။ဒီ႔အရင္က online က အသိေတာင္မရွိပါ ။ steemit သည္ က်ႊန္ေတာ္တို႔ကိုေတြ႔ဆံုေစရံုသာ ခင္မင္မွဳေတြ ယံုၾကည္မွဳေတြ ေႏြးေထြးတာေတြ ဘာေတြ အကုန္ က်ႊန္ေတာ္တို႔ဖာသာ တည္ေဆာက္ၾကတာပါ ။ ေစ်းႏွင္႔ လံုးဝမဆိုင္

ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်ာ... ဆက္လက္ေႏြးေထြး ခင္ႏိုင္ပါေစ

Posted using Partiko Android