Key To Secret (22)

in myanmar •  3 months ago

...မဂၤလာပါ...
orca-image-1529977165557.jpg_1529977165661.jpeg

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာ သူတို႔အေတြးအျမင္မ်ားရဲ႕
စြမ္းအားကို သိျမင္ရင္ သင္ဘယ္လိုေျပာနိုင္မလဲဆိုတာ
သိခ်င္လား။

 • သူတို႔ဘဝကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ။
 • သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို
 • သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုကို
 • သူတို႔ရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို
 • သူတို႔ရဲ႕ ဝင္ေငြကို

သူတို႔ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ တုန္ခါႏႈန္းမ်ားကို ဘယ္လို
ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာ သူတို႔သိရင္ သူတို႔ ဘဝ
နယ္ပယ္မ်ားရဲ႕ တစ္ခု၊ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ အားလုံးမွာ
အလွ်ံပါယ္ေပါႂကြယ္ဝျခင္းကို သူတို႔ ေတြ႕ႀကဳံခံစားရ
လိမ့္မယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဒီအရာကို သိထားပါ = ဒီထက္ပိုၿပီး ‘မသိတာ’
ရဲ႕ ဘယ္ေသာကကိုမွ သင္ေတြ႕ႀကဳံ ခံစားစရာ မရွိပါဘူး။
သင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူးဟု သ႐ုပ္ေဖာ္ေနျခင္း ကို ရပ္ပါ။
‘ထိန္းခ်ဳပ္မႈထဲျဖစ္တည္ျခင္း’ နဲ႕ ပတ္သက္တာကို
ကြၽန္မရဲ႕ အခမဲ့ဗီဒီယိုသင္တန္းမွာ ကြၽန္မပိုမိုၿပီး ရွင္းျပပါမယ္။

 • ၾကည့္ရႈရန္ ဒီ Link ကို ႏွိပ္ပါ။(ထိုအရာ တိုတိုေလးပါ
  သင့္အတြက္ အခမဲ့ သင္တန္းပါ)
  www.manifestationmiracle.com
  ထိုအထဲမွာ၊ တစ္စုံတစ္ဦးက သူတို႔ဘဝမွာ ‘ထိန္းခ်ဳပ္မႈ’ကို
  တန္ျပန္အခြင့္အေရးယူ အသုံးျပဳ လိုက္တဲ့အခါ ထိုအရာ
  တူသလိုထင္ရတာရဲ႕ ဘဝ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဥပမာမ်ား
  ေပးထားတဲ့ ကြၽန္မကို သင္ ေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။

ဒါေပမယ့္ ယခုအဖို႔ေတာ့၊ ဒီမွာ ကြၽန္မဘဝရဲ႕ နမူနာတစ္ခု …
ကြၽန္မျဖစ္ခ်င္သလို နည္းအတိုင္း ကြၽန္မဘဝကို ေနထိုင္ရန္
ႏွင့္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ဆုံးျဖတ္
ခဲ့တဲ့အခါ … တခ်ိန္လုံး ခြန္အားသုံး ႐ုန္းကန္ေနရျခင္းကို
ရပ္တန္႔ဖို႔ ကြၽန္မ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျပဳခဲ့တဲ့အခါ ..
… ကြၽန္မ ဘဝထဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပန္လည္ရယူ ခဲ့တယ္။
ပိုမိုအေရးပါစြာ၊ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းဗဟိုရ္ခ်က္
အဆင့္တစ္ခုမွာ ကြၽန္မ ေနာက္ထပ္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ရခဲ့တယ္
ဆိုတာကို ကြၽန္မရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္က သိျမင္ခဲ့ရတယ္။

ပထမဆုံးအႀကိမ္မွာေတာ့၊ ကြၽန္မရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားဟာ
ကြၽန္မဘဝနဲ႕ ပဲ့တင္ျပန္ေနခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ လုပ္ေဆာင္
ျပဳမူခ်က္မ်ားကို ကြၽန္မ ဆႏၵမ်ားျဖင့္ အနားကြတ္ထား
ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေနခဲ့တယ္။
သင့္ကိုေပးဖို႔ နမူနာတစ္ခု၊ကြၽန္မရဲ႕ တကိုယ္ရည္
ဆႏၵမ်ားက =

 • ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္
 • ေငြပိုမိုရရွိရန္
 • ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ ပီတိ ပိုမိုခံစားရန္
 • အျခားသူေတြကို ကူညီရန္ ႏွင့္
 • ေန႕တေန႕စီတိုင္းမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
  ထား ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အရာၿပီးေျမာက္ေစမႈ ဘဝတစ္ခု
  ရွင္သန္ ေနထိုင္ရန္

သင့္ ပန္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမ်ားကို အဲဒါနဲ႕
တူသင့္တယ္လို႔ ကြၽန္မ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါက
ကြၽန္မဟာမ်ား သက္သက္ရယ္ပါ။ ထိုအားလုံး က တသီး
ပုဂၢလ ဆန္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။
ခု ကြၽန္မ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ရခဲ့တယ္ ဆိုတာ သိျမင္ျခင္းက
ကြၽန္မ တကယ္လိုခ်င္တဲ့ အရာရာတိုင္း ကြၽန္မကို ေပးဖို႔
ႏွင့္ ‘နာခံ’ဖို႔ စၾကာဝဠာကို ဖိအား ေပးဖို႔ အႀကီးမားဆုံး
ေသာခ်က္မ်ားထဲကတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ … သင့္ဘဝမွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို သင္ ဘယ္လို
ဖမ္းဆီးအခြင့္အေရး ရယူမလဲ။

ဆက္ရန္.....
Screenshot_2018_0702_090559.png

Original Ebook ... Manifestation Primer
www.manifestationmiracle.com

Original Author ... Heather Matthews

Translated by Hein Khant Maung
orca-image-1529224864173.jpg_1529224864253.jpeg

MSC - 193
@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

နွစ္ေခါက္ သုံးေခါက္ေလာက္ဖတ္ျပီး ေတြးျကည့္ရတယ္ဗ်ာ။ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ေျပာရင္ေတာ့ ရဟႏၲာလုိ ပုဂၢဳိလ္မ်ိဳးေတြဆုိ အဲဒီလုိ စျကာဝဠာအထိ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

·

စိတ္သည္ ေလာကကို ေဆာင္၏ တဲ့ ညီေရ...

   

ကမာၻႀကီးနဲ႔ေတာင္ မကပါလား

·

You are a lord of universe!

လူသားစိတ္​ဆိုတဲ့အရာရွိတဲ့သူတိုင္​း ကို္​ယ္​မလုပ္​နိုင္​​ေပမဲ႔
စၾကၤာဝဠာတခုလံုးကိုထိန္​းခ်ဳပ္​နိုင္​တယ္​ဆိုတာယံုၾကည္​တယ္​
အသင္​ မိတ္​​ေဆြ​ေရာ ဘယ္​လိုထင္​ျမ​င္​ယူဆပါသလဲ အိုမိတ္​​ေဆြ...
ပံု-ဘဘယု( MSC)

·

I am a lord of universe!
And you?

တစ္ေခါက္ဖတ္လို့ သိပ္နားမလည္ဘူး ကိုဟိန္းေရ ၂ၾကိမ္ ၃ၾကိမ္ ဖတ္ရတယ္

·

ဖတ္ရင္း ေတြးရင္း ေလ့လာၾကည့္ပါ

Heather Matthews ပံုေလးလဲတင္ေပးပါဦးကိုဟိန္း ျမင္ဖူးခ်င္လို႔ပါဗ်

·
·
·

အရင္ေခတ္စာေရးဆရာမွတ္တာ ေလးစားစရာပါဘဲကိုဟိန္းေရ

Thank you so much for using our service! Congratulations! This round earned an ROI of 17.41% with total bids of: 0.814$

You just received 12.38% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @billionairehein!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices

ကိုဟိန္းက မူရင္း အရသာေပ်ာက္မာစိုးလို႔ အတိအက် ဘာသာျပန္ေပးတယ္ ဖတ္ရတာက် ေထာက္ေနေတ ခ်ိတ္ခ်ိဳးရဘူးေနာ္....ေခ်ာေအာင္ျဖဳတ္သင့္တာ ျဖဳတ္ပလိုက္ဘာ...ဟီး😍😍

·

စာအုပ္ထုတ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ျပင္ျဖည့္ေရးမလို႔ပါပဲ...
မူရင္းဆရာမ ကိုယ္တိုင္က ဝန္ခံထားပါတယ္ (စကားဆက္ေတြ ခ်န္ထားခဲ့တာကို)

You got a 7.76% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

You got a 9.83% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

အခ်က္​ငါးခ်က္​ကိုမ်ားမ်ားဖတ္​မိတယ္​...သ​ေဘာက်လို႔....

·

အဲဒီ ၅ ခ်က္ ျပည့္စံုရင္ ဘဝက ေနေပ်ာ္ၿပီဗ်ာ

ဘာသာျပန္ေတြ အလွမ္းေဝးေနတာ ၾကိဳးစားဖတ္ရအံုးမယ္

·

ဖတ္လိုက္ေတြးလိုက္ ဆိုရင္ နားလည္ေလာက္မွာပါ

အမွန္ပဲ ကိုဘီေရ ဘ၀မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုတာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားဖတ္ရႈ႕အားေပးရင္း--

·

ကိုယ့္ဘဝ ကို ကိုယ္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရမယ္ေလ...
ဟိုလႊဲခ် ဒီလႊဲခ် မရဘူး...

ကြကိုဆို ဖတ္​တတ္​မွာ ဟုတ္​ဘူး ​ေက်းဇူး ကိုဟိန္​း

·

ဖတ္ေပးလို႔ ေက်းဇူးပါ

Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

မတူကြဲျပား အယူအဆမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္နည္းလမ္းမ်ား စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္ ၿမိဳ႕ထဲကုိ ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ လမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိ မဟုတ္လား ကုိဟိန္းေရ ဆက္ ဆက္ အားေပးလွ်က္

·

လမ္းတို လမ္းေကာင္း
လမ္းေဟာင္းေကာင္း
အျမန္ေရာက္မယ့္လမ္း
ဒုကၡမေတြ႔မယ့္ လမ္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ...

နိပ္ဖူး ဒီထဲေရးထားတာဘဲ ဖတ္မ်ယ္

·

ဖတ္ဖတ္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဖတ္😁😁😁

Linkေလးညႊန္းတာေက်းဇူးပါကိုဟိန္း
ဝင္ၾကည့္လိုက္ပါ့မယ္

·

ပို႔စ္ စတင္ကတည္းက ေအာက္ဆံုးမွာ link ပါပါတယ္😁

You got a 3.82% upvote from @emperorofnaps courtesy of @billionairehein!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 6.82% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by billionairehein from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.