အညာ​ေစ်းတန္​း

in myanmar •  last year 

အညာဘုရားပြဲတခုရဲ႕​ေစ်းတန္​း​ေလးတခုပါ

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Good ပါတယ္​

  ·  last year (edited)

Good ပါ့ဗ်ာမိုက္​တယ္​

အညာကတမာ

Posted using Partiko Android

Ok

အညာ​ေစ်းတန္​းပစၥည္​းအစံုဘဲ....မိုက္​တယ္​...

Posted using Partiko Android

  ·  last year (edited)

ငယ္​ငယ္​က ဘုရားပြဲသြားရတာသတိယတယ္​​ေလ

ေပ်ာ္စရာ ျမန္မာ့ အေငြ႕အသက္အျပည့္ပါတ့ဲ ေစ်းတန္းေလးပါဘဲ သြားဝယ္ခ်င္လိုက္တာ

Posted using Partiko Android

ပခကၠဴဖက္​က ဘုရားပြဲပါ