♡ႏွလံုးသားက်ရွံုးခန္း♡

in #myanmar6 years ago (edited)

♡ႏွလံုးသား က်ရႈံးခန္း♡
image
ငါ့ ႏွလံုးသားက ေတာင္းတေနတယ္
ငါ့ ပါးျပင္ေပၚ ရြာက်လာမဲ့
မင္း ႏႈတ္ခမ္းက အနမ္းမိုးေတြကို...
မင္းအခ်စ္ေတြက မိုးေခါင္ေနမွေတာ့
ေႏြရာသီမွာ လမ္းေပ်ာက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္လို
ငါ့ႏွလံုးသားက ပူေလာင္အက္ကြဲေနၿပီ...
မင္းရဲ႕ အခ်စ္တံလၽွပ္ ေတြကိုမွ
အမွန္ထင္ၿပီး ဖမ္းဆုပ္မိခဲ့တဲ့ ငါ...
ဘဝဟာ ခါးၿပီးရင္ခါး
အခ်စ္မွာ မွားၿပီးရင္းမွားေနေတာ့
တစ္ခါေသဘူး ပ်ဥ္
ဖိုးနားမလည္ခဲ့တဲ့ ငါ...
အႀကိမ္ႀကိမ္က်ရံႉး ကိုယ့္ႏွလံုးသားကို
ကိုယ္ကိုတိုင္ ျပန္သတ္ခဲ့မိတယ္....။
image
@aungzin
MSC No. 242

Sort:  

အေရးအသားေကာင္းပါတယ္ bro အားေပးေနပါတယ္

ေက်းဇူးပါ😊

ေရးထားတာ goodတယ္ဗ်ာ

Thz u bro😊

အလန္​းႀကီးပါ​ဗ်ာ

😄Thz u👌

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67494.41
ETH 3517.60
USDT 1.00
SBD 3.15