♡ပန္းပိေတာက္♡

in #myanmar • 6 years ago

image
🐤အတာေႏြဦး ဥဩသံတို႔
က်ဴးတယ္ေလ့...က်ဴးတယ္ေလ့...

🌾ပင္တိုင္းယံျမင့္ ပိေတာက္ပြင့္တို႔
ဖူးတယ္ေလ့...ဖူးတယ္ေလ့...

🌾ေလေျပေဆာ့ျမဴး ပန္းပိေတာက္ရနံတို႔
ေမြးတယ္ေလ့...ေမြးတယ္ေလ့...

🌾ပိေတာက္ပန္းဖူး လူတိုင္းဆြတ္ယူ
ခူးတယ္ေလ့...ခူးတယ္ေလ့...

🌾ျမင္ျမင္သမၽွ ပန္းပိေတာက္ဝါတို႔
ထူးတယ္ေလ့...ထူးတယ္ေလ့...

🍃ေရာ္ရြက္ဝါေတြ ေျမမွၾကဲျဖဴး
လူးတယ္ေလ့...လူးတယ္ေလ့...

💦သႀကၤန္ခ်ိန္ခါ က်ေရာက္ခါနီး
လူတိုင္းရင္ထဲ အေတြးေတြနဲ႔မို႔
ျမဴးတယ္ေလ့...ျမဴးတယ္ေလ့...။💦💦💦
image
image

(ပန္းပိေတာက္ေတြ ပြင့္ခ်ိန္...6.4.2018/...
3:12AM...)😊

Sort:  

အား​ေပးခ့ဲပါတယ္​​ဗ်ာ က​ဗ်ာ​​ေလး​ေကာင္​းပါတယ္​...

Thz u😊

တယ္​​ေကာင္​းပါလား

😊👌👍

ဒုံးခ်င္းပုံစံကုိေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာပါဦး၊ လက္ရွိဒီအေရးအသားမ်ဳိး စိတ္ဝင္စားသူနည္းပါၿပီ၊ အားေပးပ့ါမယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာေသေသခ်ာခ်ာထပ္ေလ့လာပါဦးမယ္ခုလိုလာအားေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ😊

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64294.34
ETH 3494.87
USDT 1.00
SBD 2.54