*ကံကိုျပင္ပါ*

in #myanmar6 years ago

ကံကိုျပင္ပါ
Credit image from

လူတစ္ဦးႏွင့္ ကံဇာတာျခင္း မတူၾကေပ။တခ်ိဳ႕က ေမြးကတည္းက ခ်မ္းသာလာ ၾကသည္။တခ်ိဳ႕က မေမ်ာ္လင့္ပဲ ခ်မ္းၾက သည္။တခ်ိဳ႕သူမ်ားၾကေတာ့လည္း ဘယ္ ေလာက္ပင္ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား ခ်မ္းသာ မလာသူမ်ားလည္းရိွသည္။ဗုဒၶဘာသာ အယူအရ ကံဟူသည္ အလုပ္ဟု ယူဆႏိုင္ သည္။ကံတြင္ အတိတ္ကံႏွင့္ ယခုလက္ရိွ ပစၥဳပၸန္ ကံဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ အတိတ္ကံသည္ အတိတ္ဘဝက ျပဳလုပ္ခ့ဲ ေသာ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ ကံသည္ ယခုလက္​ရိွ လုပ္ေနေသာ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။မိမိ၏ ကံကို မိမိ ကသာ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။မည္သူမ် မင္းကေတာ့ ဘာျဖစ္ေစဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ထို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးေတြ ကံေကာင္းလိုက္တာဆိုၿပီး သူမ်ားကံကို မယွဥ္ပဲႏွင့္ မိမိ၏ ကံကိုသာ ျပင္သင့္ေပသည္။မိမိက ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ ခတ္မလြဲပင္။
Credit image from

ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ သက္ေတာ္ထင္႐ွား ရိွစဥ္အခါက အျဖစ္ အပ်က္တစ္ခုအား ဥပမာထား တင္ျပ လိုပါသည္။
ေကနိယနႇင့္ ဆႏၵာရမည္ေသာ ကုန္သည္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးတို႔သည္ ၿမိဳ႕သို႔ တက္၍ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ရန္ဟူေသာ အၾကံအစည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕သို႔တက္လာ၏။ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ငယ္မွာ မိုင္ေပါင္း မ်ားစြာကြာေဝး သည့္အတြက္ ၃ရက္ခန္႔ ခရီးႏွင္ရေလသည္။
သြားလာရာလမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ေကနိယမည္ေသာကုန္သည္မွာ တစ္လမ္းလံုးေသာက္စားမူးယစ္ ေပ်ာ္ပါး လ်က္ ခရီးသြားလ်က္ရိွၿပီး ဆႏၵာရ မည္ေသာကုန္သည္မွာမူ လမ္းတြင္ ရဟန္းတို႔အားေတြ႔လ်င္ ဆြမ္းကပ္လႉ၏။တံတားက်ိဳးေနသည္ကိုေတြ႔က ျပဳျပင္ခ့ဲ၏။လမ္း၌ ေရအိုင္ဗြက္အိုင္မ်ားေတြ႔ပါက ေျမ၊သဲတို႔အားဖို႔၍ျပဳျပင္ေလသည္။ ေညာင္ပင္ကိုင္းမ်ား ကိုင္းက်ေနသည္ကိုေတြ႔ပါကလည္း ေညာင္းကိုင္းမ်ားအားေထာက္၏။ထိုသို႔ျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးသည္ မတူညီေသာ စ႐ိုက္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခရီးႏွင္လာရာ သံုးရက္ေျမာက္ေသာရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္၏။သူတို႔ႏွစ္ဦး ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္လင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အဝင္တံခါး ပိတ္သြားေလရာ ၿမိဳ႕ျပင္ရိွ ဇရပ္၌ တည္းခိုရေလသည္။သူတို္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ အခ်ိန္လင့္မွ ေရာက္လာေသာ ခရီးအတူသြားလာခ့ဲသူ ရဟန္းတို႔လည္း ပါ၏။ထိုဇရပ္တည္းခိုေနစဥ္ တစ္လမ္းလံုး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္လာေသာ ဆႏၵာရအမည္ရိွေသာ လုလင္မွာ အျပင္းအထန္ ဖ်ားေလေတာ့သည္။တစ္လမ္းလံုးေသာက္စားမူးယစ္လာေသာ ေကနိယမည္ေသာ လုလင္မွာမူ မူးမူးႏွင့္ ဇရပ္တြင္မအိပ္ဘဲ ဇရပ္ေဘးရိွ ျခံဳထဲဝင္တိုးအိပ္ေလရာ မွ ၄င္းေခါင္းအံုးအိပ္ထားသည္မွာ ေငြထုတ္ႀကီး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အသျပာေထာင္ခ်ီ၍ ခ်မ္းသာသြားေလေတာ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္ျမင္ေသာရဟန္းတို႔သည္ အလြန္ အံျသ လ်က္ တစ္လမ္းလံုးေကာင္းေသာအမႈကိုျပဳလာသူဟာဖ်ားနာေနလ်က္ ေသာက္စားမူးယစ္ေနသူဟာ မည္သည့္အတြက္ အသျပာေထာင္ခ်ီေသာ ေငြထုတ္ႀကီးကိုေကာက္ရေလသနည္းဟု စဥ္းစားမရ ျဖစ္ကုန္ေလသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥအား ဘုရားမွသာသိႏိုင္လိမ့္မည္။ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းေတာ္ ေရာက္မွသာ ေမးျမန္းၾကမည္ဟု တိုင္ပင္ၾက၏။ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္အား ေလ်ာက္ထားေမးျမန္းၾကေလသည္။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားမွ ခ်စ္သားတို႔ ေကနိယမည္ေသာ လုလင္မွာ အတိတ္ဘဝက ကုသိုလ္ကံအဟုန္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ထိုသူ၏ဇာတာ မွာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္လ်င္ ႐ွင္ဘုရင္ ျဖစ္ရမယ့္ ဇာတာျဖစ္တယ္၊သို႔ေသာ္ လမ္းခရီးတစ္ေလ်ာက္ သူျပဳမူခ့ဲေသာ အကုသိုလ္ေတြေၾကာင့္ ကံအဟုန္မွာ ေလ်ာ့နည္း၍ အသျပာထုတ္မွ်သာရ၍ ခ်မ္းသာသြားျခင္းျဖစ္၏ ဟု ေဟာၾကားေျပာျပေတာ္မူေလသည္။ရဟန္းတို႔လည္း စႏၵာရမည္ေသာ လုလင္ပ်ဳိ အေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားေမးျမန္းရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားမွ ခ်စ္သားတို႔ စႏၵာရမည္ေသာလုလင္ပ်ိဳမွာ အတိတ္ဘဝက အကုသိုလ္ကံႀကီးမားလွေပတယ္၊သူ႔၏ဇာတာမွာ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္လ်င္ ေသေဘးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္၊သို႔ေပမယ့္ လမ္းခရီးတြင္ သူျပဳမူခ့ဲေသာ တံတားျပင္ျခင္း၊လမ္းျပင္ျခင္း အစရိွသည့္ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္သာ ကံဇာတာ အရိွန္ျမင့္တက္လာတ့ဲအတြက္ ေသေဘးမွ လြတ္၍ အျပင္းဖ်ားျခင္းမ်ွသာ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေတာ္မူေလသည္။ထိုအခါမွ ရဟန္းတို႔လည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္သြားျကေလေတာ့သည္။
Credit image from

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသည္ အတိတ္က ကံကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္မရိွေသာ္လညး္ လက္ရိွဘဝမွာ ေကာင္းေသာအမူကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ ကံဇာတာကို ျပင္ယူႏိုင္ေပသည္။လက္ရိွျပဳလုပ္ေသာကုသိုလ္ကံသည္လည္း ေနာင္သံသရာထိပါ ပါသြားႏိုင္သည့္အတြက္ ေကာင္းေသာအမူကိုျပဳလုပ္၍ ေကာင္းေသာကံကို ျပဳျပင္ယူၾကပါဟုတိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။.....။

@aungzin
MSC.242

Sort:  

ကံေကာင္းေအာင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႕မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး အကုသိုလ္ အလုပ္မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရပါမယ္။

အေကာင္းဆံုးေပါ့ခင္ဗ်ာ

ကံေကာင္းေအာင္ ေကာင္းတာပဲလုပ္ေတာ့မယ္

ဟုတ္က့ဲ

ကံဆိုတာ အလုပ္လို႔ ႀကားဖူးပါတယ္ဗ်ာ

ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မွာပါ

လူတိုင္းကံအေၾကာင္းကိုနားလည္ေအာင္ႀကဳးိစားသင့္ပါတယ္

ဟုတ္တယ္ေနာ္

အလုပ္ေကာင္းမွကံေကာင္းမည္

ဟုတ္ပါတယ္ခဗ်ာ

မွန္တာေပါ့ဗ်ာ ဒီေန႔လုပ္တာဟာမနက္ျဖန္အတြက္ပါဘဲ

ဟုတ္က့ဲ

အားေပးခ့ဲတယ္ေနာ္ bro

ေက်းဇူး bro

ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မွာပါ

ဒါေပါ့ 😁

ကံ​ေကာင္​း​ေအာင္​​ေတာ့ႀကိဳးစားရမွာ​ေပါ့ရွင္​။

ကံေကာင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားလုပ္ရင္အေကာင္းဆံုးပါ။တကယ္ေတာ့ကံဆိုတာအလုပ္ပါ

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66278.21
ETH 3557.49
USDT 1.00
SBD 3.14