☆ေတာ္လွန္ၾကစို႔☆

in #myanmar6 years ago (edited)

image
ဒီေန႔ဟာ တပ္မေတာ္ေန႔လို႔ သက္မွတ္ၾကပါတယ္
တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ march လ 27ရက္ေန႔
ဟာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ျဖစ္သင့္ပါတယ္...ဘာလို႔
လဲဆိုရင္ ဒီေန႔ဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို စတင္
ေတာ္လွန္တဲ့ေန႔ပါ...တပ္မေတာ္ တစ္ခုထဲက
ေတာ္လွန္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး...လွည္းေန ေလွ
ေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ
ေတြအားလံုး ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ေန႔ပါ...တပ္မေတာ္
ေန႔ဆိုတာကေတာ့ 1947ခုႏွစ္ Dec.26 ရက္ေန႔
ျဖစ္သင့္တာပါ...ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္ဟာ ဘန္
ေကာက္မွာ ေသြးေဖာက္ထုတ္ၿပီး ဖလားထဲထည့္
သစၥာျပဳၿပီး BIAဆိုတဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုစဖြဲ႕ခဲ့
တဲ့ေန႔ျဖစ္လို႔ပါ...။
image
image
စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ထင္ ေရးထားခဲ့တာေလး
တစ္ခုရွိတယ္...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘာကို ေတာ္လွန္ခဲ့သလဲ
ဆိုတာေလးပါ...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုတာနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ဆန္းကိုပဲ ေျပးျမင္မိၾကမွာပါ...ဟုတ္ပါတယ္ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘာကိုေတာ္လွန္ခဲ့သလဲလို႔ ေမး
ရင္ ဖက္စစ္ဂ်ပန္ေတြကို ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္ အဂၤလိပ္ေတြကို ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္လို႔ အမ်ားဆံုး
ေျဖၾကမွာပါပဲ...ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ေပါ့...ဒါပင္မဲ့
ဒါကအားလံုးသိၿပီးသား အေၾကာင္းအရာေတြပါ...
တစ္ခ်ိဳ႕မသိေသးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာ္လွန္ခဲ့တာေတြ
ရွိပါတယ္...ဘာကိုေတာ္လွန္ခဲ့သလဲဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ငယ္ငယ္ကအလြန္အပ်င္းထူတဲ့သူ
တစ္ေယာက္ပါ...အစားကိုလဲ အင္မတန္မက္ပါ
တယ္...ဒါပင္မဲ့ သူမ်ားခူးေကၽြးမွစားတယ္ သူ႔ဟာ
သူခူးမစားဘူး...အဲလိုအပ်င္းထူတဲ့အက်င့္ ႀကီးကို
ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာတဲ့ အခါမွာ ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္။
ဝိရိယ ေတြရွိလာခဲ့တယ္...သူ႔ကိုသူအျပစ္ျမင္ၿပီး
အဲအျပစ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲအျပစ္ေတြကို
မေကာင္းဘူးကြဆိုၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕စိတ္ေတြကိုေတာ္
လွန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာခဲ့
တယ္...ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ေနတာ
ထိုင္တာ သြားတာ လာတာ အင္မတန္စည္းကမ္းမဲ့
တဲ့လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္...တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္တဲ့အခါတံုးကဆိုရင္...
ဆံပင္ဘုတ္သိုက္ အညာသား ဝတ္ခ်င္တာဝတ္
တစ္ေယာက္ထဲစကားေတြေျပာ သူအခန္းထဲမွာဆို
ရင္ ပုဆိုးေတြဟာဟိုဒီ တို႔လို႔တြဲေလာင္းနဲ႔ ရႈပ္ပြေန
ၿပီး ဂ်ပိုးေတြကလဲအမ်ားႀကီး သူအခန္းထဲကို ဘယ္
ေက်ာင္းသားမွ မဝင္ရဲဘူး...သူ႔ေၾကာက္လို႔ေတာ့
မဟုတ္ဘူး အခန္းကညစ္ပတ္လို႔ အဲလိုဗရမ္းဗ
တာေနခဲ့တာ...စကားဆိုရင္လဲ သူေျပာခ်င္တာ
ေလၽွာက္ေျပာတာ လူ႔ဂြစာႀကီးေပါ့...အဲလိုအပ်င္း
ႀကီးၿပီး စည္းကမ္းမရွိခဲ့တဲ့ လူ႔ဂြစာႀကီး ေအာင္ဆန္း
ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လဲျဖစ္ေရာစည္းစနစ္က်
နစြာေနထိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေျပာဆိုခဲ့တယ္...သူ႔ကိုသူမ
ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကို သိၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္
ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ...။
image
ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီေန႔ဟာ
ေတာ္လွန္ေရးေန႔ တစ္နည္းအားျဖင့္တပ္မေတာ္
ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ကယ္တကယ္ ေတာ္လွန္ရမွာက ဘာလဲလို႔
ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ထဲက စြဲ
ျမဲေနတဲ့ အက်င့္ဆိုးေတြ အက်င့္ေဟာင္းေတြ စည္းကမ္းမရွိ
တာေတြ နည္းလမ္းအပိုေတြျဖစ္ေနတာေတြ အတၱ
နဲ႔ၾကည့္ေနတာေတြ မုဒိတာမထားႏိုင္တာေတြ
ကိုေတာ္လွန္ၾကရမွာပါ...တစ္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္
သတင္းစာ တစ္ေစာင္မွာ ဖတ္လိုက္ရတာေလး
တစ္ခုရွိတယ္...သားႀကီးေမာင္ေဇယ်ေရးထားတာ
ေလးပါ...ကြယ္လြန္သူ ဆရာႀကီးလင္းယုန္ေမာင္
ေမာင္ရဲ႕သားေရးထားတာေလးပါ.(ငေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ...အမွိဳက္ေတြေကာက္ၾကတဲ့...ငါ့ကိုယ္ငါ ေကာက္ၿပီး အမွိဳက္ပံုးထဲ လြတ္ပ
လိုက္တယ္...။).imageသူက သူ႔ကိုယ္သူ ေကာက္ၿပီး
အမွိဳတ္ပံုးထဲ ပစ္ခ်တယ္ဆိုေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ အ
မွိဳက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုက္တာပဲ...ကၽြန္ေတာ္တို႔
ကေရာ အမွိဳက္ေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား...အျပင္က
အမွိဳက္ေတြကို ေကာက္ၿပီး ပံုးထဲပစ္ခ်တာထက္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ထဲမွာေရာ အမွိဳက္ေတြ မရွိႏိုင္
ဘူးလား...ဘယ္လို အမွိဳက္ေတြလဲ ဆိုေတာ့
မေကာင္းတဲ့အက်င့္ဆိုးေတြ၊ စည္းကမ္းမရွိမႈေတြ၊
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မနာလို အမုန္းပြားတာေတြ၊အတၱ
ႀကီးတာေတြ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိတာေတြ၊
စတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အမွိဳက္ေတြကို ပံုးထဲပစ္ထဲ့ရင္း
ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂါတ္ ကိုေလၽွာက္လွမ္းၾကပါစို႔
လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုန္းခ်ဳပ္ပါတယ္...။
image
(အားလံုး မိမိရဲ႕ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြကို ေတာ္
လွန္ႏိုင္ၾကပါေစ...စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ ရွိ
ၿပီး ဘဝမွာေအာင္ျမင္မူေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။)
image
image
#credit Google image

Sort:  

​ေရးထားတာ​ေလး​ေကာင္​းတယ္​bro အဓိက မိမိကိုယ္​ထဲမွာရိွ​ေနတ့ဲ အက်င္​့ဆိုး​ေတြကို​ေတာ္​လွန္​သင္​့ပါတယ္​ ။ဖတ္​ရတာ​ဗဟုသုတရပါတယ္​​။ ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​။

Thz u bro👍

အင္း ဟုတ္သားေနာ္

I don't know what to say....thank for share great post @aungzin

​ေကာင္​းပါတယ္​ 👍

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66504.03
ETH 3578.30
USDT 1.00
SBD 3.03