☆အဆင့္အတန္း☆

in #myanmar6 years ago (edited)

imageကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း
မွာခဏခဏ ေျပာေနၾကတဲ့စကားတစ္ခြန္း၊ ၾကား
ေနၾကစကားတစ္ခြန္းရွိတယ္...။အဲဒါ ဘာလဲဆို
ေတာ့ "အဆင့္အတန္း" ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။နင္ကငါ့
ေလာက္အဆင့္အတန္းမရွိဘူး...ငါတို႔ကကိုယ့္အဆင့္နဲ႔ကိုယ္ေနတယ္...၊ငါတိုနဲ႔အဆင့္အတန္းတူလို႔လား...၊ငါ့သားနဲ႔နင့္သမီးက အဆင့္အတန္းခ်င္း
မတူဘူး...၊အဆင့္အတန္း မရွိတဲ့သူေတြနဲ႔မေပါင္း
နဲ႔ဆိုတဲ့ စကားသံေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမူေရး
နယ္ပယ္မွာ အျမဲၾကားေနၾကစကားသံေတြပါ။ကၽြန္
ေတာ္ငယ္ငယ္ကေတာ့ အဲ့ဒီစကားကိုသိပ္နားမ
လည္ခဲ့ဘူး။

ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာပဲ ျမင္ဘူးေနၾကားဘူးေနၾက
ဆိုေတာ့...သူေဌးေတြက ဆင္းရဲသားေတြကိုေျပာ
ေနၾကစကားေတြက...အဆင့္အတန္းဆိုတာ
ပိုက္ဆံရွိတာ မရွိတာလားေပါ့...ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူက
အဆင့္အတန္းရွိတယ္ ပိုက္ဆံမရွိတဲ့သူကအဆင့္
အတန္းနိမ့္တယ္ပဲထင္ခဲ့မိတယ္...။ေနာက္ပိုင္းအ
သက္ေတြႀကီးလာေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္းနားလည္
လာခဲ့မိတယ္...။အဆင့္အတန္းဆိုတာ ေငြေၾကး၊
ဥစၥာ၊ ဓန၊ ရာထူး၊ အတန္းပညာေတြျမင့္မားတာနဲ႔
မဆိုင္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္...။လူေတြကေတာ့အဲဒါ
ေတြျမင့္မားရင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားတယ္၊ အဲဒါ
ေတြနိမ့္ပါးရင္ အဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးတယ္ ဆိုၿပီး
ထင္ျမင္ယူဆၾကခ်င္ၾကတယ္...။ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔
ကေတာ့ အဆင့္အတန္းဆိုတာ လူတစ္ေယာက္
ေငြေၾကးခ်မ္းသာတာ မခ်မ္းသာတာ၊ ရာထူးရွိတာ
မရွိတာ၊ ပညာတတ္တာမတတ္တာေတြနဲ႔မဆိုင္ပဲ
အဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျပာအဆို အျပဳအမူ အ
ေနအထိုင္ေတြနဲ႔ပဲ ခြဲျခားပါတယ္...။
image
အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့သူေတြဟာ စကားေျပာဆိုရင္
မွန္မွန္ကန္ကန္ မေျပာ ဆိုတတ္ပါဘူး...။မုသား
ေျပာမယ္...လိမ္ညာလွည့္ျဖားၿပီး ေျပာဆိုတတ္ပါ
တယ္။အဆင့္အတန္း မရွိတဲ့သူေတြဟာ ခုတစ္မ်ိဳး
ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး ေျပာဆိုတတ္ပါတယ္...။အဆင့္
အတန္းမရွိတဲ့သူေတြဟာ လိုရင္တစ္မ်ိဳး မလိုရင္
တစ္မ်ိဳးေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္...။အဆင့္အတန္း
မရွိတဲ့သူေတြဟာ ကိုယ့္မွာမရွိတာကို ရွိသေယာင္
ႂကြားဝါေျပာဆိုတက္တယ္...။အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔စကားမွားေနရင္ေတာင္ ျငင္း
ခံုၿပီးအႏိုင္ရေအာင္ ေျပာဆိုတတ္တယ္...။အဆင့္
အတန္း မရွိတဲ့သူေတြဟာ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ
ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ေျပာဆို
တတ္ၾကတယ္...။အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့သူေတြဟာ
စကားအေျပာအဆိုကို ခ်ဳပ္တီးမွဳမရွိဘူး...ကိုယ္
ေျပာလိုက္တဲ့စကားက တစ္ဖက္သားအတြက္ နစ္
နာသြားမလားဆိုတာ ကိုမစဥ္းစားဘူး...။ေျပာခ်င္
တာကိုဇြတ္ေျပာဆိုေလ့ရွိတယ္...။အဆင့္အတန္း
မရွိတဲ့သူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္က ျဖဴစင္ရိုးသားမွဳမရွိပဲ
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတတ္ၾကပါ
တယ္...။ဘယ္အရာကိုမဆိုကိုယ့္ဘက္ကိုယက္တဲ့
လိပ္ေတြလို ျပဳမူေျပာဆိုတက္ၾကပါတယ္...။

အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့သူေတြဟာ မေတာ္ေလာဘနဲ႔
စီးပြားရွာေလ့ရွိတယ္...ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ
ရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္...။
ေငြရရင္ဘာမဆို လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြျဖစ္
တယ္...။အဆင့္အတန္း မရွိတဲ့သူေတြရဲ႕စိတ္ဟာ
အမွားအမွန္ကိုခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကဘူး...။
ကိုယ္လုပ္တာအမွန္ပဲလို႔ထင္တတ္ၾကတယ္...။
အဆင့္အတန္း မရွိတဲ့သူေတြဟာ ကိုယ့္အမွားကို
ဘယ္ေတာ့မွ ဝန္မခံတတ္ၾကဘူး...အဆင့္အတန္း
မရွိတဲ့သူေတြဟာ အမွန္တရားကို ဘယ္ေတာ့မွ
လက္မခံၾကဘူး ဇြတ္အတင္းျငင္းၿပီး အမွန္တရား
ကိုဆန္႔က်င္တတ္ၾကတယ္...။
အဆင့္အတန္းရွိသူ ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ အထက္က
ေဖာ္ျပထားတာေတြကိုေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္...။
သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာမဂၤလာတရားနဲ႔အညီေနထိုင္ျပဳမူ
သင့္ပါတယ္...။မေကာင္းတဲ့စကား မေကာင္းတဲ့အ
ျပဳအမူအေနအထိုင္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါ
တယ္...။ဘဝင္မျမင့္ပါနဲ႔ မာနမႀကီးပါနဲ႔ သူတစ္ပါး
ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ဖို႔လိုပါတယ္...။ကိုယ့္
ထက္ျမင့္မားသူနဲ႔ ေတြ႕ရင္ အတုယူသင့္တာယူ
ေလ့လာသင္ယူသင့္တာေတြ ေလ့လာသင္ယူရပါ
မယ္...ကိုယ့္ထက္နိမ့္ပါးသူနဲ႔ ေတြရင္လဲ စာနာနား
လည္ၿပီး ကူညီေဖးမသင့္တာ ကူညီေဖးမရပါမယ္။
ေလာကဓံ ကိုလည္းခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ေသာကၿငိမ္းေအးေအာင္ႀကိဳးစားႏုိင္ရပါမယ္...။
image
image
(အားလံုးစိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၿပီး ဘဝမွာ
ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ...။)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
@aungzin
MSC No. 242
#Google credit photo

Sort:  

လူ​တစ္​​ေယာက္​ရဲ႕စိတ္​​ေနစိတ္​ထားဆိုတာလူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ဆင္​့အတန္​းပါပဲ။Good writing;bro.

Thz u sis👍

ေက်းဇူး တရားကို အေလးထားရမယ္။ အေရးအသားေကာင္းတယ္ ဗ်ာ

ေက်းဇူးပါ😊

ေကာင္းတယ္ညီေရ ။ လူေတြရဲ႕ တကယ့္ အဆင့္အတန္းဆိုတာ သူတို႕ ရဲ႕ စိတ္ထား။ စိတ္ဓါတ္သာလ်င္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးထားတယ္။ အားေပးတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္အကို😊လာအားေပးတာေက်းဇူးပါဗ်

တင္​ျပပံုအ​ေရးအသား​ေလး​ေကာင္​းပါတယ္​

Thz u bro👌

ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ထားနဲ႕ေျပာဆိုျပဳမူဆက္ဆံမႈေတြဟာ ကိုယ့္အဆင့္အတန္း ကိုေဖာ္ျပပါတယ္။

Right👍👌

ဒီလို motivate လုပ္တဲ့စာမ်ိဳးေမွ်ာ္ေနတာၾကာၿပီဗ်ာ...

ဟုတ္👍ေက်းဇူးပါ😊

မွန္​တယ္​ ...
အဆင္​့အတန္​းဆိုတာ
လူ​ေတြရဲ႕ စိတ္​ေနစိတ္​ထားပဲ

👍Thz u bro👍

စိတ္ထားတတ္ဖို႕အေရးျကီးဆံုးပါပဲ

ဟုတ္ပါတယ္sis

Good တယ္​ဗ်ာအဆင္​့အတန္​းဆိုတာကိုျမင္​သာ​ေအာင္​​ေရးျပထားတယ္​

Thz u par😊

အားေပးေနပါတယ္ Bro

Thz u par😊

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66687.09
ETH 3585.96
USDT 1.00
SBD 3.04