တစ္စံုတခု

in myanmar •  last year 

တစ္ခုခုကို လိုခ်င္ရင္
တစ္ခုခုကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္တဲ႕
ဒါက တကယ္ေသခ်ာတဲ႔
နိယာမ တစ္ခုေလလား။
မစြန္႔လႊတ္ပဲေရာ
လိုခ်င္ေနတဲ႔ အရာကို
ရနိုင္မဲ႔ နည္းလမ္းမရွိေတာ့ဘူးလား။
ေနာက္ရလာမဲ႔ တစ္ခုခုက
စြန္႔လႊတ္လိုက္ရမဲ႕
တစ္ခုခုထက္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔
ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔လား။
ပိုင္ဆိုင္ထားျပီးသား
တစ္ခုခုဆိုတဲ႕ အရာေလးကိုလည္း
သံေယာစဥ္က မျပတ္သလို
ေနာက္ေရာက္လာမဲ႕
တစ္ခုခုေလးကိုလည္း
အရမ္းေကာင္းမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ရင္းႏွင့္
တစ္ခါတေလက်ေတာ့
ဖြတ္မရ ဓါးမဆံုးျပီး
ႏွစ္ခုလံုး လက္လႊတ္လိုက္ရတာမ်ိးေရာ
ျဖစ္ဖူးသလား။
တစ္ခါတစ္ခါ က်ေတာ့လည္း
လက္ထဲရွိေနျပီးတဲ႕
ကိုယ္နဲ႔ မအပ္စပ္တဲ႕ အရာေလးကို
အနာခံဖက္တြယ္ထားရင္း
ကိုယ္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မဲ႕
အရာကို လက္လႊတ္လိုက္ရတာလဲ
ျဖစ္ဖူးသလား။
ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
လူ႔အလိုေတာ့ နတ္မလိုက္နိုင္ပါဘူးေလ။it__2017__georgie_1___transparent_by_captain_kingsman16-dbptsx0.png
source

Author>>>@aungzawhtwe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ကိုယ္‌‌ဆုံး ျဖတ္‌ၿပီးသား လမ္‌းကို အ‌ေကာင္‌းဆုံး လုပ္‌တာ အ‌မွန္‌ကန္‌ဆုံးပါ။တစ္‌ခုကိုစ‌ေတးမွ လိုခ်င္‌တာရမယ္‌ဆိုလည္‌း စ‌ေတးလိုက္‌တာကို လြမ္‌းမ‌ေနပါန႔ဲ‌ေတာ့။

လြမ္းေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

မွန္တာေပါ့

ဘာေတြ မွန္ေနတာတုန္း။

ကုိးလုံးက်ည္နဲ႔ပစ္လုိက္တာေလ

မွန္ေသာစကားမ်ားပါ

ဟုတ္ကဲ႕ အန္တီ။

နတ္ကေတာ္ ဆိုရင္ လိုက္တယ္

ငမ္းး ေႀကာက္တယ္။

ျဖစ္တတ္ဘာေဒေလ

ျဖစ္ေနက်ေတဘာာ။