The Physician(2013)

in myanmar •  6 months ago

image
ဒီေန႔က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့
ဇာတ္ကားေလးအေၾကာင္းကေတာ့
ေဆးပညာကိုအရမ္းလိုလားတဲ့
လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕
အေၾကာင္းပါ။Settingsအေနနဲ႔
ကေတာ့ အဂၤလန္နိူင္ငံရဲ႕ေအဒီ၁၀၂၁
ေခတ္စနစ္မွာပါ။အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက
အဂၤလန္နိူင္ငံဟာ က်ြန္းစုေလးပဲ
ရွိပါေသးတယ္။ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္း
နဲ႔အခိုင္အမာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။
အစာေရစာလည္းအလြန္ငတ္မြတ္
ေခါင္းပါးပါတယ္။အခုအခ်ိန္မွာ
အေနာက္နိူင္ငံေတြဟာဘာေၾကာင့္
အရမ္းကိုတိုးတက္ေနရတာလဲ?
ဆိုတဲ့အေျဖကို ဒီဇာတ္ကားေလးကို
ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္သိနိူင္ပါတယ္။
ဇာတ္ကားအစမွာပဲ ဇာတ္လိုက္
မင္းသားRob Cole ရဲ႕အေမဟာ
အူအတက္ေပါက္ေရာဂါနဲ႔
ဆံုးပါးသြားပါတယ္။
ဘာသာေရးအယူသီးေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔
ခရစ္ယာန္ဘုန္ႀကီးေတြကသမား
ေတာ္ကိုၾကည့္ရႈခြင့္မေပးခဲ့ပါဘူး။
သမားေတာ္ေတြကိုစုန္းေတြလို႔
သတ္မွတ္ထားပံုပါပဲ။သူ႕ကိုေမြးစား
ခဲ့တဲ့သမားေတာ္ႀကီးကလည္း
အေသးအဖြဲေရာဂါေတြကလြဲလို႔
မကုတတ္ပါဘူး။တစ္ေန႔မွာ
သမားေတာ္ႀကီးဟာ ေဆးကုမွားျပီး
လူေတြရဲ႕ဝိုင္းရုိက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရလို႔
မ်က္စိကြယ္သြားပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္
ဂ်ဴးသမားေတာ္ေတြဆီသြားျပီး
မ်က္စိခြဲစိတ္လိုက္တဲ့အခါ မ်က္စိ
ျပန္ျမင္ရပါတယ္။Rob Cole
ဟာမ်က္စိခြဲစိတ္တဲ့ပညာကို အေရွ႕တိုင္းက
ပါရွားနိူင္ငံ(ယခုလက္ရွိအီရန္နိူင္ငံ)
မွာသင္ၾကားေပးနိူင္တဲ့သမားေတာ္
ႀကီးရွိတယ္ဆိုတာကို သိလိုက္ရပါ
တယ္။အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းကအဂၤလန္
ကေနပါရွားကိုေရာက္ဖို႔နွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး
သြားခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့မကုနိူင္ေသး
တဲ့ အူအတက္ေပါက္ေရာဂါ မ်က္စိ
ခြဲစိတ္ေရာဂါနွင့္တျခားအေသးအဖြဲ
ေရာဂါေတြကိုကုသနိူင္ရန္တတ္
ေျမာက္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပလြန္းတဲ့
အတြက္ပင္လယ္ကူးသေဘာၤတစ္စင္း
ိနဲ႔လိုက္သြားရပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္
သဲကႏၲာရတစ္ခုကိုေရာက္တဲ့အခါ
သူဟာဂ်ဴးလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အျဖစ္
ဟန္ေဆာင္ျပီးသြားမွရမယ္ဆိုတာ
သိလိုက္ရပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ မြတ္ဆလင္လူမ်ိဳးေတြက
ခရစ္ယာန္ေတြကိုဘာသာေရးအမုန္း
ေတြေၾကာင့္သတ္ေနတဲ့အခ်ိန္
မလို႔ပါ။ဘယ္ေလာက္ထိေတာင္
ေဆးပညာကိုလိုခ်င္သလဲဆိုရင္
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ထံုးစံ
အရလိင္အဂၤါရဲ႕အေပၚယံအရည္ျပား
ကိုျဖတ္ေတာက္ရတဲ့အထိသူလုပ္ခဲ့
ပါတယ္။ပါရွားကိုေရာက္သြားတဲ့
အခါမွာ နိူင္ငံေရးပဋိပခေတြေၾကာင့္
သူပုန္အဖြဲ႕က လုပ္ႀကံလိုက္တဲ့
ပလိပ္ေရာဂါ ကိုကုသေျဖရွင္း
ရွင္းခဲ့ရပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္မွာ
အူအတက္ေပါက္ေရာဂါကိုသိခ်င္
တဲ့အတြက္ လူေသ ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္ကို
ခြဲျပီးေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ပါရွား
မွာလူေသေတြကိုခြဲစိတ္ရင္
ပရေလာကသားေတြနဲ႔ဆက္သြယ္တာဆိုတဲ့
အယူရွိတာေၾကာင့္လူေသ
အေလာင္းေတြကိုခြဲစိတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ Rob Coleဟာ လူေသတစ္ေယာက္ကို
ဂူထဲမွာခိုးျပီးရင္ခြဲၾကည့္တဲ့အခါ
သူလက္ရွိသင္ေနရဲ႕စာေတြနဲ႔
တက္တက္ဆင္ေအာင္လြဲေနတာကို
ေတြ႕ရပါတယ္။အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ ဘာသာေရး
အစြန္းေရာက္ေတြက သူ႔ကိုဖမ္းဆီး
ခဲ့ပါတယ္။ကံေကာင္းတာနဲ႔
သူဟာအေတာ္ဆံုးေဆးေက်ာင္းသား
ျဖစ္လို႔ ပါရွားဘုရင္နဲ႔ရင္းနွီးတဲ့
ဆက္ဆံေရးရွိပါတယ္။ပါရွားဘုရင္
ကိုင္တိုင္အူအတက္ေပါက္ေရာဂါ
ျဖစ္တဲ့အခါ ကုသနိူင္မဲ့သူက
Rob Coleတစ္ေယာက္သာရွိတာ
ေၾကာင့္ ဘုရင့္ရဲ႕ရဲမက္ေတြဟာ
အစြန္းေရာက္ေတြဆီက Rob Coleကို
ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရယူျပီး ဘုရင့္ရဲ႕
အူအတက္ေပါက္ေရာဂါကိုကုသ
ေစခဲ့ပါတယ္။ Rob Coleဟာ
သဲကႏၲာရကိုသြားတဲ့လမ္းခရီးမွာ
Rebaccaဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးနဲ႔
လည္းရင္းနွီးေတြ႕ဆံုခဲ့ရာမွာသူတို႔
ခ်င္းခ်စ္ႀကိဳက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းအဂၤလန္နိူင္ငံကို
ျပန္သြားျပီးေဆးရုံတစ္ခုတည္ေထာင္
နိူင္ခဲ့ပါတယ္။
ဇာတ္ကားထဲမွာမင္းသားRob Cole
ရဲ႕ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈမရွိဘဲ
အယူအဆအမွားေတြကိုတိုက္ထုတ္
ကာေဆးပညာသမိုင္းရဲ႕စာမ်က္နွာ
အသစ္ကိုဖြင့္လွစ္နိူင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါ
တယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီဇာတ္ကားအရဆိုရင္
ဟိုအရင္တုန္းကတည္းကေဆးပညာ
ဟာအေနာက္တိုင္းထက္အေရွ႕တိုင္း
ကအရင္ထြန္းကားခဲ့တာပါ။ဒါေပမဲ့
ခုခ်ိန္မွာေတာ့အေနာက္တိုင္း
ေဆးပညာက ကမ႓ာကိုလႊမ္းမိုးနိူင္ေန
ပါျပီ။ဒါကလည္းသူတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕
အခုလိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြ
ေၾကာင့္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာ
ဒီဇာတ္ကားေလးကသက္ေသျပဆို
ထားပါတယ္။

တကယ္ကိုၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္ကား
ေကာင္းေလးျဖစ္လို႕လက္မလႊတ္ရ
ေလေအာင္ ညႊန္းဆိုလိုက္ရပါေတာ့
တယ္ခင္ဗ်ား။ ။
image
Credit Photos:Facebook
Written by:Aung Thar Kyaw
@aungtharkyaw
MSC-138

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ခုလည္း အေ႐ွ႕တိုင္းက သဘာဝေဆးဝါးေတြျဖင့္ အေနာက္တိုင္းက ဆရာႀကီး ျဖစ္ေနျပန္ပါၿပီ

·

ေျပာခ်င္တာ အဲ့ဒါေပါ့ဗ်ာ
သူတို႕ေတြက နည္းပညာေကာင္းေတာ့
ကိုယ့္ဆီက ကုန္ၾကမ္းေတြယူေနတာေလ

မၾကည့္ဖူးေသးဘူး ယခင္ကတည္းက မဟုတ္ဘူး အခုလည္း အေရွ႕တုိင္းက သဘာ၀အသီးအႏွံေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေနတာပါပဲ

·

ဟုပါတယ္ ဒါေပမဲ့ နည္းပညာက်အေနာက္တိုင္းေလာက္
မဖြံ႕ျဖိဳးေသးဘူး

က်ိဖူးတယ္

·

ဟုတ္ ေကာင္းတယ္ေနာ္

မၾကည္​့ဖူးဘူး....movie reviewအတြက္​​ေက်းဇူးပါ....

·

ဟုတ္အစ္မ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ပါ
တကယ္ေကာင္းလို႕ပါ

ညႊန္းတဲ႔သူက အရမ္းေကာင္းေတာ့ ဇာတ္ကားကုိ ျကည့္ျဖစ္ေအာင္ျကည့္ရေတာ့ မွာပါ။

·

ၾကည့္ၾကည့္ပါဗ်ာ တကယ္ေကာင္းလို႕ပါ

ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပဲ။

·

ဟုတ္တယ္ အစ္မ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ပါေနာ္

မိုက္​တယ္​ ​ေတာ္​တယ္​ ဇာတ္​ကားတကာၾကည္​့ရင္​ ​ေရးစရာစာရၿပီ
ဆက္​အား​ေပးပါ့မယ္​

·

ဟုတ္ အခုလိုအားေပးေတာ့လည္းအားတက္စရာ
ုဖစ္ရပါတယ္