``လက္သန္းျဖတ္ခ်င္သူေတြေျဖပါ´´

in #myanglish4 years ago

image
ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း၊ မခင္ၾကည္၊ ေအာင္ဆန္းဦး၊
​ေအာင္ဆန္းလင္း၊
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆိုတဲ့နာမည္ေတြကို
မင္းငယ္ငယ္ကၾကားဖူးခဲ့သလား ???

သိမ္ျဖဴ ​ေဟာ္ကီကြင္း၊
အဲဒီေနာက္ေရႊတိဂံုအေနာက္မုခ္ေျပာင္း၊
တတ္သိပညာရွင္ေတြဝန္းရံျပီး
လူငါးသိန္းေက်ာ္တက္ခဲ့တဲ့ လူထုအစည္းအေဝး
အေၾကာင္း..
မင္းတစ္စြန္းတစ္စသိခဲ့သလား ???

"တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲအျမန္ဆံုးက်င္းပေပး" ဆိုတဲ့
ထိေရာက္ျပတ္သားေသာေၾကြးေၾကာ္သံဟာ
သူ႔တစ္ေယာက္ထဲဆီကစထြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ
မင္းသတိထားမိခဲ့သလား ???

နိုင္ငံေတာ္အားေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူလိုသူမ်ား၏
​ေဘးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ ဆိုတာၾကီးကို
သံုးျပီး လူထုလြတ္ေျမာက္ေရးကိုသာဦးစားေပးခဲ့တဲ့သူ႔ကို တစ္ဖက္သတ္ ​ေနအိမ္အခ်ဳပ္ခ်လိုက္တဲ့
အေၾကာင္း..
မင္းေလ့လာဖူးသလား ???

*ငုနဲ႔ပိေတာက္ေႏြမွာလွိဳင္ခဲ့ျပီ။
စုနဲ႔ခေမာက္ေမမွာနိုင္ခဲ့ျပီ။ လို႔ေျပာစမွတ္ျပဳရတဲ့
စုနိုင္မွခ်မ္းသာတဲ့ပြဲ ၁၉၉၀ မွာတကယ္ျဖစ္ခဲ့တာ
မင္းတစ္ေယာက္မွတ္သားခဲ့ဖူးသလား ???

ကပၸိယ၊ ေဖကံေကာင္း၊ ဦးျဖိဳး၊ ျခင္က်ား(မအူပင္)၊
​ေကတုနီလာ၊ ဖိုးရွဳပ္ အစရွိတဲ့နာမည္ပုန္း
ကေလာင္ဝွက္အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးျပီး..
မိန္းမသားတစ္ေယာက္ကို ေခ်ပခြင့္မေပးဘဲ-
တစ္ဖက္သတ္ ျပစ္တင္ရွဳတ္ခ်ခဲ့တဲ့..
​ေအာက္တန္းအက်ဆံုး၊ အစုတ္ပဲ့ဆံုးေခတ္တစ္ခု
ဗမာျပည္မွာထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္း ရာဇဝင္ကို
မင္းေစ့ငုၾကည့္ဖူးသလား ???

ပါဠိဘာသာကိုထမင္းစားေရေသာက္ေျပာနိုင္ျပီး..
​ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ ပေရာ့စတိတ္ကင္ဆာ
ျဖစ္ရွာတဲ့ သူ႕ခင္ပြန္းရဲ႕ေနာက္ဆံုးေန႔ေတြမွာ-
တာဝန္မေက်နိုင္ခဲ့တဲ့မုဆိုးမၾကီးဟာ..
သားနွစ္ေယာက္ကိုလည္းစြန္႔ခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို
မင္းကိုတစ္ေယာက္ေယာက္ကေျပာဖူးသလား ???

ကမာၻေက်ာ္ ဒီပဲယင္းနိုင္ငံေတာ္လူသတ္မွဳမွာ..
သူထြက္မေျပးဘဲ
အေသခံဖို႔လုပ္လို႔ ငယ္သားေတြအတင္းကယ္ထုတ္ခဲ့
တာေၾကာင့္
အသက္နဲ႔ခႏၶာအိုးစားမကြဲဘဲ..
ကေန႔အထိအသက္ရွင္ခြင့္ရေနတာကို
မင္းဆိုသူ႔လိုေသြးျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ျဖတ္သန္းနိုင္မယ္ေတြးသလား ???

အိမ္ကိုျပင္ခြင့္မေပး၊
အိမ္ေပါက္ေဟာင္းေလာင္းထဲကေန အျဖဴတစ္ေကာင္ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ကိုထည့္သြင္း အျပစ္ရယ္လို႔
အတင္းသတ္မွတ္။
တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္နဲ႔ခ်ဳက္ရက္ကိုတိုး။
အဲသလိုအျဖစ္ဆိုးကို
မင္းသာဆို..ခံနိုင္ရည္ရွိေနမယ္ထင္သလား ???

အသက္က (၇၀) တန္း၊ ခရီးကမိုင္ေထာင္ခ်ီ၊
ေန႔နဲ႔ညဆက္ ညနဲ႔ေန႔ဆက္
စစ္ဖိနပ္ေအာက္ကတိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္
​ေရာင္နီနဲ႔မိုးေသာက္ဖို႔အတြက္..
သူ႔ဘဝနဲ႔သူ႔ခြန္အားအစြမ္းကုန္ထုတ္သံုးခဲ့တဲ့
လုပ္ရပ္ကို..
မင္းယွဥ္နိုင္မယ္လို႔စိတ္ၾကီးဝင္ေနသလား ???

ဒီမွာအေပါင္းအသင္းေရ..
တစ္ရက္တစ္ေလ မနက္ေလးနာရီေလာက္ထ၊
ရပ္ကြက္ရံုးကိုသြား၊
နာရီနည္းနည္းေလာက္မတ္တပ္ရပ္၊
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မဲျပားေတြေပၚတံဆိပ္ခတ္လို႔၊
မွင္စြန္းသြားတဲ့မင္းလက္သန္း..
မွန္ပါတယ္ဂုဏ္ယူဖြယ္အတိဆိုတာ ...

ဒါေပမယ့္
အဲဒီမွင္စြန္းတဲ့လက္သန္းဟာ

  • ဒီအဖြားအိုေလးကိုေစာ္ကားဖို႔ ပါမစ္မဟုတ္။
  • ဒီအမ်ိဳးသမီးၾကီးကိုပုတ္ခတ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔မဟုတ္။
  • ဒီမုဆိုးမၾကီးကိုဆဲဆိုဖို႔ အခြင့္အေရးမဟုတ္။
  • ဒီေခါင္းေဆာင္ကိုေျခရာတိုင္းဖို႔-
    . ဘဝင္လက္မွတ္မဟုတ္ ဆိုတာေလာက္ေတာ့..
    မင္းသိေစခ်င္တယ္။

ဘာလဲ၊
မင္းလက္သန္းကိုျဖတ္ခ်င္လို႔လား ???
လုပ္လိုက္ေလ၊
မင္းတစ္ေယာက္ လက္သန္းျပတ္တဲ့ဒုကၡိတေတာ့
ျဖစ္မယ္၊ အဲဒါအျပင္ ဘာေကာင္မွေတာ့..
ျဖစ္လာဖို႔အေၾကာင္းမျမင္။
image
မင္းသိထားဖို႔က
မင္းေရာငါပါ ဘာေကာင္မွမဟုတ္ၾကဘူးေလ။
ကိုယ့္အဆင့္ကိုယ္သိပါကြာ။
အနိမ့္ဆံုးေတာ့ ဘဝင္ရူးမျဖစ္ဘူးေပါ့ ... ။

Sort:  

လက္သန္းေတာ့ မျဖတ္ဘူး ဆက္အားေပးမယ္

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by minmin20281 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ျဖတ္ရင္နာမွာေပါ့

အနိမ့္ဆံုးေတာ့ ဘဝင္ရူးမျဖစ္ဘူးေပါ့ ... ။

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19280.19
ETH 1322.42
USDT 1.00
SBD 2.44