စာမရေးတာအတော်ကြာ

in #myanamrlast year

စာမရေးဖြစ်တာအတော်ကြာပြီ

စာဖတ် ပရိတ်သတ်တို့အတွက်

ပြန်လာမည့် အချိန်ခါတွင်

ဘာသာရေးအတွက် စာများများ

လေ့လာခဲ့ပြီ

အားလုံးကို ခင်ပါတယ် ဘုတ်တွေပေးရင် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါစို့............

![FB_IMG_1575559082813.jpg](UPLOAD FAILED)

![FB_IMG_1574074961639.jpg](UPLOAD FAILED)