Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Görün bu çocuğu görün. Bakmayın rep puanına böyle ses kimde var. Böyle mixed voice kimde var. Popülist olmayın bukadar eyy Steemit.

·

Ahahahahaha duymadılar

·
·

yabancılar ne anlasın türküden sen ingiliççe bişiler at.

·
·
·

Bak hep mantıkçı çıktığın için o testte... Ne kadan da mantıhlı.