Sort:  

Mooi! Zowel de muziek als de afbeelding.

Wat heb je gedaan dat je een rode 1 achter je naam hebt? Ik heb het idee dat het geen beloning is.

ik snap het ook niet: er staat dat ik op een blacklist sta van minnowbooster.?
Begrijp er niks van, ik geloof dat ik toen ik net met steemit begon een paar jaar geleden, een keer een plaatje van een t-shirt ontwerp van me erop heb gezet, en dat vonden ze reclame / oneigenlijk gebruik. Vreemd dat ze dat nu plotseling als een rood iets achter mijn naam zetten. Dat Minnowbooster is sowieso niet okee, ik heb toen via discord proberen uit te leggen wat er aan de hand was maar werd daar toen volkomen geschoffeerd door die lui, die blijkbaar denken dat zij de baas van steemit zijn. IK weet verder ook niet wat ik ermee moet.
Wel irritant....

Ik vond het al vreemd. Past niet bij je.

O, en het is ook alweer weg. Staat beter lol

Ja, vreemd gedoe, misschien hebben er wel meer mensen geklaagd...

Hi vjbasil.
Your jobs are beauriful
My greetings

Posted using Partiko Android

Tiempo sin saber de ti.

Posted using Partiko Android

That's a lovely album cover as well.

Well done. Thank you very much, I really liked everything.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37959.48
ETH 2052.04
USDT 1.00
SBD 5.37