Tatlong Araw ng Tugtugan sa MSU-IIT, ILIGAN CITY [With English translation]

in #music3 years ago (edited)

Tatlong Araw ng Tugtugan sa MSU-IIT, ILIGAN CITY

Three days of Non-stop Music in MSU-IIT, ILIGAN CITY


Sa nalalapit na araw ng pag-ibig, tayo'y makinig ng mga kantang sa ati'y magpapa-ibig.

For the Day of Love is forthcoming, let's listen to the songs that will make us fall in Love.Ang okasyon na ito ay handog sainyo ng Cultural Development Office at sa tulong ng Kataastaasang Sanggunian Ng Mga Mag-aaral (KASAMA). Kasama ang grupong "Echoes", mga talentadong studyante sa Mindanao State University - Iligan Institute of technology (MSU-IIT) at iba pang banda mula sa iba't ibang kolehiyo. Tayo'y makinig ng mga kantang Orihinal na gawa ng mga Pilipino.

This ocassion is brought to you by the Cultural Development Office with the help of Kataastaasang Sanggunian Ng Mga Mag-aaral (KASAMA). Including the group Echoes, group of talented students from Mindanao State University - Iligan Institute of Technology (MSU-IIT) and many more bands from different colleges. Let's listen to the songs that are Originally made by Filipinos (OPM).

Sa partisipasyon ng MSU-IIT sa 2018 NATIONAL ARTS MONTH, lahat ay inaanyayahang lumahok at pumunta upang tangkilikin at masuportahan ang ating sariling musika. Patuloy nating damhin at sariwain ang kultura natin sa Sining ng Musika.

As MSU-IIT takes part in the celebration of 2018 NATIONAL ARTS MONTH, everyone is invited to come and let's all support our own music. Let's feel and refresh our culture in the art of music.

Napakagandang araw upang magsaya. Sabay po nating salubungin at ipagdiwang ang Pambansang Buwan ng mga Sining.

What a beautiful day to have fun. Let's all welcome and celebrate the National Arts Month.

Photo Courtesy: Kataastaasang Sanggunian ng mga Mag-aaral (KASAMA), MSU-IIT

Halina at makisabay sa Tatlong araw ng Tugtugan sa MSU-IIT, Iligan CIty kasama ang mga bandang galing sa ibat-ibang kolehiyo simula February 7-9, 2018.

See you there! Let's listen to the songs presented to you by different bands from different colleges only here at the "Tatlong Araw ng Tugtugan" in MSU-IIT, Iligan City on Feb 7-9, 2018.

I'm sorry for my translation, it's difficult for me it since it involves tagalog that are difficult to translate in english especially if you're not an expert lol. Thanks for understanding, I'm very open to constructive criticism and feedbacks.


Watch videos from the event here: [1] and [2]


THANK YOU FOR STOPPING BY!

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

You got a 0.95% upvote from @allaz courtesy of @shairanada!

This post has received a 3.65% upvote from thanks to: @shairanada.
For more information, click here!!!!
Send minimum 0.050 SBD|STEEM to bid for votes.


Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper by clicking following links: 10SP, 100SP, 500SP, 1000SP or Another amount