[EN]Cenobite musical cubby. Winter without snow #1. [PL]Muzyczna kanciapa Cenobitów. Zima bez śniegu #1

in music •  2 years ago Hello, dear Steemians. This is the first edition of the musical cubby, which in theory will be a project aiming to share with the wider group of listeners music pieces that Pinhead himself digs from the depths of the Internet. Each of us has a longer or shorter "contact" with various artists and their work on daily basis. Personally, my tested way is to go through the youtube site [to randomly find a new tracks] in search of new music experiences and inspirations. Thanks to this method, I discovered many great artists whom you know very well, sometimes less, and sometimes you never even heard about them. I would like to share it with a larger group and give inspiration, excite emotions, put in a stupor and let to extend the horizons, because music is - even if we do not want and deny it - an inseparable element of our everyday life. I will not limit myself to only Polish artists. You will find here all styles, nationalities and languages, genres and music pace :) I invite you to expand your tastes. [in my music database there are 3000+ songs for a dozen or so days of listening without interruption so everyone will find something for themselves].

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Witam Was szanowni Steemianie. Jest to pierwsze wydanie muzycznej kanciapy, która w założeniu będzie projektem, mającym na celu dzieleniem się z szerszym gronem słuchaczy kawałkami muzycznymi, które wygrzebuje sam Pinhead z czeluści internetu. Każdy z nas codziennie ma dłuższy lub krótszy "kontakt" z przeróżnymi artystami oraz ich twórczością. Osobiście moim sprawdzonym sposobem jest przemierzanie serwisu youtube [at random co się nawinie] w poszukiwaniu nowych doznań i inspiracji muzycznych. Dzięki temu sposobowi odkryłem wielu wspaniałych artystów, których sami znacie bardzo dobrze, czasem mniej, a niekiedy nigdy o nich nawet nie słyszeliście. Chciałbym się tym podzielić z większym gronem i dać natchnienie, wzbudzić emocje, wprawić w stupor i pozwolić poszerzyć horyzonty, bo muzyka jest - nawet jeśli nie chcemy i temu zaprzeczamy - nieodłącznym elementem naszej codzienności. Nie będę się ograniczał do jedynie polskich artystów. Znajdą się tutaj wszelkie style, narodowości i języki, gatunki i muzyczne tempa :) Zapraszam do poszerzania swoich gustów. [w mojej bazie muzyki jest 3000+ utworów na kilkanaście dni słuchania bez przerwy więc każdy znajdzie coś dla siebie].

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Swiat wg Nohavicy - Pochód zdechlaków (Jaromír Nohavica) - about author [click]

2. Булат Окуджава - Молитва - about author [click]

3. Behind Blue Eyes - Limp Bizkit - about author [click]

4. Betoko - Raining Again (Original Mix) - about author [not much on wiki - anyone want to share links?]

5. Carmen Miranda - I Yi Yi Yi Yi I Like You Very Much - about author [click]


Hope you will enjoy it. More in next edition of Cenobite musical cubby.
---------------------------------------------------------------------------------
Mam nadzieję, że się podobało. Więcej w kolejnej edycji muzycznej kanciapy Cenobitów.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!