Co słychać? #2 - Playlista do drogi. What are you listen to? #2 - Road's playlist [PL/ENG]

in #music2 years ago

PL:

Tym razem druga odsłona mini-cyklu z piosenkami przewijającymi się w moich playlistach. Pierwsza z tłumaczeniem na język angielski, za wszelkie błędy gramatyczne i stylistyczne z góry przepraszam. W dzisiejszej odsłonie kilka piosenek idealnych do dłuższych podróży samochodowych i nie tylko. Zapraszam.

1. Toto - Rosanna [1982]

Na początek Rosanna z repertuaru grupy Toto. Superprzebój z fenomenalną partią perkusji Jeffa Porcaro (inspirowaną Fool in the Rain z repertuaru Led Zeppelin i Home at Last od Steely Dan), która doskonale wyznacza kierunek, w którym zmierza utwór. Do tego doskonałe klawisze, świetne przejście i niezwykle chwytliwy refren, znakomite solówki na syntezatorze, gitarowa oraz na pianinie. Jedna z perełek muzyki rockowej.

2. Daft Punk - Give Life Back to Music [2013]

Random Access Memories to doskonały album z jednym z największych przebojów ostatnich lat - Get Lucky. Muzyka disco-funkowa przeżyła za sprawą francuskiego duetu Daft Punk swoiste odrodzenie. W mojej składance znalazło się miejsce dla otwierającego album - Give Life Back to Music. Charakterystyczna linia gitary Nile'a Rodgersa z grupy Chic, wokale przepuszczone przez vocoder i oczywiście ta atmosfera relaksu... Przede mną tylko szeroka droga, zachodzące słońce i płyta w odtwarzaczu.

3. The Allman Brothers Band - Ramblin' Man [1973]

Kolejna piosenka to kompozycja Dickey Bettsa, gitarzysty The Allman Brothers Band z autobiograficznym tekstem jego autorstwa. Wszechobecny duch muzyki country (a jak wiadomo to najlepsza muzyka do podróżowania) i southern rocka ze świetnymi harmoniami gitar i klawiszami. Przy okazji stała się z jednym z ostatnich utworów, w których swój wkład miał basista grupy Berry Oakley, który zginął w wypadku motocyklowym miesiąc po nagraniu utworu, w listopadzie 1972 roku w wieku 24 lat.

4. Eric Clapton - Lay Down Sally [1977]

Pozostając w tematach muzyki country czas na Lay Down Sally pochodzącą z albumu Slowhand Erika Claptona. Inspirowana przez amerykańskiego muzyka J.J. Cale'a (autora m.in. Cocaine czy After Midnight, które coverował Clapton) kompozycja była czymś innym w dotychczasowej karierze brytyjczyka, który dotychczas był silnie zakorzeniony w muzyce bluesowej.

5. Weather Report - Birdland [1977]

Na koniec małe zaskoczenie, bo podczas prowadzenia samochodu lubię posłuchać sobie także dobrego jazz fusion, którego świetnym przedstawicielem jest grupa Weather Report. Birdland autorstwa Joe Zawinula, lidera grupy został napisany jako hołd dla słynnego klubu jazzowego w Nowym Jorku, który był ważny miejscem dla muzyka. Tam m.in. poznał swoją żonę. Nazwa klubu pochodziła od pseudonimu legendarnego trębacza Charliego "Birda" Parkera, którego występował tam regularnie. Swoją drogą na grupę Weather Report warto zwrócić uwagę, ponieważ tworzyli ją znakomici muzycy, którzy poznali się podczas pracy dla samego Milesa Davisa.

To już tyle na dziś. Linki do piosenek z racji dwujęzycznej wersji artykułu znajdują się na samym dole. Zostawiam Was z dobrą muzyką. Miłego piątkowego popołudnia i do zobaczenia w trzeciej odsłonie cyklu Co słychać? .


ENG:

This time the second chapter of mini-series about songs placed in my Spotify's playlists. The first one with English translation. I apologize for all grammatical and stylistic errors. In today's chapter a few songs perfect for long car journeys and more. Hope you enjoy it.

1. Toto - Rosanna [1982]

At the beginning - Rosanna by Toto. A great song with an amazing drum part by Jeff Porcaro (inspired by Fool in the Rain by Led Zeppelin and Home at Last by Steely Dan), which perfectly sets the direction of song. Great keyboards parts, jazzy bridge, extremely catchy chorus and excellent solos on synthesizer, guitar and piano. One of the gems of rock music.

2. Daft Punk - Give Life Back to Music [2013]

Random Access Memories great album including Get Lucky - one of the greatest hits last years. Thanks to French duo Daft Punk the disco&funk music experienced a kind of revival. In my playlist there's a place for opener of RAM - Give Life Back to Music. The characteristic guitar line by Nile Rodgers of 70's disco band Chic, vocoder vocals and this atmosphere of relax and chillout... That's how I see this - wide road, sun is falling down and RAM in CD player.

3. The Allman Brothers Band - Ramblin' Man [1973]

The next song is a composition written by Dickey Betts, guitarist of The Allman Brothers Band with an autobiographical lyrics by himself. The ubiquitous spirit of country and southern rock music with guitar harmonies by Betts and Les Dudek and keyboard parts by Chuck Leavell and Gregg Allman. It was also one of the last songs with Berry Oakley's bass parts, who died in motorcycle accident a month after recording the song in November 1972 at age of 24.

4. Eric Clapton - Lay Down Sally [1977]

Staying in country music it's time for Lay Down Sally from Eric Clapton's Slowhand album. The song inspired by american music legend J.J. Cale, who wrote also e.g. Cocaine and After Midnight (both songs covered by Clapton) was something different in that time in the career of Clapton, who was deeply rooted in blues music.

5. Weather Report - Birdland [1977]

Finally, a little surprise, because while I'm driving my car I really like to listen to good jazz fusion music represented by Weather Report. The Birdland song, written by Joe Zawinul, band leader as a tribute to the famous jazz club in New York and was also an important place for him. For example there he met his wife. Club's name came from legendary jazz musician Charlie "Bird" Parker, who performed there regularly. By the way Weather Report was founded by really amazing musicians who met while was working for Miles Davis himself.

That's it for today. The links to the songs can be found down below because of bilingual version of this article. I leave you with a good music. Have a nice Friday afternoon and see you soon in third episode of this series.

Szymon Pęczalski


Linki/Links:

Toto - Rosanna:


Daft Punk - Give Life Back to Music:

The Allman Brothers Band - Ramblin' Man:

Eric Clapton - Lay Down Sally:

Weather Report - Birdland:

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57397.14
ETH 4325.04
BNB 609.29
SBD 6.99