Relaxační hudba - šamanské bubny, léčivá hudba, hudba proti stresu, hudba na spaní, meditační hudba

in music •  3 months ago

relaxační hudba a šamanské bubny pro uklidnění a uvolnění těla, mysli i ducha. Relaxační hudba pro uvolnění stresu, tato hudba je velice léčivá a pomáhá regenerovat tělo a buňky, taky vhodná na poslech před spaním, nebo v průběhu spánku. Dále je tato hudba vhodná pro všechny druhy meditace a relaxace včetně jogy.

Tato hudba slouží pro uvolňovaní stresu, aby hudba měla požadovány a maximální efekt je doporučeno ji poslouchat každý den, nebo alespoň co nejčastější.

Využijte rytmus šamanských bubnů jako nástroj, aby jste se dostali hlouběji a spojili se s vašim duchem a srdcem. Zvuky vám pomáhají k tomu, aby jste se dostali na místa, na která vás může dostat pouze vaše duše. Muže to byt místo pro léčení, posvátné místo krásy a lásky, nebo vnitřního zraku. Můžete se setkat s některými pomocníky a průvodci, kteří vám přinesou důležité informace nebo vedení, učení nebo jen klid a mír. Důvěřujte svému srdci a své duši.

Přejeme vám maximální požitek u poslechu naší nové relaxační hudby a šamanské hudby :)

Sleduj nás i na sociálních sítích, aby ti nic neuteklo. Můžeš se přidat i do naší facebookové komunity a budeš vědět vždy o všem hned: ankety, soutěže, výzvy a mnoho dalšího...
Kde nás najdeš?

Web: https://cestazasnem.com/

Facebook stránka: https://www.facebook.com/chransvujsen

Facebook skupina: https://www.facebook.com/groups/40848...

Google+: https://plus.google.com/u/0/+CestaZaS...

Twitter: https://twitter.com/seberozvoj

Instagram: https://www.instagram.com/cesta.za.snem/

Pinterest: https://cz.pinterest.com/CestaZaSnem/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.youtube.com/watch?v=47UCTj6FPOE

·

Yes my youtube channel and my video

·
·

Hello,

We have contacted you on your Twitter to verify the authorship of your Steemit blog but we have received no response yet. We would be grateful if you could respond to us via Twitter, please.

https://twitter.com/steemcleaners/status/1092117611285045249

Please note I am a volunteer that works to ensure that plagiarised content does not get rewarded. I have no way to remove any content from steemit.com.

Thank you

Congratulations @osobnirozvoj! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 50 replies. Your next target is to reach 100 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

·

Thank you :)

hvala za muziku :)