"Hey Joe" was played by 7411 🎸🎸🎸guitarists in unison - New the Guitar Guinness Record 🏆 (EN/PL)

in music •  last year  (edited)


Every year in Wrocław an attempt is made to break the Guinness Guitar Record. The whole fun consists in playing together one track by many guitarists.

The event was open to anyone who had a guitar, registered and then played the song "Hey Joe" by Jimi Henrdix together with others.

This year, 7411 🎸🎸🎸guitarists have been officially registered!

Every year many guitarists from all over the world come to Wroclaw to beat the Guinness Guitar Record. As has been calculated, on 1st May 2018 at 16:00 another record was set 🏆, because there were 7411 guitarists playing together one track.

All types of guitars and other stringed instruments counted among the record-breakers: ukulele, mandolin, banjo, balalaika. For electric guitarists there was prepared a special sector with the possibility of connecting the amplifiers to the power supply.

It is surprising that so many people were able to gather together with their instruments and play together. This special atmosphere can be fully felt when you hear so many guitars together with others. For those who missed the event this year, there is good news, as early as May 1, you will be able to play together and beat another record.

It started...

The record-breaking process started in 2003, when Leszek Cichoński initiated a great guitar performance. The famous hit of Hendrix "Hey Joe" was performed on the Wrocław market square. The first edition attracted 588 participants. Year by year, the event is getting bigger and bigger, which allowed to set the Guinness World Record many times.

YEARNUMBERS OF THE GUITARISTRECORD
2003588
2004916
20051201
20061581GUINNESS RECORD
20071881GUINNESS RECORD
20081951GUINNESS RECORD
20096346GUINNESS RECORD
20104597
20115601
20127273GUINNESS RECORD
20135734
20147344GUINNESS RECORD
20155018
20167356GUINNESS RECORD
20176299
20187411GUINNESS RECORD

Will you play next year?

Polish version / po polsku

Co roku we Wrocławiu jest podejmowana próba pobicia Gitarowego Rekordu Guinnessa. Cała zabawa polega na zagraniu wspólnie, jednego utworu przez wielu gitarzystów.

W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy, kto posiadał gitarę, zarejestrował się, a potem wraz z innymi zagrał utwór "Hey Joe" Jimiego Henrdixa.

W tym roku oficjalnie zarejestrowano 7411 gitarzystów! 🎸🎸🎸

Co roku wielu gitarzystów z całego świata przyjeżdża do Wrocławia, aby pobić Gitarowy Rekord Guinnessa. Jak zostało podliczone, 1 maja 2018 o godzinie 16:00 padł kolejny rekord 🏆, gdyż odnotowano 7411 gitarzystów grających razem jeden utwór.

W bicia rekordu liczyły się wszystkie rodzaje gitar oraz inne instrumenty strunowe: ukulele, mandoliny, banjo, bałałajki. Dla gitarzystów elektrycznych przygotowany był specjalny sektor z możliwością podłączenia wzmacniaczy do prądu.

Aż dziw bierze, że tyle osób wspólnie potrafiło zgromadzić się ze swoimi instrumentami i zagrać wspólnie. Tę szczególną atmosferę można poczuć w pełni, gdy wraz z innymi słyszysz taką ilość gitar. Dla tych, co przegapili imprezę w tym roku, jest dobra wiadomość, już za rok 1 maja będzie można też zagrać wspólnie i pobić kolejny rekord.

Zaczęło się

Bicie rekordu zaczęło się w 2003, gdy Leszek Cichoński zainicjował wielkie gitarowe granie. Na wrocławskim rynku wykonano słynny przebój Hendrixa „Hey Joe”. Pierwsza edycja zgromadziła 588 uczestników akcji. Z roku na rok impreza staje się coraz większa, co pozwoliło wielokrotnie ustanowić Światowy Rekord Guinnessa.

ROKLICZBA GITARRECORD
2003588
2004916
20051201
20061581GUINNESS RECORD
20071881GUINNESS RECORD
20081951GUINNESS RECORD
20096346GUINNESS RECORD
20104597
20115601
20127273GUINNESS RECORD
20135734
20147344GUINNESS RECORD
20155018
20167356GUINNESS RECORD
20176299
20187411GUINNESS RECORD

Czy zagrasz za rok?


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Szkoda że ten rekord jest trochę naciągany ... np. rejestracja bez instumentu :(

Przypuszczam, że jak ktoś się zarejestrował to już zagra. Inna sprawa, że zapisy kończą się 15 min wcześniej więc część osób nie zdąży się zarejestrować a też gra :-)

A great event! There were concerts throughout the day and you could play with bands from the stage.

The event was successful


  ·  last year (edited)

hi opti, I speak of last alliance. they are attacking you a lot. attacks of maxr27. he wants to eliminate you, maxr27. tell me

Congratulations @opti! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!